Rasfoire documente

Decizia 2012/642/PESC/15-oct-2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2012

Decizia 106/15-iun-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) si a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2012

Decizia 2012/35/PESC/23-ian-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Decizia 2012/23/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, în ceea ce priveşte articolele 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/22/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, cu excepţia articolelor 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/797/UE/18-dec-2012 de modificare a Deciziei 2009/336/CE de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 2012/793/UE/11-dec-2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană şi a Protocolului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul acordului menţionat

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Decizia 180/28-sep-2012 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2012

Decizia 175/28-sep-2012 de modificare a anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2012

Decizia 170/28-sep-2012 de modificare a anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2012

Decizia 169/28-sep-2012 de modificare a anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2012

Decizia 153/28-sep-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) şi a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2012

Decizia 2012/765/PESC/10-dec-2012 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2012/333/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2012

Decizia 2012/761/UE/30-nov-2012 de aprobare a programelor anuale şi multianuale şi a contribuţiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea şi monitorizarea anumitor boli ale animalelor şi a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2013

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2012

Decizia EULEX KOSOVO/3/2012/04-dec-2012 privind numirea şefului Misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Decizia 2/27-iun-2012 privind instituirea unui grup de experţi menţionat la articolul 13.15 din Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2012

Decizia 2012/739/PESC/29-nov-2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/782/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2012

Decizia 2012/721/UE/14-nov-2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de rufe de uz industrial şi instituţional

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 206/11/COL/29-iun-2011 privind schema de credite ipotecare (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Decizia 140/13-iul-2012 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 131/13-iul-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 130/13-iul-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 129/13-iul-2012 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 127/13-iul-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 125/13-iul-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 123/13-iul-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2012

Decizia 2012/690/UE/06-nov-2012 de modificare a Deciziei 2010/381/UE privind măsurile de urgenţă aplicabile loturilor de produse de acvacultură importate din India şi destinate consumului uman şi de abrogare a Deciziei 2010/220/UE privind măsurile de urgenţă aplicabile transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia şi destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2012

Decizia 2012/687/PESC/06-nov-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Decizia 2012/665/PESC/26-oct-2012 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Decizia 2012/608/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/603/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei GNSS European pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/601/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/600/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/585/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/580/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/578/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/577/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/576/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/571/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/565/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/561/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului celui de Al optulea, Al nouălea şi Al zecelea fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/560/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de Al optulea, de Al nouălea şi de Al zecelea fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/557/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/554/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/552/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/551/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/550/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive a Consiliului European pentru Cercetare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/549/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/548/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/546/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/544/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/621/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/617/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/616/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/614/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/613/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/612/UE/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exerciţiului financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/609/UE/10-mai-2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune ENIAC pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2012

Decizia 2012/540/UE/20-dec-2011 privind ajutorul de stat C 25/08 (ex NN 23/08) - Reforma modului de finanţare a pensiilor funcţionarilor de stat afiliaţi France Telecom - pus în aplicare de Republica Franceză în favoarea France Telecom

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2012

Decizia 2012/628/UE/05-oct-2012 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Statelor Unite ale Americii ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 2012/624/UE/04-oct-2012 de autorizare a Ungariei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Decizia 118/15-iun-2012 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2012

Decizia 111/15-iun-2012 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2012

Decizia 103/15-iun-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2012

Decizia 2012/520/UE/24-sep-2012 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Decizia 2012/519/UE/24-sep-2012 de numire a doi supleanţi polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2012

Decizia 102/30-apr-2012 de modificare a Protocolului 47 (privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului cu produse vitivinicole) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 101/30-apr-2012 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 97/30-apr-2012 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 88/30-apr-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 86/30-apr-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 83/30-apr-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 77/30-apr-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 76/30-apr-2012 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2012

Decizia 2012/494/UE/23-mar-2012 de autorizare a deschiderii negocierilor pentru un acord internaţional privind înfiinţarea Fundaţiei UE-ALC cu statut de organizaţie internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2012

Decizia 2012/493/UE/23-mar-2012 de autorizare a deschiderii negocierilor pentru un acord internaţional privind înfiinţarea Fundaţiei UE-ALC cu statut de organizaţie internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2012

Decizia 2012/492/UE/03-sep-2012 de modificare a Deciziei 2000/96/CE în ceea ce priveşte encefalita transmisă de căpuşe şi categoria bolilor cu transmitere prin vectori

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2012

Decizia 2012/489/UE/24-aug-2012 de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce priveşte situaţia ESB în Belgia, Austria, Brazilia, Columbia, Croaţia şi Nicaragua

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2012

Decizia 2012/459/UE/03-aug-2012 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru combaterea gripei aviare în Italia în 2011

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2012

Decizia 65/30-mar-2012 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 62/30-mar-2012 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 51/30-mar-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 49/30-mar-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 48/30-mar-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 43/30-mar-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 41/30-mar-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2012

Decizia 2012/413/UE/19-iul-2012 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a orientărilor pentru 2013

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/403/UE/10-iul-2012 de numire a şase membri bulgari şi a şase supleanţi bulgari în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/372/PESC/10-iul-2012 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2010/330/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX-IRAK

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Decizia 1/27-mar-2012 referitoare la anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, în ceea ce priveşte definirea conceptului de produse originare şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2012

Decizia 2012/340/UE/25-iun-2012 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte inspecţia în câmp sub supraveghere oficială, pentru seminţele de bază şi seminţele selecţionate din generaţiile anterioare seminţelor de bază

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Decizia 2012/333/PESC/25-iun-2012 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2011/872/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 13/10-feb-2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2012

Decizia 2012/300/UE/07-iun-2012 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Decizia 92/12/COL/13-mar-2012 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care enumera punctele de control la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 367/11/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Decizia 2012/248/UE/07-mai-2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE şi 2009/494/CE în ceea ce priveşte gripa aviară

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Decizia 2012/237/PESC/03-mai-2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Decizia 2012/199/UE/29-feb-2012 privind funcţia şi termenii de referinţă ai consilierului-auditor din anumite proceduri comerciale

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2012

Decizia 2012/184/UE/19-dec-2011 privind semnarea în numele Uniunii şi aplicarea provizorie a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2012

Decizia 2012/164/UE/14-feb-2012 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2012