Rasfoire documente

Info In honorem Brânduşa Ştefănescu

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2010

Info RAPORT ANUAL 2009. Institutul de Cercetări Juridice ''Acad. Andrei Rădulescu'' al Academiei Române - ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Info ANNUAL REPORT 2009. CENTER FOR EUROPEAN LEGAL STUDIES ''Acad. Andrei Rădulescu'' Legal Studies Institute Romanian Academy

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Info Conferinţa internaţională «Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene (...)», 4.02.2010.

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Info Conferinţa dlui prof. dr. Valerius Ciucă referitoare la Tribunalul Uniunii Europene; 12.02.2010.

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2010

Info Consideraţii privind acţiunea civilă şi dreptul la acţiune

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2010

Info COMUNICAT DE PRESĂ

publicat in Monitorul Fiscalitatii Internationale 3 din 2010

Info In Honorem Viorel Mihai Ciobanu

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2010

Info Interesul practic al clasificării legilor de procedură civilă în funcţie de obiectul lor de reglementare1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2010

Info RECENZII - Michael Dougan* şi Samantha Currie** (ed.), 50 Years of the European Treaties. Looking Back and Thinking Forward***

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2010

Info ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) - Conferinţa «Realizările Tribunalului Uniunii Europene în primele două decenii de funcţionare şi perspectivele acestei instanţe» - COMPTE RENDU. Liniile generale ale conferinţei

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2010

Info ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) - Rezumatul conferinţei susţinute de dr. Ioana Răducu, ''Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale din perspectiva teoriei deferenţei jurisdicţionale''*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2010

Info ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) - Response to the Consultation on the Draft Commission Best Practices on the Conduct of Proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2010

Info ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) - Evenimente CSDE din lunile martie şi aprilie

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2010

Info Regimul Juridic Al Nulităţii Actelor De Procedură În Legislaţia Procesual Civilă (I)^1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 5 din 2010

Info Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2010

Info Proiect de rezoluţie a Consiliului Uniunii Europene şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind un nou cadru european pentru persoanele cu handicap

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2010

Info De la dreptul CE (comunitar) la dreptul UE şi de la RRDC la RRDE

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2010

Info Curriculum vitae

publicat in Revista Romana de Drept Privat 6 din 2010

Info Laudationes1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 6 din 2010

Info Alocuţiunea domnului profesor Stanciu D. Cărpenaru

publicat in Revista Romana de Drept Privat 6 din 2010

Info RECENZII - Robert Schutze*, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law**

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2010

Info DREPT LA REPLICĂ - Uniunea Europeană - subiect de drept1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2010

Info CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) - Evenimentele Centrului de Studii de Drept European (CSDE) din lunile mai - iunie 2010

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2010

Info RECENZII - Liber amicorum Jacques Autenne: Promenades sous les portiques de la fiscalite*

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2010

Info Working Paper CSDE 2010-2011

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2010

Info DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII - A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2010

Info Studiu privind instrumentele referitoare la ocuparea forţei de muncă, având în vedere declaraţia din 2008 privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă (A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII) - Extras -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2010

Info A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII - Munca decentă a lucrătorilor pe piaţa internă - Extras -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2010

Info A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII - Revizuirea procedurilor de monitorizare din declaraţia OIM din 1998 privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă - Extras -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2010

Info A SE VEDEA ŞI ... . SATIRĂ JURIDICĂ: PERLE, DUDE, CAPODOPERE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2010

Info A SE VEDEA ŞI ... SATIRĂ JURIDICĂ: PERLE, DUDE, CAPODOPERE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2010

Info RECENZII - Kyriaki Noussia, Confidentiality in International Commercial Arbitration. A Comparative Analysis of the Position under English, US, German andFrench Law*

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2010

Info - RECENZII - Politica de ocupare pentru dreptate socială şi o globalizare echitabilă. Raport privind ocuparea forţei de muncă, 2010 (DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII, A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2010