Rasfoire documente

Decizia 2009/442/CE/05-iun-2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/300/CE/12-mar-2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2009

Decizia 2009/417/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 2009/821/CE/28-sept-2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităţilor veterinare în cadrul sistemului TRACES

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2009

Decizia 2009/184/CE/10-mar-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din rapiţă modificată genetic T45 () rezultate din comercializarea acestui tip de rapiţă în ţări terţe până în 2005 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2009

Decizia 2009/316/JAI/06-apr-2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Decizia BCE/2009/6/19-mar-2009 privind înfiinţarea Comitetului pentru programul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board)

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2009

Decizia 2009/568/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/866/CE/30-nov-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MIR604 (SYN-IR604-5) în temeiul' Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 406/2009/CE/23-apr-2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Decizia 2009/791/CE/20-oct-2009 de autorizare a Republicii Federale Germania pentru aplicarea în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/1008/UE/07-dec-2009 de autorizare a Republicii Letonia în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/790/CE/20-oct-2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/853/CE/26-nov-2009 autorizând Franţa să încheie un acord cu Saint Pierre şi Miquelon, Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză şi Wallis şi Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franţa şi aceste teritorii să fie considerate ca şi transferuri de fonduri în interiorul Franţei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Decizia 2009/426/JAI/16-dec-2008 privind consolidarea Eurojust şi de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2009

Decizia 2009/11/CE/19-dec-2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/1013/UE/22-dec-2009 de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/906/PESC/08-dec-2009 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/815/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-00603-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/177/CE/31-oct-2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte programele de supraveghere şi eradicare şi statutul ''îndemn de boală'' al statelor membre, al zonelor sau al compartimentelor

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2009

Decizia 2009/414/CE/27-apr-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Franţa

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2009

Decizia 20/05-feb-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 15/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 2009/172/CE/21-ian-2008 de adaptare a anexei VIII la Actul de aderare a Bulgariei şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2009

Decizia 2009/31/CE/12-ian-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectorul cărnii şi al laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Decizia 131/05-dec-2008 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 16/05-feb-2009 de modificare a anexei XIX (Protecţia consumatorilor) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 48/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 17/05-feb-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 18/05-feb-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 19/05-feb-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 1/14-ian-2009 de înlocuire a tabelelor III şi IV litera (b) din protocolul nr. 2

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Decizia 49/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 50/24-apr-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2009

Decizia 99/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 2009/155/CE/12-nov-2008 privind împrumutul de 300 de milioane de euro acordat de Italia companiei Alitalia [C 26/08 (ex NN 31/08)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2009

Decizia 2009/4/CE/18-dec-2008 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte rubrica privind Botswana şi cea privind Brazilia din cadrul listei ţărilor terţe sau a regiunilor acestora din care sunt autorizate importurile anumitor categorii de carne proaspătă în Comunitate [notificată cu numărul C(2008) 8516]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/1/CE/16-dec-2008 de acordare a unei derogări ca urmare a solicitării formulate de Republica Bulgaria în temeiul Deciziei 2008/477/CE privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 8302]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/2/CE/18-dec-2008 de modificare a Deciziei 2005/779/CE cu privire la includerea Siciliei pe lista regiunilor din Italia indemne de boala veziculoasă a porcului [notificată cu numărul C(2008) 8344]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/3/CE/18-dec-2008 de constituire a rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva pestei cabaline africane

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia BCE/2008/29/18-dec-2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotaţie în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2009

Decizia 2009/6/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE şi 2007/25/CE privind gripa aviară cu privire la perioada lor de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Decizia 2009/7/CE/18-dec-2008 privind contribuţia financiară a Comunităţii pentru 2008 la cheltuielile suportate de Grecia, Spania şi Italia pentru achiziţionarea şi modernizarea de nave şi aeronave utilizate pentru inspecţia şi supravegherea activităţilor de pescuit [notificată cu numărul C(2008) 8431] (Numai textele în limbile italiană, greacă şi spaniolă sunt autentice)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Decizia 2009/9/CE/08-dec-2008 privind neincluderea nicotinei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă [notificată cu numărul C(2008) 7714] (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2009

Decizia 2009/14/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziei 2006/636/CE de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2008) 8370]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/15/CE/19-dec-2008 de respingere a unei cereri de înregistrare în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (Dziugas) (IGP) [notificată cu numărul C(2008) 8423] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/16/CE/19-dec-2008 de respingere a unei cereri de înregistrare în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (Germantas) (IGP) [notificată cu numărul C(2008) 8430] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/17/CE/19-dec-2008 de instituire a Comitetului de experţi privind detaşarea lucrătorilor

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/18/CE/22-dec-2008 privind conformitatea standardului EN 1273:2005 referitor la premergătoarele pentru copii cu cerinţa generală de siguranţă din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2008) 8616] (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 2009/19/CE/09-ian-2009 de modificare a Deciziei 2008/655/CE de aprobare a planurilor de vaccinare de urgenţă împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre şi de stabilire a nivelului contribuţiei financiare comunitare pentru 2007 şi 2008 [notificată cu numărul C(2008) 8966] (Numai textele în limbile cehă, daneză, franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză sunt autentice)

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Decizia 33/17-mar-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2009

Decizia 2009/10/CE/02-dec-2008 de stabilire a unui formular de raport privind accidentele majore în temeiul Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/12/CE/19-dec-2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 1/23-dec-2008 A COMITETULUI MIXT VETERINAR INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ PRIVIND COMERŢUL CU PRODUSE AGRICOLE cu privire la modificarea apendicelor 2, 3, 4, 5, 6 şi 10 la anexa 11 la acord

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 1/10-nov-2008 cu privire la stabilirea unui program de eliminare progresivă a taxelor vamale pentru produsele cuprinse în anexa IV la acordul de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 1/26-nov-2008 de constituire a unui Comitet de cooperare vamală şi de adoptare a regulamentului de ordine interioară al Grupului de dialog economic care modifică regulamentul de ordine interioară al anumitor subcomitete ale Comitetului de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 2009/22/CE/08-dec-2008 privind desemnarea preşedintelui Comitetului militar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Decizia 2009/24/CE/04-dec-2008 de numire a unui membru supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/25/Euratom/04-dec-2006 privind încheierea unui acord de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii Kazahstan

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/26/CE/22-dec-2008 privind cererea Regatului Unit de acceptare a Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I)

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/27/CE/12-ian-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/29/PESC/22-dec-2008 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Somalia privind statutul forţelor navale aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Somalia în cadrul operaţiei militare a UE Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Decizia 2009/30/CE/14-ian-2009 privind numirea şefului Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi a adjunctului acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Decizia 2009/38/CE/13-ian-2009 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE şi 2002/459/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră din Germania, Franţa, Italia şi Austria

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Decizia 2009/40/CE/19-ian-2009 de numire a unui membru danez şi a doi supleanţi danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2009

Decizia 2009/41/CE/19-ian-2009 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2009

Decizia 2009/42/PESC/19-ian-2009 privind susţinerea activităţilor UE în vederea promovării în rândul ţărilor terţe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerţul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Decizia 2009/45/CE/18-dec-2008 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/46/CE/19-dec-2008 privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Suedia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/47/CE/22-dec-2008 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transportului şi a serviciilor poştale nu se aplică producţiei de energie electrică în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/56/CE/12-dec-2008 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/48/CE/22-ian-2009 de scutire a anumitor părţi de la extinderea la anumite piese pentru biciclete a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, menţinut şi modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, şi de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinse la anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/50/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/51/CE/15-dec-2008 privind alocarea cotelor de import pentru substanţele reglementate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/52/CE/18-dec-2008 privind alocarea cantităţilor de substanţe controlate autorizate pentru utilizări esenţiale în Comunitate în anul 2009, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/27/12-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/28/15-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/59/CE/31-dec-2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Narodna banka Slovenska

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/63/CE/20-nov-2008 de stabilire a unui format pentru comunicarea informaţiilor de către statele membre, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/65/CE/26-ian-2009 privind neincluderea acidului 2-naftiloxiacetic în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/69/CE/18-dec-2008 de numire a membrilor comitetului prevăzut în articolul 3 alineatul (3) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/70/CE, Euratom/19-ian-2009 de numire a doi membri germani în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/71/CE, Euratom/19-ian-2009 de numire a unui membru titular spaniol al Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/72/CE/15-dec-2008 de instituire a unui grup de experţi în piaţa sistemelor de plată

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/73/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziei 2007/589/CE în vederea includerii unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de protoxid de azot

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 1/17-iun-2008 de modificare a Deciziei nr. 1/2001 cu privire la normele de aplicare a Protocolului privind problemele veterinare, de completare a Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/75/CE/18-dec-2008 de numire a patru membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMEA)

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/76/CE/20-ian-2009 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorul extern al Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/77/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/78/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor bancari

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/79/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 127/05-dec-2008 de modificare a anexei VII (Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 128/05-dec-2008 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 129/05-dec-2008 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/80/CE/18-dec-2008 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/81/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/82/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/49/CE/28-nov-2008 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2009

Decizia 2009/83/CE/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul OMI de numere unice de identificare ale companiilor şi ale proprietarilor înregistraţi

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Decizia 2009/89/CE/04-dec-2008 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană la Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009