Rasfoire documente

Decizia 2009/236/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor aferente celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond european de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/231/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/230/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/229/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/226/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/224/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/223/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/218/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/217/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/215/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/212/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/204/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/203/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/202/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/200/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/199/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/197/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/195/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/190/CE, Euratom/22-apr-2008 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/189/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/188/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/186/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia ATALANTA/3/2009/21-apr-2009 privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2009

Decizia 2009/291/CE/20-mar-2009 privind proiectul de reglementări din Irlanda referitoare la menţionarea ţării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc şi de oaie

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2009

Decizia 2009/1014/UE/22-dec-2009 de numire a unor membri şi a unor supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/993/UE/17-dec-2009 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/1026/UE/22-dec-2009 de numire a unui membru portughez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1025/UE/22-dec-2009 de numire a trei membri polonezi şi a doi supleanţi polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/966/CE/30-nov-2009 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE şi 2005/416/CE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2009

Decizia 2009/1009/UE/22-dec-2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 26 iunie 2011-30 iunie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/906/PESC/08-dec-2009 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/862/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/859/CE/30-nov-2009 privind neincluderea difenilaminei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/858/CE/27-nov-2009 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare şi de monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2009 şi de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la realocarea contribuţiei financiare a Comunităţii către anumite state membre pentru programe aprobate prin decizia menţionată anterior şi prin Decizia 2009/560/CE

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/821/CE/28-sept-2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităţilor veterinare în cadrul sistemului TRACES

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2009

Decizia 2009/828/CE/03-nov-2009 privind proiectul de decret legislativ regional prin care Regiunea Autonomă Madeira este declarată zonă fără organisme modificate genetic, notificat de Republica Portugheză în conformitate cu articolul 95 alineatul (5) din Tratatul CE

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia 2009/807/CE/21-oct-2009 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/806/CE/19-oct-2009 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/777/CE/21-oct-2009 privind extinderea utilizărilor uleiului de alge extras din microalga Ulkenia sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 93/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 91/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 84/03-iul-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 2009/735/CE/24-sep-2009 de extindere a perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute de Decizia 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/727/CE/30-sep-2009 privind măsurile de urgenţă aplicabile crustaceelor importate din India şi destinate consumului uman sau hranei pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia 2009/725/CE, Euratom/30-sep-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia EUSEC/1/2009/25-sep-2009 privind numirea şefului misiunii pentru misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/674/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/672/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/659/CE/23-apr-2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/648/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/645/CE/23-apr-2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/640/CE /23-apr-2009 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/639/CE/23-apr-2009 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/715/CE/23-sep-2009 privind neincluderea substanţei clortal-dimetil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2009

Decizia 2009/712/CE/18-sep-2009 de punere în aplicare a Directivei 2008/73/CE a Consiliului în ceea ce priveşte paginile de internet informative care conţin liste de unităţi şi laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul veterinar şi zootehnic

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Decizia 2009/621/CE/20-aug-2009 de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce priveşte includerea Irlandei de Nord pe lista regiunilor în care se aplică un program naţional aprobat de combatere a bolii Aujeszky

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2009

Decizia 2009/598/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Decizia 2009/544/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de interior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/543/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de exterior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/530/CE/08-iul-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/528/CE, Euratom/03-iul-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/525/CE, Euratom/07-iul-2009 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Decizia 2009/512/CE/22-iun-2009 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2009

Decizia 2009/511/CE/22-iun-2009 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2009

Decizia 2009/494/CE/25-iun-2009 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 din Croaţia şi Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2009

Decizia 2009/484/CE/06-apr-2009 privind încheierea Protocolului adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2009

Decizia 2009/470/CE/25-mai-2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Decizia 2009/460/CE/05-iun-2009 privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/453/CE/11-iun-2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de sodiu metalic originar din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia ATALANTA/5/2009/10-iun-2009 de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind acceptarea contribuţiilor ţărilor teiţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/443/CE/10-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte scutirile referitoare la aplicaţii ale plumbului, cadmiului şi mercurului

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/428/CE/04-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE în ceea ce priveşte scutirea referitoare la aplicaţia plumbului ca impuritate în rotatorii Faraday RIG utilizaţi la sistemele de comunicaţii prin fibră optică

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Decizia 2009/371/JAI/06-apr-2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol)

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2009

Decizia 2009/386/CE/15-mai-2009 privind numirea a trei membri ai Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile creat prin Decizia 2006/505/CE de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea şi neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG)

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2009

Decizia 2009/336/CE/20-apr-2009 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/316/JAI/06-apr-2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Decizia 2009/96/CE/12-dec-2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2009

Decizia 2009/92/CE/12-dec-2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a unei liste iniţiale a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2009

Decizia 2009/83/CE/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul OMI de numere unice de identificare ale companiilor şi ale proprietarilor înregistraţi

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Decizia 2009/79/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/78/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor bancari

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/62/CE/26-ian-2009 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2008/583/CE

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia BCE/2008/28/15-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/25/12-dec-2008 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/24/12-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/23/12-dec-2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/6/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE şi 2007/25/CE privind gripa aviară cu privire la perioada lor de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Decizia 2009/990/CE,Euratom/17-nov-2009 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Decizia 2009/383/CE/14-mai-2009 de suspendare a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1683/2004 al Consiliului asupra importurilor de glifosat originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Decizia 2009/367/CE/29-apr-2009 privind închiderea conturilor agenţiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia 2009/365/CE/28-apr-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a licopenului provenit din Blakeslea trispora ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2009

Decizia ATALANTA /2/2009/21-apr-2009 privind acceptarea contribuţiilor ţărilor teiţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2009

Decizia 406/2009/CE/23-apr-2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2009

Decizia 2009/814/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 88017 (MON-88017-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/813/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 (MON-89034-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 20/05-feb-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 15/05-feb-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2009

Decizia 2009/172/CE/21-ian-2008 de adaptare a anexei VIII la Actul de aderare a Bulgariei şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2009

Decizia 2009/31/CE/12-ian-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectorul cărnii şi al laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Decizia 131/05-dec-2008 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009