Rasfoire documente

Incheiere din 2005 Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Dovada stării de insolvenţă. Desemnare administrator judiciar. Conducerea în parte a activităţii debitorului

publicat in

Incheiere din 2005 Administratorul judiciar. Atribuţiile administratorului judiciar. Încheiere de tranzacţii cu terţii

publicat in

Incheiere din 2005 Plan de reorganizare. Condiţii pentru admisibilitatea în principiu a planului în raport cu posibilităţile de redresare şi specificul activităţii debitorului

publicat in

Incheiere din 2005 Răspunderea membrilor organelor de conducere. Instituire sechestru asigurător asupra bunurilor pârâtului

publicat in

Incheierea nr. 50 din 22-iun-2005 Drept procesual penal. Partea generală. Măsuri preventive. Arestare preventivă. Întrunirea condiţiilor prevăzute de art. 148 al. 1 lit. h. C. pr. pen., în sensul că lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 491 din 19-ian-2005 Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 1553 din 09-mar-2005 Prelungirea arestării preventive. Analiza legalităţii mijloacelor de probă. Constatare tehnico-ştiinţifică. Condiţii. Încercarea de zădărnicire a adevărului

publicat in

Incheierea nr. 2857 din 10-mai-2005 Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică. Inculpat aflat în executarea unei pedepse privative de libertate

publicat in

Incheierea nr. 3268/2005 din 26-mai-2005 Delapidare. Subiect activ. Administrator de fapt. Spălare de bani. Infracţiune subsecventă

publicat in

Incheierea nr. 3668 din 10-iun-2005 Inculpaţi cercetaţi anterior în stare de libertate. Pericol pentru ordinea publică. Infracţiune comisă la interval lung de timp în raport de data la care se solicită arestarea preventivă

publicat in

Incheierea nr. 3943 din 23-iun-2005 Prelungirea arestării preventive. Motive invocate de parchet. Administrarea unor probe în apărare solicitate de către inculpaţi

publicat in

Incheierea nr. 4534 din 22-iul-2005 Cererea de prelungire a arestării preventive. Schimbarea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive. Pericol concret pentru ordinea publică. Neefectuarea de acte de urmărire penală. Admisibilitatea cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive

publicat in

Incheierea nr. 4624 din 08-aug-2005 Arestare preventivă în lipsă. Punerea în executare a mandatului de arestare preventivă. Ascultarea de îndată a inculpatului

publicat in

Incheierea nr. 6894 din 23-nov-2005 Reţinere. Depăşirea duratei maxime. Propunere de arestare preventivă

publicat in