Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Injoncţiune judiciară privind publicarea de reclame în care se compară preţurile numai dacă sunt însoţite de compararea obiectivă şi detaliată a produselor. Violarea art. 10 (''Libertatea de exprimare'') din Convenţia europeană a drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta comentata Termenul nerezonabil al unei proceduri judiciare privind falimentul unei societăţi comerciale. Privarea de toate bunurile, remiterea întregii corespondenţe sindicului şi imposibilitatea îndepărtării de locul de domiciliu, pentru persoana fizică fondatoare a societăţii, pentru o durată mare de timp. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 şi a art. 8 (''Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale'') din Convenţia europeană a drepturilor omului, a art. 1 (''Protecţia proprietăţii'') din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi a art. 2 (''Libertatea de circulaţie'') din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană a drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta comentata Termenul nerezonabil al unui proces penal privind săvârşirea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu valută. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta comentata Termenul nerezonabil al unui proces penal privind săvârşirea unor infracţiuni de natură financiară. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta comentata Amendă fiscală aplicată de organul fiscal unei societăţi comerciale. Contestaţie la executare. Absenţa plenitudinii de jurisdicţie a instanţei. Dreptul de acces la o instanţă. Violarea art. 6 (''Dreptul la un proces echitabil'') parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2004

Jurisprudenta comentata Procedură fiscală. Natură administrativă jurisdicţională. Caracter facultativ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Jurisprudenta comentata Taxă judiciară de timbru. Acces la justiţie. Constituţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Jurisprudenta comentata Contestaţie în anulare. Termenul în care se poate exercita notă critică de Dan-Rareş Răducanu

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata Contract de vânzare-cumpărare. Contract de gaj fără deposedare. Vânzare prin licitaţie publică. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a lichidatorului. Luare în posesie prin intermediul executorului judecătoresc. Caracterul special al Legii nr. 99/1999. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata Învestire cu formulă executorie. Contract gaj

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială, nr. 323 din 20 martie 2003 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială, nr. 233 din 7 martie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială, nr. 656 din 6 iunie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 810 din 23 mai 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 815 din 23 mai 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Braşov - Secţia comercială, nr. 884/R din 15 noiembrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.895 din 28 noiembrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.955 din 5 decembrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.956 din 5 decembrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CONDIŢII DE EXERCITARE. Decizia Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, nr. 1286 din 15 octombrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. COMPETENŢA. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.472 din 10 octombrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. COMPETENŢA. Decizia Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, nr. 1048 din 3 septembrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. COMPETENŢA. Decizia Curţii de Apel Braşov - Secţia comercială, nr. 384/R din 31 mai 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CĂI DE ATAC. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 862 din 30 mai 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CĂI DE ATAC. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.041 din 25 iunie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CĂI DE ATAC. Decizia Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 1.649 din 31 octombrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CĂI DE ATAC. Decizia Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, nr. 1294 din 15 octombrie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SOMAŢIA DE PLATĂ. CĂI DE ATAC. Decizia Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, nr. 950 din 19 iunie 2002 Avocat MIHAI MĂCELARU

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9-10 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 125 din 14 februarie 2002 (Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 1.237 din 11 decembrie 2001 (Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 900 din 23 mai 2001 (Curtea de Apel Bacău - Secţia civilă)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 283 din 22 martie 2001 (Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 277 din 11 octombrie 1999 (Curtea de Apel Constanţa - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 427 din 2 aprilie 1996 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CONDIŢII. Decizia nr. 356 din 20 decembrie 1996 (Curtea de Apel Constanţa - Secţia maritimă şi fluvială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata Cerere de restituire a imobilului. Dovada dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001

publicat in Pandectele Romane 6 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 7.478 din 11 decembrie 2001 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 25 1/Ap din 7 iunie 2000 (Curtea de Apel Braşov - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 3 1/Ap din 27 ianuarie 2000 (Curtea de Apel Braşov - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 174 din 11 martie 1999 (Curtea de Apel Constanţa - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 1.293 din 10 noiembrie 1998 (Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 455 din 26 noiembrie 1998 (Curtea de Apel Oradea - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 475 din 25 februarie 1997 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 364 din 21 martie 1996 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. CAUŢIUNE. Decizia nr. 547 din 13 iulie 1995 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. COMPETENŢA. Decizia nr. 2.247 din 20 aprilie 2000 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. COMPETENŢA. Decizia nr. 1.442 din 8 decembrie 1999 (Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. COMPETENŢA. Decizia nr. 181 din 1999 (Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata SECHESTRUL ASIGURĂTOR. COMPETENŢA. Decizia nr. 28 din 18 martie 1999 (Curtea de Apel Constanţa - Secţia maritimă şi fluvială)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11-12 din 2004

Jurisprudenta comentata DECIZIA Nr. 379 din 30 septembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2004