Rasfoire documente

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 771/2000 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 14 septembrie 2000

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Rectificare din 2001 la anexa la Hotararea Guvernului nr. 956/2000 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000

publicat in M.Of. 21 din 15-ian-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina, pe baza de bonuri valorice, in vederea infiintarii culturilor de cereale paioase si efectuarii araturilor din toamna anului 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 21 din 15-ian-2001

Rectificare din 2001 la organigrama cuprinsa in anexa la Hotararea Guvernului nr. 10/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001

publicat in M.Of. 55 din 01-feb-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 123/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000

publicat in M.Of. 88 din 21-feb-2001

Rectificare din 2001 la tabelul VIII al Protocolului A la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, astfel cum a fost modificat prin Decizia Comitetului Mixt Romania - A.E.L.S., aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 bis din 10 septembrie 1999

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Rectificare din 2001 la Decretul nr. 233/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 13 aprilie 2001

publicat in M.Of. 195 din 18-apr-2001

Rectificare din 2001 la hotararile Parlamentului Romaniei nr. 2/2001 si nr. 4/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 8 februarie 2001

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Rectificare din 2001 la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 240/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Rectificare din 2001 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001

publicat in M.Of. 216 din 27-apr-2001

Rectificare din 2001 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001

publicat in M.Of. 219 din 27-apr-2001

Rectificare din 2001 la anexa la Hotararea Guvernului nr. 275/2001 privind aprobarea celui de-al optulea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea in moneda nationala a ajutoarelor economice acordate Guvernului Romaniei de Comisia Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001

publicat in M.Of. 246 din 14-mai-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor cantitati de gaze naturale provenite din import, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001

publicat in M.Of. 278 din 29-mai-2001

Rectificare din 2001 la Decizia Curtii Constitutionale nr. 112/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 30 mai 2001

publicat in M.Of. 294 din 05-iun-2001

Rectificare din 2001 la preambulul Decretului nr. 632/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 25 iulie 2001

publicat in M.Of. 416 din 26-iul-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 419/2001 privind acordarea unui ajutor de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001

publicat in M.Of. 424 din 30-iul-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 644/2001 privind acordarea unui ajutor de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 13 iulie 2001

publicat in M.Of. 424 din 30-iul-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 312/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 6 iulie 2001

publicat in M.Of. 483 din 21-aug-2001

Rectificare din 2001 la Precizarile metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 898/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 19 iulie 2001

publicat in M.Of. 483 din 21-aug-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001

publicat in M.Of. 492 din 23-aug-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 391/1995 privind transmiterea unor spatii comerciale in patrimoniul societatilor comerciale cu activitate de productie din domeniile: morarit si panificatie, carne si produse din carne, lapte si produse din lapte, peste si produse din peste, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 27 iulie 1995

publicat in M.Of. 535 din 31-aug-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 586/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finalizarea lucrarilor la un imobil din municipiul Targoviste, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 30 iunie 2001

publicat in M.Of. 535 din 31-aug-2001

Rectificare din 2001 la anexa la Hotararea Guvernului nr. 275/2001 pentru aprobarea celui de-al optulea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea in moneda nationala a ajutoarelor economice acordate Guvernului Romaniei de Comisia Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001

publicat in M.Of. 554 din 05-sep-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 790/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 551 din 4 septembrie 2001

publicat in M.Of. 557 din 07-sep-2001

Rectificare din 2001 la anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 331/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatii de executare silita, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 30 august 2001

publicat in M.Of. 571 din 13-sep-2001

Rectificare din 2001 la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Rectificare din 2001 la anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 301/1992 privind infiintarea unor societati comerciale prin desprinderea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome pentru Metale Rare Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 5 august 1992

publicat in M.Of. 587 din 19-sep-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001

publicat in M.Of. 623 din 03-oct-2001

Rectificare din 2001 la Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor de grau folosite in campania agricola din toamna anului 2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 2 octombrie 2001

publicat in M.Of. 657 din 19-oct-2001

Rectificare din 2001 la anexa la Ordonanta Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru 'Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitatii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»', publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001

publicat in M.Of. 661 din 22-oct-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 848/2001 privind unele masuri pentru cresterea gradului de siguranta in functionare si a puterii instalate la Centrala Hidroelectrica 'Portile de Fier II', publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 558 din 7 septembrie 2001

publicat in M.Of. 661 din 22-oct-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 964/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 din 9 octombrie 2001

publicat in M.Of. 670 din 24-oct-2001

Rectificare din 2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 24 octombrie 2001

publicat in M.Of. 686 din 30-oct-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001

publicat in M.Of. 712 din 08-nov-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 489/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 octombrie 2001

publicat in M.Of. 712 din 08-nov-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 490/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 637 din 11 octombrie 2001

publicat in M.Of. 712 din 08-nov-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 547/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Rectificare din 2001 la Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Rectificare din 2001 la Hotararea Guvernului nr. 1.005/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Parohia Romano-Catolica 'Sfanta Cruce' din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001

publicat in M.Of. 800 din 14-dec-2001

Rectificare din 2001 la anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 800 din 14-dec-2001

Rectificare din 2001 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile in care isi pot desfasura activitatea agentii economici care realizeaza productie de produse alimentare in zonele defavorizate si care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 9 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 800 din 14-dec-2001

Rectificare din 2001 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar in unitatile prevazute la art. 30 alin. (3) din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 800 din 14-dec-2001

Rectificare din 2001 la anexa nr. 2 (Bugetul recensamantului populatiei si al locuintelor - total anii 2001 si 2002) la Hotararea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001

publicat in M.Of. 815 din 18-dec-2001

Rectificare din 2001 la Decretul nr. 244/2001 privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 13 aprilie 2001

publicat in M.Of. 824 din 20-dec-2001

Rectificare din 2001 la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 845 din 28-dec-2001