Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

publicat in M.Of. 22bis din 15-ian-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

publicat in M.Of. 22bis din 15-ian-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 52 din 31-ian-2001

Norme Metodologice din 2001 privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 79 din 15-feb-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

publicat in M.Of. 101 din 28-feb-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea in anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 117 din 07-mar-2001

Norme Metodologice din 2001 privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare al semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2001

publicat in M.Of. 133 din 19-mar-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

publicat in M.Of. 142 din 22-mar-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

publicat in M.Of. 208 din 24-apr-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

publicat in M.Of. 221 din 02-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001-2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism

publicat in M.Of. 225 din 03-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

publicat in M.Of. 232 din 07-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism

publicat in M.Of. 245 din 14-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 276 din 29-mai-2001

Norme Metodologice din 2001 privind aplicarea prevederilor art. 30 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

publicat in M.Of. 290 din 01-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 privind aplicarea prevederilor art. 30 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

publicat in M.Of. 290 din 01-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

publicat in M.Of. 291 din 01-iun-2001

Normele Metodologice 2/2001 privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 288 din 01-iun-2001

Normele Metodologice 2443/2001 privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 288 din 01-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 329 din 19-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice

publicat in M.Of. 344 din 28-iun-2001

Norme Metodologice din 2001 privind utilizarea, distribuirea si controlul sumelor cheltuite de la bugetul de stat pentru actiunea de insamantare artificiala la bovine si porcine

publicat in M.Of. 368 din 09-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern

publicat in M.Of. 371 din 10-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern

publicat in M.Of. 371 din 10-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 379 din 11-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

publicat in M.Of. 396 din 18-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

publicat in M.Of. 422 din 30-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 426 din 31-iul-2001

Norme Metodologice din 2001 privind finantarea proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitatilor finantate in comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 437 din 06-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora

publicat in M.Of. 437 din 06-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite

publicat in M.Of. 440 din 06-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele masuri pentru diminuarea consecintelor incetarii rascumpararii de unitati de fond de catre Fondul National de Investitii

publicat in M.Of. 451 din 09-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 467 din 15-aug-2001

Normele Metodologice 3291/2001 privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru aviatia civila

publicat in M.Of. 467 din 15-aug-2001

Normele Metodologice 8100/2001 privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru aviatia civila

publicat in M.Of. 467 din 15-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 privind aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun pentru marfurile transportate pe cale ferata

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Normele Metodologice 169/AN/2001 privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 2.083/1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 479 din 21-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 privind modul de gestionare a sumelor constituite din cota de 1% platita de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania

publicat in M.Of. 502 din 27-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 privind desfasurarea activitatii de executare silita

publicat in M.Of. 518 din 30-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001

publicat in M.Of. 521 din 30-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001

publicat in M.Of. 521 din 30-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

publicat in M.Of. 546 din 03-sep-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 556 din 06-sep-2001

Norme Metodologice din 2001 privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001

publicat in M.Of. 568 din 12-sep-2001

Norme Metodologice din 2001 privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001

publicat in M.Of. 568 din 12-sep-2001

Normele Metodologice 3705/MM/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

publicat in M.Of. 588 din 19-sep-2001

Normele Metodologice 21137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

publicat in M.Of. 588 din 19-sep-2001

Norme Metodologice din 2001 privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor de grau folosite in campania agricola din toamna anului 2001

publicat in M.Of. 620 din 02-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 626 din 04-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 privind modul de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 646 din 16-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi

publicat in M.Of. 651 din 17-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 privind scolarizarea copiilor lucratorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat

publicat in M.Of. 687 din 30-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare

publicat in M.Of. 696 din 01-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 719 din 12-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

publicat in M.Of. 718 din 12-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la plata obligatiilor bugetare, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor si penalitatilor de intarziere

publicat in M.Of. 720 din 12-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 privind conditiile de monitorizare a implementarii Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighisoara

publicat in M.Of. 724 din 13-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

publicat in M.Of. 721 din 13-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic 'Sidex' - S.A. Galati

publicat in M.Of. 727 din 15-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora

publicat in M.Of. 755 din 27-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

publicat in M.Of. 754 din 27-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

publicat in M.Of. 756 din 28-noi-2001

Norme Metodologice din 2001 privind recalcularea pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001

publicat in M.Of. 793 din 13-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001

publicat in M.Of. 793 din 13-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2001

publicat in M.Of. 801 din 14-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Termoelectrica' - S.A. si societatile comerciale furnizoare prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2001

publicat in M.Of. 808 din 17-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Termoelectrica' - S.A. si societatile comerciale furnizoare prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2001

publicat in M.Of. 808 din 17-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001