Rasfoire documente

Hotarare din 1995 Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman et autres şi Union des associations européennes de football (UEFA) c. Jean-Marc Bosman

publicat in

Hotarare din 1995 POLITICĂ SOCIALĂ. APROPIEREA LEGISLAŢIILOR. CONCEDIERI COLECTIVE. DIRECTIVA 75/129. ÎNFIINŢAREA ÎN CADRUL UNUI GRUP DE ÎNTREPRINDERI A UNUI SERVICIU COMUN DE ANGAJARE ŞI CONCEDIERE. ADMISIBILITATE. NOŢIUNEA DE STABILIMENT. UNITATE DE AFECTARE A MUNCITORILOR PENTRU EXERCITAREA SARCINILOR LOR

publicat in

Hotararea nr. C-13/95 din 11-mar-1995 Ayse Suzen c. Zehnacker Gebaudereinigung GmbH Krankenhausservice

publicat in

Hotararea nr. C-48/94 din 19-sept-1995 Ledernes Hoverdorganisation, acţionând pentru Ole Rygaard c. Dansk Arbejdsgiverforening, acţionând pentru Stro Molle Akustik A/S

publicat in

Hotararea nr. C-55/94 din 30-nov-1995 HOTĂRÂREA CURŢII din 30 noiembrie 1995 „Directiva 77/249/CEE - Libera prestare a serviciilor - Avocaţi - Posibilitatea de a deschide un cabinet - Articolele 52 si 59 din Tratatul CE'

publicat in

Hotararea nr. C-279/1993 din 14-feb-1995 Hotărârea CJE din 14 februarie 1995, cauza C-279/1993, Finanzamt Köln-Alstadt c. Roland Schumacker Acţiune preliminară formulată de Bundesfinanzhof (Germania)

publicat in

Hotararea nr. C-317/93 din 14-dec-1995 Inge Nolte c. Landesversicherungsanstalt Hannover

publicat in

Hotararea nr. T-346/94 din 09-nov-1995 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 9 noiembrie 1995 „Rambursare de taxe vamale - Principiul contradictorialităţii - Situaţie specială'

publicat in

Hotararea nr. C-384/93 din 10-mai-1995 HOTĂRÂREA CURŢII din 10 mai 1995 (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) „Libertatea de a presta servicii - Articolul 59 din Tratatul CEE - Interzicerea vânzării de servicii financiare prin telefon la domiciliul clientului „

publicat in

Hotararea nr. C-415/1993 din 15-dec-1995 Hotărârea CJE din 15 decembrie 1995, cauza C-415/1993, Uniunea Regală Belgiană a Cluburilor de Fotbal Asociaţie (ASBL), Royal Club Liégeois SA şi Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA) c. Jean-Marc Bosman Acţiune preliminară formulată de Cour d'Appel de Liege (Belgia)

publicat in

Hotararea nr. C-449/93 din 07-dec-1995 Rockfon A/S c. Specialarbejderforbundet i Danmark

publicat in

Hotararea nr. C-450/90 din 17-oct-1995 Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen

publicat in

Hotararea nr. 472/93 din 07-dec-1995 Luigi Spano şi alţii c. Fiat Geotech spa şi Fiat Hitachi Excavators Spa (fostul Fiat Hitachi Constrcution Equipment Spa)

publicat in

Hotararea nr. C-479 din 01-mar-1995 PROTECŢIA SALARIATULUI ÎN CAZ DE INSOLVABILITATE A ANGAJATORULUI. DIRECTIVA EUROPEANĂ 80/198/CEE MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/74/CE1 II. Andrea Francovich contra Republicii italiene

publicat in

Hotararea nr. C-479/93 din 09-nov-1995 Andrea Francovich c. Republicii Italiene

publicat in