Rasfoire documente

Sentinta nr. 3/F din 09-ian-2015 Competenţă. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. Competenţa tribunalului de la domiciliul debitorului

publicat in

Sentinta nr. 4 din 12-ian-2015 Competenţă. Suspendarea executării silite. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 6 din 15-ian-2015 Competenţa teritorială în litigiile civile născute dintr-o faptă penală soluţionată printr-o hotărâre distinctă

publicat in

Sentinta nr. 10/F din 22-ian-2015 Competenţă. Cerere de încuviinţare a executării silite. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 11/F din 22-ian-2015 Conflict negativ de competenţă. Anularea certificatului de încadrare în grad de handicap a minorului, emis de Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. Competenţa

publicat in

Sentinta nr. 13/F din 28-ian-2015 Conflict negativ de competenţă. Litigiu între două societăţi, având ca obiect pretenţii izvorâte dintr-un contract de antrepriză. Competenţa Tribunalului Specializat Cluj

publicat in

Sentinta nr. 15/F din 04-feb-2015 Conflict negativ de competenţă. Cerere de asigurare a dovezilor. Competenţa instanţei care judecă procesul în primă instanţă

publicat in

Sentinta nr. 16/F din 04-feb-2015 Conflict negativ de competenţă. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Competenţa tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 17 din 05-feb-2015 Conflict negativ de competenţă. Acţiune în rectificare de carte funciară introdusă cu caracter accesoriu, capătul principal de cerere având ca obiect perfectarea actului autentic de vânzare-cumpărare fiind evaluabil în bani. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 29/F din 20-feb-2015 Conflict negativ de competenţă. Fost angajat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Cerere de acordare a ajutorului constând în 20 de salarii la trecerea în rezervă, direct în retragere sau la încetarea raporturilor de serviciu. Competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 31 din 28-mai-2015 Regulator de competenţă. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere, fără a fi avute în vedere accesoriile pretenţiei principale

publicat in

Sentinta nr. 36/F din 12-mar-2015 Conflict negativ de competenţă. Acţiune având ca obiect constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, intentată de o societate împotriva altei societăţi. Litigiu între profesionişti. Competenţa Tribunalului Specializat Cluj

publicat in

Sentinta nr. 43/F din 01-apr-2015 Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect declararea judecătorească a morţii. Competenţa Tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 45 din 02-apr-2015 Competenţă între secţiile tribunalului. Funcţionar public cu statut special. Ajutor la trecerea în rezervă. Competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 55/F din 17-apr-2015 Competenţă. Cerere reconvenţională şi cerere de chemare în garanţie, formulate în cadrul unui proces de expropriere. Prorogare legală de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 56/F din 20-apr-2015 Competenţa materială. Recurs. Litigiu între profesionişti. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului Specializat Cluj

publicat in

Sentinta nr. 59/F din 03-apr-2015 Competenţa materială. Daune morale ca urmare a producerii unui accident auto. Stabilirea competenţei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj

publicat in

Sentinta nr. 61/F din 28-apr-2015 Competenţa teritorială. Constatarea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere. Instanţa de la domiciliul pârâtului

publicat in

Sentinta nr. 62/F din 29-apr-2015 Competenţa teritorială. Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării de muncă în favoarea comunităţii. Instanţa în circumscripţia căreia domiciliată contravenientul

publicat in

Sentinta nr. 65/F din 12-mai-2015 Competenţa materială. Stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea minorului faţă de care s-a dispus măsura plasamentului. Tribunalul

publicat in

Sentinta nr. 68/F din 14-mai-2015 Competenţa materială. Ordonanţă preşedinţială. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Competenţa tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 76 din 15-mai-2015 Competenţa materială. Contract de întreţinere. Imobil în valoare de peste 200.000 lei. Competenţa tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 78 din 11-iun-2015 Competenţa materială. Succesiune. Judecătoria

publicat in

Sentinta nr. 172 din 15-iul-2015 Cheltuieli de judecată. Solicitare pe cale separată. Instanţă competentă

publicat in

Sentinta nr. 176 din 14-aug-2015 Încetare raporturi de muncă. Discriminare. Instanţă competentă

publicat in

Sentinta nr. 182 din 26-aug-2015 Decizie definitivă de reintegrare în muncă. Neexecutare. Hotărârea CEDO. Pretenţii decurgând din neexecutarea acesteia instanţa competentă

publicat in