Rasfoire documente

Incheiere din 2015 Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Schimbare încadrare juridică a faptelor. Vinovăţia inculpaţilor sub forma intenţiei directe. Recunoaşterea în totalitate de către inculpaţi a faptelor comise

publicat in

Incheiere din 2015 Cerere de constatare a încetării de drept a arestului preventiv. Solicitare neîntemeiată a apărării

publicat in

Incheiere din 2015 Constatarea încetării de drept a controlului judiciar, raportat la împrejurarea că tribunalul a dispus condamnarea inculpatului pentru tentativă la omor la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării. Incidenţa art. 241 alin. (1) C. pr. pen.

publicat in

Incheiere din 2015 Contestaţie. Declarare şi soluţionare. Nedovedirea demersului privind căutarea unui loc de muncă

publicat in

Incheierea nr. 3/JDLC din 15-ian-2015 Incidenţa dispoziţiilor art. 227 C. pr. pen. Respingerea propunerii de arestare. Luarea măsurii arestului la domiciliu

publicat in

Incheierea nr. 84 din 16-dec-2015 Cameră preliminară. Plângere penală. Clasarea cauzei faţă de executorul judecătoresc pentru nerespectarea atribuţiunilor de serviciu în cadrul procedurii de executare silită

publicat in

Incheierea nr. 108 din 22-sep-2015 Cameră preliminară. Contradicţii între probele administrate şi cele privind lipsa de temeinicie a expertizei contabile

publicat in

Incheierea nr. 174 din 05-aug-2015 Competenţă. Punerea în executare a unor dispoziţii civile cuprinse într-o hotărâre penală

publicat in