Rasfoire documente

Sentinta nr. 1 din 09-ian-2014 Conflict negativ de competenţă materială. Competenţa de soluţionare a litigiilor ce rezultă din încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune a bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

publicat in

Sentinta nr. 2 din 28-ian-2014 Obligarea angajatorului de a elibera adeverinţă condiţii de muncă. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 4 din 10-ian-2014 Conflict negativ de competenţă. Taxă radio. Stabilirea competenţei soluţionării recursului de tribunalul specializat

publicat in

Sentinta nr. 5 din 09-ian-2014 Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect interdicţia înregistrării oricărei operaţiuni de înstrăinare a unui autoturism. Competenţă materială.

publicat in

Sentinta nr. 5 din 10-ian-2014 Anulare act administrativ-fiscal. Decizie de suspendare a soluţionării contestaţiei. Lipsa relevanţei neînceperii urmăririi penale pentru aprecierea legalităţii măsurii suspendării

publicat in

Sentinta nr. 5 din 10-ian-2014 Anulare act administrativ-fiscal. Decizie de suspendare a soluţionării contestaţiei

publicat in

Sentinta nr. 7 din 27-ian-2014 Conflict negativ de competenţă. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un teren pentru construirea mai multor locuinţe. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 7 din 02-apr-2014 Conflict de competenţă. Încuviinţarea executării silite imobiliare

publicat in

Sentinta nr. 7/C din 02-apr-2014 Conflict de competenţă. Încuviinţarea executării silite imobiliare

publicat in

Sentinta nr. 12 din 29-ian-2014 Conflict negativ de competenţă. Acţiune în obligarea pârâtei la plata unui debit restant în sumă de 1.428.617 lei aferent unor facturi fiscale. Competenţa tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 12 din 12-feb-2014 Renunţare la aplicarea pedepsei. Posibilitatea achitării pentru lipsa de pericol social al unei infracţiuni, conform art. 19 din Legea nr. 255/2013. Incidenţa art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. Criteriile avute în vedere de instanţă pentru aprecierea inoportunităţii stabilirii unei pedepse. Posibilitatea pronunţării unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei

publicat in

Sentinta nr. 12 din 03-iul-2014 Conflict material de competenţă negativ. Caracterul special şi unitar al reglementării cererilor instituţiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002. Instanţa competentă material să soluţioneze cererile formulate sub acest regim juridic - instanţa de executare care a pronunţat titlul executoriu

publicat in

Sentinta nr. 14 din 31-ian-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere de obligare a comisiei locale şi a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată supra terenurilor să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată în anul 2005. competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 14 din 03-mar-2014 Mandat european de arestare. Lipsa mandatului intern de arestare. Semnificaţie

publicat in

Sentinta nr. 15 din 03-feb-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect obligarea primarului, respectiv a prefectului să înainteze Comisiei centrale pentru stabilirea despăgubirilor, documentaţia pentru finalizarea procedurii de despăgubiri prin echivalent conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Competenţa secţiei civile a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 16 din 14-feb-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere de punere sub interdicţie. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 17 din 17-feb-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un fost funcţionar public cu statut special având ca obiect obligarea Ministerului Afacerilor Interne la plata ajutoarelor salariale compensatorii cu ocazia pensionării. Stabilirea competenţei în favoarea completului specializat în jurisdicţie de contencios administrativ din cadrul tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 18 din 18-feb-2014 Competenţă teritorială. Acţiune formulată de sindicatul CFR regional, în numele membrilor de sindicat, în contradictoriu cu societatea naţională şi societatea regională de transport feroviar CFR călători, la plata ajutoarelor materiale pentru ziua feroviarului şi de Paşti. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului Cluj

publicat in

Sentinta nr. 20/C din 11-sep-2014 Conflict de competenţă. Anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Composesorale

publicat in

Sentinta nr. 27 din 12-mar-2014 Conflict negativ de competenţă. Apel împotriva unei sentinţe prin care s-a soluţionat o acţiune având ca obiect efectuarea unor lucrări de reparaţii şi anularea unor proiecte de execuţie lucrări între două societăţi comerciale. Stabilirea competenţei soluţionării apelului în favoarea tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 29 din 13-mar-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un club de fotbal pentru obligarea pârâtei societate comercială sportivă, la plata sumei reprezentând 25% din indemnizaţia de transfer a unui jucător de fotbal. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 32 din 17-oct-2014 Reabilitarea judecătorească. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 32 din 17-oct-2014 Condiţiile reabilitării judecătoreşti privind o condamnare dispusă sub imperiul Codului penal din 1968 sunt cele prevăzute de art. 166 C. pen., care constituie legea penală mai favorabilă

publicat in

Sentinta nr. 33 din 27-nov-2014 Conflict de competenţă. Contestaţie la executare. Instanţa de executare. Aplicarea legii de procedură civilă

publicat in

Sentinta nr. 33/C din 27-nov-2014 Conflict de competenţă. Contestaţie la executare. Instanţa de executare. Aplicarea legii de procedură civilă

publicat in

Sentinta nr. 40 din 03-apr-2014 Competenţă. Personal silvic contractual. Acţiune în anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. Competenţa Secţiei I-a civile a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 42 din 07-apr-2014 Competenţă. Constatarea nulităţii absolute a clauzei privind comisionul de risc. Competenţa Tribunalului Specializat

publicat in

Sentinta nr. 42 din 04-oct-2014 Conflict de interese. Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Elemente constitutive

publicat in

Sentinta nr. 43 din 11-apr-2014 Competenţă teritorială. Divorţ. Instanţa celui din urmă domiciliu comun al soţilor

publicat in

Sentinta nr. 44 din 17-apr-2014 Competenţă materială procesuală. Acţiune în despăgubiri, formulată în contradictoriu cu o societate de asigurare. Competenţa tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 48 din 29-apr-2014 Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect desfiinţarea paşaportului simplu românesc. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 51 din 19-mai-2014 Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect obligarea comisiei locale să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate şi a comisiei judeţene să emită hotărârea de validare. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 55 din 22-mai-2014 Competenţa materială procesuală. Recurs împotriva unei sentinţe prin care s-a soluţionat acţiunea Societăţii Române de Radiodifuziune pentru obligarea unui contribuabil la plata taxei pentru serviciul public de radio-difuziune. Competenţa tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 58 din 02-iun-2014 Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect obligarea comisiei locale la efectuarea procedurilor legale în vederea emiterii titlului de proprietate şi a comisiei judeţene la emiterea titlului de proprietate. Competenţa judecătoriei

publicat in

Sentinta nr. 71 din 02-iul-2014 Competenţă materială funcţională. Mai multe capete de cerere principale, evaluabile în bani. Stabilirea competenţei în funcţie de criteriul valoric, raportat la capătul de cerere cu valoarea cea mai mare

publicat in

Sentinta nr. 73 din 14-feb-2014 Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenţei unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancţionator

publicat in

Sentinta nr. 85 din 02-sep-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere de încuviinţare a executării silite imobiliare. Judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul

publicat in

Sentinta nr. 86 din 20-feb-2014 Hotărâre penală pronunţată de o instanţă dintr-un stat membru UE. Trebuie recunoscută sau este suficient ca instanţa sesizată să dispună doar executarea în România a pedepsei aplicate de instanţa statului emitent?

publicat in

Sentinta nr. 92 din 18-sep-2014 Conflict negativ de competenţă. Excepţie de nelegalitate. Instanţa competentă teritorial

publicat in

Sentinta nr. 93 din 18-sep-2014 Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect obligarea comisiei locale să soluţioneze cererea de reconstituire şi să înainteze documentaţia comisie judeţene care să fie obligată să hotărască asupra propunerii comisiei locale

publicat in

Sentinta nr. 102 din 26-sep-2014 Anulare act administrativ. Decizie de imputare - prejudiciu constând în decontarea sumelor cuprinse în prescripţiile medicale eliberate unor pacienţi internaţi într-o unitate spitalicească militară

publicat in

Sentinta nr. 172 din 17-sep-2014 Recunoaştere hotărâre străină. Respingere. Neconcordanţă între certificat şi hotărâre.

publicat in

Sentinta nr. 392 din 19-feb-2014 Răspundere medicală. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 453 din 25-feb-2014 Concediere. Desfiinţarea locului de muncă. Indicarea motivelor ce determină concedierea

publicat in

Sentinta nr. 515 din 03-iul-2014 Societate cu răspundere limitată. Cererea asociatului îndreptăţit, potrivit legii, de convocare a adunării generale a asociaţilor, de către administratorul societăţii. Refuzul convocării. Remediul legal - autorizarea convocării adunării generale de către instanţa de judecată. Admisibilitate, prin analogia dispoziţiilor legii reglementând aceeaşi situaţie juridică în privinţa societăţilor pe acţiuni. Apel incident îndreptat împotriva considerentelor în drept cuprinse în hotărârea judecătorească. Regim juridic. Recalificare în apel principal. Consecinţe. Tardivitatea apelului astfel promovat

publicat in

Sentinta nr. 515 din 03-iul-2014 Societate cu răspundere limitată. Cererea asociatului îndreptăţit, potrivit legii, de convocare a adunării generale a asociaţilor, de către administratorul societăţii. Refuzul convocării. Remediul legal - autorizarea convocării adunării generale de către instanţa de judecată. Admisibilitate, prin analogia dispoziţiilor legii reglementând aceeaşi situaţie juridică în privinţa societăţilor pe acţiuni

publicat in

Sentinta nr. 529 din 24-apr-2014 Interpretarea art. 86 alin. (2) teza a V-a din O.U.G. nr. 195/2002 [actualul art. 335 alin. (2) teza a V-a NCP] - conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. Situaţia persoanei care conduce un autovehicul având permisul reţinut în vederea anulării. Necesitatea comunicării dispoziţiei de anulare a permisului

publicat in

Sentinta nr. 606/A din 09-oct-2014 Cerere de revizuire. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 606/A din 09-oct-2014 Cerere de revizuire. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 677 din 05-nov-2014 Cerere de strămutare. Lipsa de fundamentare a alegaţiilor referitoare la presupusa lipsă de imparţialitate a judecătorilor. Existenţa imparţialităţii în sensul art. 6 paragraf 1 din CEDO. Respingerea cererii

publicat in

Sentinta nr. 731 din 26-nov-2014 Mandat european de arestare. Respingerea cererii de punere în executare. Constatarea incidenţei principiului non bis in idem.

publicat in

Sentinta nr. 1695 din 20-feb-2014 Examen de practică judiciară în materia ordonanţei de plată (art. 1013-1024 C. pr. civ.)

publicat in