Rasfoire documente

Sentinta nr. 9 din 28-ian-2013 Purtare abuzivă. Condamnare

publicat in

Sentinta nr. 24 din 13-mar-2013 Cererea de emitere a somaţiei de plată pentru o creanţă izvorâtă dintr-un contract de achiziţie publică. Competenţă materială

publicat in

Sentinta nr. 25 din 18-mar-2013 Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut loc dezbaterile

publicat in

Sentinta nr. 35 din 05-dec-2013 Excepţie de nelegalitate act administrativ. Competenţa de soluţionare a excepţiei după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă

publicat in

Sentinta nr. 36 din 26-feb-2013 Primirea de foloase necuvenite

publicat in

Sentinta nr. 36 din 27-aug-2013 Nulitatea titlului de proprietate. Instanţa competentă. Stabilire în funcţie de valoarea terenului reconstituit prin titlul respectiv

publicat in

Sentinta nr. 38 din 29-aug-2013 Ordonanţă de plată. Somarea societăţii la plata sumei reprezentând contravaloare servicii. Instanţa competentă

publicat in

Sentinta nr. 42 din 04-oct-2013 Conflict de interese. Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Elemente constitutive

publicat in

Sentinta nr. 54 din 13-iun-2013 Conflict negativ de competenţă. Criteriul valoric. Caracterul simulat al mai multor contracte de cesiune invocat prin aceeaşi acţiune

publicat in

Sentinta nr. 54 din 13-iun-2013 Conflict negativ de competenţă.

publicat in

Sentinta nr. 58 din 17-sep-2013 Conflict de competenţă. Instanţa competentă în materia executării silite după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă în situaţia în care printre formele de executare silită se solicită şi urmărirea imobiliară

publicat in

Sentinta nr. 61 din 26-mar-2013 Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Caracterul efectiv al anchetei organelor de urmărire penală

publicat in

Sentinta nr. 83 din 25-feb-2013 Infracţiunile de trafic de droguri şi spălare de bani. Încadrarea juridică a faptei de a cumpăra un bun cu bani proveniţi din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000

publicat in

Sentinta nr. 83 din 17-dec-2013 Acţiune de divorţ. Competenţa rationae loci. Instanţa de la ultimul domiciliu al soţilor

publicat in

Sentinta nr. 83 din 17-dec-2013 Acţiune de divorţ. Competenţa rationae loci. Instanţa de la ultimul domiciliu al soţilor

publicat in

Sentinta nr. 118 din 02-dec-2013 Acţiune în anularea sentinţei arbitrale.

publicat in

Sentinta nr. 128 din 15-nov-2013 Înşelăciune. Compatibilitatea între calitatea de parte vătămată şi ascultarea în calitate de martor. Mărturie acuzatorie. CEDO. Hotărârea în cauza Vidal c. Belgiei

publicat in

Sentinta nr. 128 din 15-nov-2013 Infracţiunea de înşelăciune calificată în convenţii cu consecinţe deosebit de grave. Elemente constitutive

publicat in

Sentinta nr. 154/F din 16-aug-2013 Mandatul european de arestare. Refuz de punere în executare a acestuia

publicat in

Sentinta nr. 173 din 30-apr-2013 Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată în apel, nepermisă în apel conform art. 294 C. proc. civ..

publicat in

Sentinta nr. 217 din 04-oct-2013 Contestarea ordinului de delegare a unui funcţionar public. Instanţa competentă. Nerelevanţa rangului instituţiei publice emitente

publicat in

Sentinta nr. 229 din 06-iun-2013 Termen de prescripţie

publicat in

Sentinta nr. 246 din 06-iun-2013 Facturi neacceptate la plată. Forţă probantă. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei

publicat in

Sentinta nr. 246 din 06-iun-2013 Facturi neacceptate la plată.

publicat in

Sentinta nr. 248 din 13-iun-2013 Poprire asiguratorie. Lipsa dovezii privind primirea facturii. Creanţă neexigibilă

publicat in

Sentinta nr. 248 din 13-iun-2013 Poprire asiguratorie

publicat in

Sentinta nr. 311 din 06-sep-2013 Anulare act administrativ. Achiziţii publice - corecţii financiare

publicat in

Sentinta nr. 312 din 12-iun-2013 Recunoaşterea şi punerea în executare a unei hotărâri de condamnare pronunţate în Italia

publicat in

Sentinta nr. 329 din 30-iun-2013 Conversiunea condamnării. Pedeapsa rezultantă stabilită prin cumul aritmetic în statul de condamnare

publicat in

Sentinta nr. 469 din 09-oct-2013 Strămutare. Bănuială legitimă

publicat in

Sentinta nr. 698 din 02-apr-2013 Insolvenţa. Îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea cererii de atragere a răspunderii.

publicat in

Sentinta nr. 698 din 02-apr-2013 Insolvenţa. Îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea cererii de atragere a răspunderii.

publicat in

Sentinta nr. 1230 din 05-iun-2013 Acţiune în anularea unui contract de vânzare cumpărare. Principiul nemijlocirii Administrarea probei cu expertiza tehnică

publicat in

Sentinta nr. 1230 din 05-iun-2013 Acţiune anulare contract de vânzare cumpărare. Principiul nemijlocirii. Administrarea probei cu expertiza tehnică

publicat in

Sentinta nr. 1910 din 26-sep-2013 Societăţi pe acţiuni. Constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a acţionarilor ca urmare a conflictului de interese ivit între acţionar şi societate

publicat in

Sentinta nr. 2026 din 10-sep-2013 Sancţionare disciplinară. Reducerea salariului de bază

publicat in

Sentinta nr. 2183 din 23-iul-2013 Autoritate de lucru judecat. Calitatea juridică a părţii

publicat in

Sentinta nr. 4734 din 10-iun-2013 Valabilitatea clauzei compromisorii. Expirarea contractului. Anularea hotărârii arbitrale

publicat in

Sentinta nr. 4913 din 19-iun-2013 Taxa auto pe emisiile poluante. Conformitatea taxei cu normele comunitare

publicat in

Sentinta nr. 12679 din 24-sep-2013 Uzucapiune. Condiţii de admisibilitate. Antecontract de vânzare-cumpărare

publicat in

Sentinta nr. 29787 din 06-nov-2013 Societate pe acţiuni. Cerinţe pentru constatarea şi sancţionarea abuzului de minoritate

publicat in