Rasfoire documente

Incheiere din 2013 Arestare preventivă. Infracţiuni pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii. Schimbare temeiuri care au stat la baza luării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea

publicat in

Incheiere din 2013 Ajutor public judiciar. Condiţii de acordare

publicat in

Incheiere din 2013 Cerere de ajutor public judiciar. Aprecieri asupra justificării acordării acestuia

publicat in

Incheierea nr. 4 din 18-ian-2013 Poliţist. Luarea măsurii arestării preventive. Cercetare pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie. Pericol pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 12 din 08-ian-2013 Strămutarea judecării cauzei. Conflict negativ de competenţă. Competenţa judecării plângerilor împotriva rezoluţiilor procurorului

publicat in

Incheierea nr. 14/HI din 17-apr-2013 Cerere de instituire a popririi asigurătorii asupra sumei pe care Statul Român o datorează inculpatului cu titlu de despăgubiri acordate de CEDO. Admitere

publicat in

Incheierea nr. 37 din 16-ian-2013 Evaziune fiscală. Căile de atac în ipoteza dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 202/2010

publicat in

Incheierea nr. 50 din 10-oct-2013 Modificarea titlului de proprietate. Stabilirea competenţei materiale a instanţei, în funcţie de valoarea terenului

publicat in

Incheierea nr. 82 din 13-oct-2013 Cerere de strămutare a unui dosar înregistrat sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă. Competenţa de soluţionare

publicat in

Incheierea nr. 145 din 05-iun-2013 Arestare preventivă. Ascultarea inculpatului. Excepţii

publicat in

Incheierea nr. 203 din 19-feb-2013 Cerere de liberare condiţionată. Stabilirea instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere

publicat in

Incheierea nr. 210 din 19-mar-2013 Conducerea uni vehicul sub influenta alcoolului. Pericol social. Condamnare după achitare

publicat in

Incheierea nr. 370 din 30-apr-2013 Cerere de reexaminare respinsă. Lipsuri complinite după expirarea termenului legal, dar înainte de a se dispune anularea cererii. Aplicarea dispoziţiilor art. 177 alin. (3) noul C. pr. civ.

publicat in

Incheierea nr. 2385 din 17-mai-2013 Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru achitate fără să fie datorate. Competenţa instanţei pentru care s-a plătit taxa de timbru

publicat in

Incheierea nr. 4436 din 28-mai-2013 Tutelă. Interzis judecătoresc. Descărcare de gestiune

publicat in

Incheierea nr. 7443 din 24-sep-2013 Încetare tutelă. Descărcare generală de gestiune a tutorelui

publicat in