Rasfoire documente

Decizia nr. nr. din 07-nov-2013 Faliment - procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere limitată - cerere de revizuire.

publicat in

Decizie din 2013 Partaj succesoral. Obligativitatea chemării în judecată a tuturor moştenitorilor legali şi testamentari.

publicat in

Decizia nr. 1/R din 07-ian-2013 Lămurire dispozitiv. Caracter de cerere nouă. Respingere

publicat in

Decizia nr. 2 din 07-mar-2013 Executarea mandatului european de arestare. Motive de refuz al executării. Pedeapsă neexecutorie şi principiul proporţionalităţii

publicat in

Decizia nr. 3 din 14-ian-2013 Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii. Instanţa competentă

publicat in

Decizia nr. 4/R din 07-ian-2013 Recalculare pensie. Venituri realizate în acord global, pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Admitere

publicat in

Decizia nr. 4 din 14-ian-2013 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, tripleţi sau multipleţi

publicat in

Decizia nr. 4 din 15-ian-2013 Abuz de drept. Necesitatea obţinerii acordului notarial al vecinilor pentru ca localul (club, discotecă) să funcţioneze cu program ''non stop''

publicat in

Decizia nr. 6/R din 07-ian-2013 Cadru didactic. Primă de vacanţă aferentă anului şcolar 2008/2009. Îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 8/R din 07-ian-2013 Cadru didactic cu peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I. Diferenţe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal. îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 9 din 24-apr-2013 Litigiu cu profesionişti. Anulare hotărâre AGA de revocare a administratorului. Nelegalitate pentru neluarea hotărârii cu votul tuturor asociaţiilor

publicat in

Decizia nr. 9 din 16-ian-2013 Constatare încetare valabilitate contract de credit bancar

publicat in

Decizia nr. 10/R din 07-ian-2013 Cadru didactic. Indemnizaţia de concediu de odihnă aferent anului 2009/2010. Acordare nediminuată cu procentul de 25% prevăzut de art. 1 din Legea nr. 118/2010 şi pentru partea de concediu efectuată ulterior datei de 3 iulie 2010

publicat in

Decizia nr. 11 din 30-ian-2013 Despăgubiri accident de circulaţie. Asigurare de răspundere civilă auto. Daune morale

publicat in

Decizia nr. 12/R din 07-ian-2013 Decizie de concediere. Cauză neserioasă. Anularea deciziei, reintegrarea în postul avut anterior şi acordarea de despăgubiri

publicat in

Decizia nr. 12 din 07-mar-2013 Despăgubiri pretinse în baza prevederilor art. 997 din Codul civil. Drept de retenţie

publicat in

Decizia nr. 12 din 16-ian-2013 Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare în judecată. Anularea cererii ca insuficient timbrată.

publicat in

Decizia nr. 13 din 12-iun-2013 Locaş de cult. Cheltuieli necesare, utile, voluptorii. Drept de retenţie

publicat in

Decizia nr. 14 din 06-mar-2013 Acţiune în simulaţie. Simulaţie prin interpunerea de persoane. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 14 din 08-apr-2013 Cerere de strămutare formulată într-un proces înregistrat anterior intrării în vigoare a noii legi de procedură civilă. Determinarea instanţei competente material să soluţioneze cererea. Norma de drept aplicabilă

publicat in

Decizia nr. 17 din 06-feb-2013 Accesul persoanei aflate la locul de deţinere la poşta electronică

publicat in

Decizia nr. 19 din 08-ian-2013 Procedura insolvenţei. Contestaţia împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul în care poate fi formulată contestaţia

publicat in

Decizia nr. 19 din 08-ian-2013 Procedura insolvenţei. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorul/ lichidatorul judiciar. Termenul în care poate fi formulată contestaţia.

publicat in

Decizia nr. 20/A din 30-ian-2013 Tentativă la omor calificat. Deosebire faţă de vătămare corporală gravă. Aplicarea unei lovituri în regiunea capului, cu o sticlă, acţiune care a dus la producerea unor leziuni care au pus viaţa victimei în primejdie. Intenţia indirectă de a ucide

publicat in

Decizia nr. 21 din 18-ian-2013 Obligaţiile cambiale. Excepţiile cambiale. Somaţia cambială

publicat in

Decizia nr. 23 din 14-ian-2013 Funcţionari publici. Anulare act administrativ. Plata unor sume de bani reprezentând drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă şi securităţii muncii aferente anului 2009.

publicat in

Decizia nr. 25/R din 08-ian-2013 Acţiune pentru restituirea sumei încasate de salariat în baza unui titlu executoriu. Respingere

publicat in

Decizia nr. 26 din 14-ian-2013 Anularea notificării cererii de finanţare. Acordarea avizului favorabil în vederea continuării procedurilor de finanţare. Necompetenţă materială.

publicat in

Decizia nr. 27 din 28-ian-2013 Revizuire. Cazul de acordare a mai mult decât s-a cerut

publicat in

Decizia nr. 28 din 11-feb-2013 Antecontractul de vânzare-cumpărare. Condiţiile şi efectele rezoluţiunii. Nedovedirea caracterului simulat al antecontractului.

publicat in

Decizia nr. 29 din 15-ian-2013 Conducere cu permis reţinut. Latură subiectivă. Inculpat recidivist. Individualizarea judiciară a pedepsei. Principiul proporţionalităţii.

publicat in

Decizia nr. 30/FM din 03-apr-2013 Legea nr. 272/2004. Noţiunea de interes al minorului. Măsuri de protecţie alternative. Cerere de reintegrare a minorului în familia biologică

publicat in

Decizia nr. 32/R din 08-ian-2013 Poprire asigurătorie. Soluţionare cu citarea părţilor. Legalitate

publicat in

Decizia nr. 35 din 12-feb-2013 Măsura internării medicale. Nerespectarea procedurii obligatorii prevăzute de art. 162 C. pr. pen.

publicat in

Decizia nr. 35 din 05-dec-2013 Excepţie de nelegalitate act administrativ. Competenţa de soluţionare a excepţiei după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă

publicat in

Decizia nr. 37 din 18-ian-2013 Procedura insolvenţei. Condiţiile de deschidere a procedurii

publicat in

Decizia nr. 40 din 24-ian-2013 Recurs litigii cu profesioniştii. Recuzare administrator judiciar. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 42/R din 09-ian-2013 Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Demolarea părţii de fundaţie a unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire

publicat in

Decizia nr. 45 din 24-ian-2013 Certificat de moştenitor. Prescripţia dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor

publicat in

Decizia nr. 45/A din 04-sep-2013 Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Procedura concilierii directe. Excepţia prematurităţii acţiunii

publicat in

Decizia nr. 45 din 18-sep-2013 Dreptul familiei. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti

publicat in

Decizia nr. 46/A din 13-mar-2013 Evaziune fiscală. Latura civilă. Obligativitatea plăţii de către inculpat doar a sumei stabilite de procuror prin rechizitoriu. Existenţa în posesia părţii civile a unui titlu executoriu - angajament de plată semnat de inculpat anterior trimiterii în judecată pentru o sumă mai mare decât cea imputată de organele de urmărire penală prin actul de sesizare al instanţei. Consecinţe. Condiţii pentru aplicarea art. 741 C.proc.pen. Necesitatea ca inculpatul să fi achitat atât debitul principal cât şi accesoriile acestuia

publicat in

Decizia nr. 46/A din 02-sep-2013 Încetarea raporturilor de muncă. Necesitatea efectuării menţiunilor în carnetul de muncă, iar nu în registrul general de evidenţă al salariaţilor

publicat in

Decizia nr. 46/R din 30-ian-2013 Cauză cu element de extraneitate în materia răspunderii părinteşti. Stabilirea competenţei instanţelor române şi a legii aplicabile

publicat in

Decizia nr. 50/CA din 17-ian-2013 Contestaţie acte administrative fiscale. Deductibilitatea veniturilor obţinute din exercitarea activităţii de avocat

publicat in

Decizia nr. 50 din 10-oct-2013 Modificarea titlului de proprietate. Stabilirea competenţei materiale a instanţei, în funcţie de valoarea terenului

publicat in

Decizia nr. 50 din 17-ian-2013 Contestaţie acte administrative fiscale. Deductibilitatea veniturilor obţinute din exercitarea activităţii de avocat.

publicat in

Decizia nr. 51/R din 09-ian-2013 Acţiune în răspundere patrimonială. Solicitarea obligării la restituirea sumelor plătite în baza titlului executoriu. Respingere

publicat in

Decizia nr. 54 din 16-oct-2013 Competeţă rationae personae. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul sindicatului care a intentat acţiunea în numele membrilor săi

publicat in

Decizia nr. 54 din 16-oct-2013 Competenţă rationae personae. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul sindicatului care a intentat acţiunea în numele membrilor săi

publicat in

Decizia nr. 57/R din 09-ian-2013 Indemnizaţie de pensionare, reprezentând salariul de bază avut anterior pensionării, prevăzut în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de inspectorat şcolar judeţean. îndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 59 din 10-ian-2013 Act administrativ emis în temeiul art. 1312 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 8/1996. Stabilirea naturii juridice.

publicat in

Decizia nr. 60 din 12-mar-2013 Cerere de recuzare. Nesoluţionarea cererii. Casarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare

publicat in

Decizia nr. 62 din 25-oct-2013 Competenţă. Încuviinţarea executării silite a titlului executoriu

publicat in

Decizia nr. 63/R din 09-ian-2013 Cadre didactice. Premiu anual aferent anului 2010. Neîndreptăţire

publicat in

Decizia nr. 63 din 25-oct-2013 Competenţă materială. Tribunal specializat. Determinarea competenţei

publicat in

Decizia nr. 66/R din 09-ian-2013 Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei. Respingere

publicat in

Decizia nr. 67 din 18-feb-2013 Caracterul irevocabil al hotărârii judecătoreşti prin care se desface căsătoria în baza acordului părţilor. Efectele decesului unuia dintre soţi în apel

publicat in

Decizia nr. 67/R din 10-ian-2013 Legea nr. 10/2001. Probe. Posibilitatea administrării lor direct în instanţă

publicat in

Decizia nr. 67 din 13-nov-2013 Decizia de concediere individuală. Obligativitatea motivării în fapt şi în drept a măsurii concedierii salariatului

publicat in

Decizia nr. 68/A din 10-sep-2013 Cadru didactic preuniversitar. Ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic. Admitere.

publicat in

Decizia nr. 69/A din 10-apr-2013 Viol comis asupra fiului minor al inculpatului, în formă continuată. Analiza probelor şi a elementelor rezultate în urma investigaţiilor psihologice

publicat in

Decizia nr. 69/A din 24-oct-2013 Acţiunea în revendicare formulată împotriva unui pârât care nu este posesorul imobilului revendicat

publicat in

Decizia nr. 70 din 28-mai-2013 Procedura recunoaşterii vinovăţiei. Revenirea de la aplicarea acestor dispoziţii. Cerere inadmisibilă

publicat in

Decizia nr. 72 din 07-feb-2013 Grăniţuirea a două imobile pentru care titularii deţin titluri de proprietate emise în temeiul Legii nr. 18/1991. Nerespectarea liniei de graniţă stabilită cu ocazia punerii în posesie echivalează cu încălcarea dreptului de proprietate garantat de art. 480 C. civ.

publicat in

Decizia nr. 72 din 18-mar-2013 Campanie electorala. Noul Cod civil

publicat in

Decizia nr. 74 din 07-feb-2013 Opoziţie cambială. Excepţia de nedresare a protestului de neplată. Obligaţie directă invocată de avalist

publicat in

Decizia nr. 76 din 16-ian-2013 Revizuire. Hotărâri potrivnice. Inadmisibilitate atunci când hotărârile sunt pronunţate în aceeaşi cauză

publicat in

Decizia nr. 76/R din 11-ian-2013 Calitate procesuală pasivă. Acţiune în obligarea la plata preţului actualizat al locuinţei cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Ministerul Finanţelor Publice în nume propriu, iar nu în calitate de reprezentant al Statului Român

publicat in

Decizia nr. 77 din 03-dec-2013 Cerere formulată de un terţ, pentru anularea dispoziţiei emise în temeiul Legii nr. 10/2001. Competenţa de soluţionare a judecătoriei

publicat in

Decizia nr. 77 din 03-dec-2013 Cerere formulată de un terţ, pentru anularea dispoziţiei emise în temeiul Legii nr. 10/2001. Competenţa de soluţionare a judecătoriei

publicat in

Decizia nr. 78/R din 11-ian-2013 Autoritate de lucru judecat. Cerere formulată oral, după acordarea cuvântului pe fond, respinsă pentru nerespectarea condiţiilor de exercitare a cererii reconvenţionale. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat, raportat la hotărârea judecătorească prin care a fost respinsă o cerere, ca neformulată procedural

publicat in

Decizia nr. 78 din 01-oct-2013 Îmbogăţirea fără justă cauză determină necesitatea acoperirii prejudiciului către persoana prejudiciată

publicat in

Decizia nr. 82 din 13-oct-2013 Cerere de strămutare a unui dosar înregistrat sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă. Competenţa de soluţionare

publicat in

Decizia nr. 87/R din 23-ian-2013 Proporţia culpei părţilor în producerea unui accident de circulaţie. Imposibilitatea cenzurării în recurs. Chestiune de apreciere, iar nu de legalitate. Motiv de recurs doar în situaţia în care nereţinerea sa ar conduce la pronunţarea unei hotărâri greşite de condamnare sau achitare

publicat in

Decizia nr. 88 din 10-oct-2013 Acţiune în revendicare. Compararea titlurilor de proprietate deţinute de părţi. Titlu de proprietate mai bine caracterizat

publicat in

Decizia nr. 90 din 18-nov-2013 Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de un terţ şi a contestaţiei la titlu

publicat in

Decizia nr. 91/R din 14-ian-2013 Contestaţie în anulare. Eroare materială. înţeles

publicat in

Decizia nr. 92/R din 14-ian-2013 Completarea dispozitivului hotărârii, în sensul obligării părţii căzute în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată

publicat in

Decizia nr. 93/R din 23-ian-2013 Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Respingere. Starea precară a sănătăţii soţiei condamnatului, precum şi decesul recent al unicului fiu. Absenţa caracterului vremelnic al situaţiilor. Lipsa împrejurărilor speciale de natură să conducă la concluzia că executarea pedepsei în continuare ar avea consecinţe grave pentru familie

publicat in

Decizia nr. 94/R din 23-ian-2013 Înşelăciune. Greşită achitare. Existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1, 2, şi 3 C.pen. Emiterea unor file cec fără acoperire. Intenţia de a înşela. Cunoaşterea de către inculpat a faptului că nu există disponibil pentru acoperirea filelor cec, precum şi a interdicţiei bancare în care se află societatea

publicat in

Decizia nr. 94/R din 22-ian-2013 Recidivă postexecutorie. Pedeapsa aplicată pentru un concurs de infracţiuni

publicat in

Decizia nr. 99 din 11-nov-2013 Suspendarea executării hotărârilor judecătoreşti, posibilitatea solicitării suspendării sentinţei atacate cu recurs pe cale de ordonanţă preşedinţială.

publicat in

Decizia nr. 102 din 11-dec-2013 Încuviinţare executare silită în baza Regulamentului (CE) 44/2001. Daune civile într-un proces penal

publicat in

Decizia nr. 105 din 03-oct-2013 Evaziune fiscală. Stabilirea obligaţiei de plată a TVA în cazul tranzacţiilor imobiliare efectuate de soţi

publicat in

Decizia nr. 107 din 13-dec-2013 Plasament în regim de urgenţă. Condiţii. Evaluarea pericolului iminent

publicat in

Decizia nr. 109 din 03-dec-2013 Răspundere delictuală. Asigurare. Subrogarea asigurătorului. Prescripţie

publicat in

Decizia nr. 119/A din 08-nov-2013 Recunoaşterea hotărârii străine. Inexistenţa impedimentelor de recunoaştere. Admitere

publicat in

Decizia nr. 119 din 14-ian-2013 Informaţii de interes public. Liberul acces la informaţiile de interes public. Situaţia contractului de achiziţie publică cuprinzând o clauză de confidenţialitate.

publicat in

Decizia nr. 123 din 17-iun-2013 Revizuirea hotărârilor definitive în cazul deciziilor Curţii Constituţionale

publicat in

Decizia nr. 124 din 19-sep-2013 Condiţiile restrângerii exerciţiului dreptului de proprietate privată. Ocrotirea unui interes de ordin general pentru cauză de utilitate publică

publicat in

Decizia nr. 125 din 07-feb-2013 Subiectul activ al infracţiunii de nerespectare a obligaţiilor şi măsurilor stabilite cu privire la securitatea în muncă. Maistru de vânătoare

publicat in

Decizia nr. 126 din 07-feb-2013 Tăiere fără drept de arbori de pe terenuri din afara fondului forestier naţional

publicat in

Decizia nr. 126 din 14-ian-2013 Raporturi de muncă

publicat in

Decizia nr. 133 din 24-ian-2013 Acţiunea în constatarea nulităţii certificatului de moştenitor. Nulitate relativă. Calitate procesuală activă numai a moştenitorului acceptant

publicat in

Decizia nr. 135/A din 19-iun-2013 Trafic de influenţă. Întrunirea elementelor constitutive. Neindicarea expresă a persoanei asupra căreia inculpatul pretinde că are influenţă. Nerelevanţă. Individualizarea pedepsei. Neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 332 C.proc.pen. pentru restituirea cauzei la procuror. Dispunerea unor măsuri procesuale, efectuarea actelor premergătoare, disjungeri ale cauzei şi soluţia de trimitere în judecată. Excepţia necompetenţei teritoriale a ofiţerilor de poliţie judiciară a DNA. Consecinţe. Drept la apărare în faza urmăririi penale

publicat in

Decizia nr. 136/R din 15-ian-2013 Suspendarea judecăţii pentru nedepunerea de către apelant a diligenţelor în vederea aflării sediului intimatei. Casare cu trimitere pentru continuarea judecăţii

publicat in

Decizia nr. 137 din 15-ian-2013 Casare cu trimitere spre rejudecare. Necercetarea fondului cauzei

publicat in

Decizia nr. 139 din 21-ian-2013 Prematuritate acţiune

publicat in

Decizia nr. 140 din 30-ian-2013 Împărţeala de ascendent prin testament. Situaţia bunurilor necuprinse în împărţeală

publicat in