Rasfoire documente

Sentinta nr. 72 din 27-iun-2012 Manipularea pieţei de capital. Achitare. Inexistenţa faptei. Lipsa caracterului de piaţă reglementată al RASDAQ. Fals informatic. Achitare. Lipsa elementelor constitutive. Tranzacţii bursiere executate conform ordinelor de tranzacţionare date de către clienţi

publicat in

Sentinta nr. 123 din 22-nov-2012 Înşelăciune în convenţii. Elemente constitutive. Inexistenţa temeiurilor de achitare. Repararea de către inculpat, a prejudiciului, în cursul judecăţii la prima instanţă. Aplicarea art. 741 C.pen. ca lege penală mai favorabilă

publicat in

Sentinta nr. 153 din 28-sep-2012 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a respins cererea de redeschidere a urmării penale. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 369 din 15-mai-2012 Fonduri europene. Proces-verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare. Legalitate

publicat in

Sentinta nr. 653 din 08-oct-2012 Contestaţia la titlu şi contestaţia la executarea silită însăşi în ceea ce priveşte sumele datorate la fondul asigurărilor sociale de sănătate. Competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 690 din 12-oct-2012 Litigiu având ca obiect pretenţii izvorând dintr-o taxă de utilizare a unei zone a drumului naţional. Obligaţie contractuală. Natura comercială a litigiului. Recurs. Competenţa tribunalului specializat

publicat in

Sentinta nr. 722 din 19-oct-2012 Cerere având ca obiect plata unei sume lunare cu titlu de preţ de ocupare şi exploatare a terenului reclamanţilor de către distribuitorul de energie electrică. Cerere patrimonială. Cerere reconvenţională pentru stabilirea de servituţi legale de trecere şi a unui drept de uz, toate cu titlu gratuit, pe terenul proprietatea reclamanţilor. Litigiu de competenţa judecătoriei, iar nu a tribunalului

publicat in

Sentinta nr. 1035 din 14-mar-2012 Contestaţie decizie pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal. Bun distrus în totalitate ca urmare a unui accident de circulaţie. Lipsa datoriei vamale

publicat in

Sentinta nr. 9888 din 05-iul-2012 Contract de închiriere. Lipsa obligaţiei de plată a chiriei şi a penalităţilor de întârziere în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale a chiriaşului

publicat in

Sentinta nr. 12567 din 12-iun-2012 Situaţiile în care, în temeiul jurisprudenţei CEDO, sarcina probei în procedura contravenţională revine agentului constatator; în ce mod se interpretează prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de constatare a contravenţiei.

publicat in

Sentinta nr. 18295 din 26-sep-2012 Amenda aplicată prin procesul-verbal se situează în afara limitelor legale. Reindividualizarea sancţiunii sau anularea procesului-verbal de contravenţie.

publicat in