Rasfoire documente

Decizia nr. 28 din 01-iun-2010 TVA respins la rambursare

publicat in

Decizia nr. 1 din 01-iun-2010 Taxă pe poluare pentru autovehicule

publicat in

Decizia nr. 23 din 01-iun-2010 Taxă pe poluare pentru autovehicule

publicat in

Decizia nr. 15 din 01-iun-2010 Impozit pe profit stabilit. TVA

publicat in

Decizia nr. 572 din 27-apr-2010 Revizuire promovată de o terţă persoană. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 880 din 07-iul-2010 Sechestru judiciar. Condiţii pentru instituire

publicat in

Decizia nr. 13/R din 05-ian-2010 Menţinerea măsurii arestării preventive în timpul judecăţii. Termenul rezonabil

publicat in

Decizia nr. 410 din 28-apr-2010 Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 3991 din 09-nov-2010 Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Condiţii. Nesuspendarea judecăţii

publicat in

Decizia nr. 989 din 17-nov-2010 Cerere de rectificare carte funciară. Interes

publicat in

Decizia nr. 966 din 30-sep-2010 Control vamal ulterior. Neîndeplinirea prevederilor art. 100 alin. (3) din Codul vamal

publicat in

Decizia nr. 1852/R din 22-apr-2010 Complet de divergenţă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1949/R din 29-apr-2010 Schimbarea locului de muncă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 64 din 13-ian-2010 Drepturi salariate. Excepţie de neconstituţionalitate. Interpretarea şi aplicarea legii în timp. Raportul dintre norma generală şi cea specială

publicat in

Decizia nr. 578 din 02-feb-2010 Import de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Cerere privind plata sumelor datorate cu titlu de remuneraţie compensatorie. Mediere. Hotărâre arbitrală. Efecte

publicat in

Decizia nr. 313 din 22-ian-2010 Marcă. Acţiune în contrafacere. Cerere privind anularea înregistrării mărcii. Competenţă materială. Conflict negativ de competenţă

publicat in

Decizia nr. 1186 din 26-mar-2010 Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Fals intelectual. Plângere împotriva actelor procurorului. Nerespectarea termenului prevăzut de art. 278 alin. (3) C. pr. pen. Sancţiune

publicat in

Decizia nr. 1450 din 15-apr-2010 Omor calificat. Revizuire. Persoanele care pot cere revizuirea. Rudă apropiată a condamnatului. Recurs. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 952 din 09-mar-2010 Acţiune în constatare. Natura cererii de chemare în judecată. Competenţă materială. Acţiune în realizarea dreptului. Autoritate de lucru judecat

publicat in

Decizia nr. 960 din 09-mar-2010 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Acte de cesiune. Cauze de nulitate absolută. Necesitatea efectuării unei expertize financiare

publicat in

Decizia nr. 938 din 09-mar-2010 Societate cooperativă meşteşugărească. Hotărâre a adunării generale extraordinare. Neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond. Nulitate absolută. Excepţia lipsei calităţii procesuale active

publicat in

Decizia nr. 522 din 26-apr-2010 Partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Recurs. Contestaţie în anulare. Revizuire. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 957 din 18-iun-2010 Furt calificat. Schimbarea încadrării juridice. Măsura de siguranţă a confiscării speciale. Reindividualizarea judiciară a pedepsei. Circumstanţe atenuante

publicat in

Decizia nr. 1021/R din 28-iun-2010 Grup infracţional organizat. Infracţiuni privind instrumentele de plată electronică. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar

publicat in

Decizia nr. 543 din 29-apr-2010 Imobil apartament. Contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în timpul căsătoriei. Achitare integrală a preţului după decesul unuia dintre soţi. Cerere de anulare a certificatului de moştenitor. Calificarea sancţiunii nulităţii. Prescripţia extinctivă

publicat in

Decizia nr. 194/R din 13-apr-2010 Imobil naţionalizat în baza Decretului nr. 92/1950. Valabilitatea actului de preluare a imobilului. Calitate procesuală pasivă. Jurisprudenţa C.E.D.O. Principiul disponibilităţii. Limitele analizei de nelegalitate în faza recursului

publicat in

Decizia nr. 1086 din 22-mar-2010 Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. proc. pen.

publicat in

Decizia nr. 502 din 20-apr-2010 Succesiune. Acceptare tacită. Excepţia prescrierii dreptului de opţiune succesorală. Excepţia lipsei calităţii procesuale active. Motivarea hotărârilor judecătoreşti. Proces echitabil

publicat in

Decizia nr. 987 din 22-iun-2010 Trecere frauduloasă a frontierei de stat. Individualizarea pedepsei aplicate. Persoana şi conduita procesuală a inculpatului în procesul penal. Împrejurările şi consecinţele faptelor săvârşite

publicat in

Decizia nr. 860 din 04-mar-2010 Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Extrădare pasivă. Cerere privind amânarea predării în vederea extrădării. Recurs. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 507 din 10-feb-2010 Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Recunoaşterea efectelor sentinţelor penale pronunţate de Tribunalul pentru cauze penale din Viena. Transferarea persoanei condamnate într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei. Consimţământul persoanei condamnate

publicat in

Decizia nr. 920 din 05-mar-2010 Contract de prestări de servicii încheiat de Consiliul local. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei. Neîndeplinirea procedurii prealabile prevăzute de art. 720^1 C. pr. civ. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 904 din 05-mar-2010 Societate comercială pe acţiuni. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului. Prezumţia instituită de art. 30 C. fam.

publicat in

Decizia nr. 900 din 05-mar-2010 Societăţi comerciale. Contract de vânzare-cumpărare. Vânzarea bunurilor viitoare. Tranzacţie. Obligaţie asumată sub condiţie suspensivă. Neîndeplinirea condiţiei. Cerere privind constatarea nulităţii contractului

publicat in

Decizia nr. 580 din 12-mai-2010 Convenţia de la Haga din 1980. Răpire internaţională de copii. Custodie. Cerere privind înapoierea minorului la reşedinţa obişnuită din Portugalia

publicat in

Decizia nr. 524 din 26-apr-2010 Imobil preluat abuziv de stat. Acţiune în revendicare. Prescripţia dreptului material la acţiune. Inexistenţa unui ''bun'' şi a unei ''speranţe legitime''. Principiul securităţii raporturilor juridice. Reaua-credinţă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare

publicat in

Decizia nr. 181/R din 08-apr-2010 Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974. Cerere privind constatarea nevalabilităţii titlului statului. Revendicare. Recurs în interesul legii. Admisibilitate. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Excepţia lipsei de interes. Dreptul la un proces echitabil. Posibilitatea amânării pronunţării hotărârii. Rolul activ al judecătorului

publicat in

Decizia nr. 517 din 23-apr-2010 Imobil. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Evacuare. Revendicare

publicat in

Decizia nr. 532 din 28-apr-2010 Imobil. Petiţie de ereditate. Termenul de prescripţie extinctivă. Certificat de calitate de moştenitor. Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni. Stabilirea domiciliului şi locuirea efectivă în imobil

publicat in

Decizia nr. 2 din 15-mar-2010 Infracţiunile prevăzute de Codul silvic prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. Stabilirea calităţii de parte vătămată sau parte civilă

publicat in

Decizia nr. 148 din 19-ian-2010 Comisar în cadrul Gărzii Financiare. Luare de mită. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei. Executarea pedepsei prin privare de libertate

publicat in

Decizia nr. 167 din 20-ian-2010 Tentativă la omor calificat. Stare de provocare. Individualizarea judiciară a pedepsei. Acţiune civilă. Cheltuieli de spitalizare

publicat in

Decizia nr. 487 din 10-feb-2010 Violare de domiciliu. Viol. Omor deosebit de grav. Individualizarea pedepselor. Inculpat minor. Plata cheltuielilor judiciare către stat

publicat in

Decizia nr. 871 din 04-mar-2010 Centrul Naţional al Cinematografiei. Ajutor de stat. Avizul Consiliului Concurenţei. Contribuţia la Fondul Cinematografic Naţional. Penalităţi

publicat in

Decizia nr. 542 din 11-feb-2010 Cooperativă de credit. Hotărâre a consiliului de administraţie. Revocare din funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. Cerere de constatare a nulităţii hotărârii consiliului de administraţie. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 654 din 18-feb-2010 Societăţi comerciale pe acţiuni. Privatizare. Licitaţie privind vânzarea pachetului majoritar de acţiuni. Necesitatea asigurării egalităţii de tratament. Anularea procesului-verbal întocmit de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in

Decizia nr. 197/R din 15-apr-2010 Acţiune în revendicare. Regula unanimităţii. Concursul dintre legea specială şi legea generală în cazul acţiunilor formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 având ca obiect revendicarea unor imobile preluate abuziv de către stat. Recurs în interesul legii. Nerelevanţă

publicat in

Decizia nr. 187/R din 13-apr-2010 Imobil donat statului. Lipsa cauzei. Sancţiunea nulităţii absolute

publicat in

Decizia nr. 148/R din 18-mar-2010 Imobil. Coproprietari. Lucrări efectuate asupra părţilor comune. Lipsa caracterului util. Încălcarea ordinii publice. Obligaţie de desfiinţare. Sarcina suportării cheltuielilor aferente

publicat in

Decizia nr. 174/R din 01-apr-2010 Imobil. Petiţie de ereditate. Acţiune reală. Caracter imprescriptibil

publicat in

Decizia nr. 705/R din 09-feb-2010 Litigiu de muncă. Recurs declarat şi motivat de avocatul care a reprezentat partea la instanţa de fond. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant. Constatarea nulităţii recursului. Interpretarea art. 69 alin. (2) C. pr. civ.

publicat in

Decizia nr. 796 din 02-mar-2010 Examen de licenţă. Lucrări de diplomă. Luare de mită. Trafic de influenţă. Calitate de cadru didactic universitar şi avocat. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in

Decizia nr. 178 din 20-ian-2010 Ofiţer de poliţie în cadrul structurii poliţiei judiciare. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Ordonanţă a procurorului de netrimitere în judecată. Plângere. Soluţionare

publicat in

Decizia nr. 377 din 02-feb-2010 Rechizitoriu. Neregularităţi ale actului de sesizare. Restituirea cauzei la procuror. Refacerea actului de sesizare a instanţei. Lipsa reglementării unui control judecătoresc asupra actelor prin care procurorul reia urmărirea penală

publicat in

Decizia nr. 190 din 21-ian-2010 Societate comercială cu răspundere limitată. Gestiunea societăţii. Solicitarea efectuării unei expertize contabile pe cale judecătorească. Inadmisibilitate prin raportare la regimul juridic al funcţionării societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Dreptul de acces liber la justiţie

publicat in

Decizia nr. 1425 din 14-apr-2010 Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. a) C. proc. pen.

publicat in

Decizia nr. 182/R-COM din 10-feb-2010 Încheiere pronunţată de judecătorul delegat anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/2009. Casare cu trimitere pentru nesoluţionarea unor cereri. Instanţa de trimitere

publicat in

Decizia nr. 448/R din 20-ian-2010 Respingerea recursului ca lipsit de interes. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 891/R din 18-feb-2010 Calitatea procesuală pasivă a inspectoratului teritorial de muncă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 888/R din 18-feb-2010 Schimbarea domiciliului procesual pe parcursul judecăţii. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 639/R din 04-feb-2010 Lămurire dispozitiv. Înţelesul sintagmei ''celelalte drepturi''

publicat in

Decizia nr. 46/R din 07-ian-2010 Probe în recurs. Limite

publicat in

Decizia nr. 503/R din 29-ian-2010 Excepţiile de procedură. Ordinea soluţionării

publicat in

Decizia nr. 324/R din 21-ian-2010 Contestaţia în anulare. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 2663/R din 24-apr-2010 Obligaţia eliberării documentelor ce atestă calitatea de salariat. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 469/R din 28-ian-2010 Neîndeplinirea condiţiilor privind concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Sancţiune

publicat in

Decizia nr. 408/R din 27-ian-2010 Concediere. Cauză reală şi serioasă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 527/R din 01-feb-2010 Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului. Neîndeplinirea condiţiilor. Consecinţe

publicat in

Decizia nr. 671/R din 05-feb-2010 Data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară. Termen pentru aplicarea sancţiunii. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 481/R din 29-ian-2010 Condiţiile răspunderii patrimoniale a salariaţilor

publicat in

Decizia nr. 4218/R din 10-iun-2010 Prescripţia dreptului la acţiune privind plata drepturilor salariale. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 373/R din 25-ian-2010 Exercitarea dreptului de opţiune între calitatea de salariat şi cea de pensionar. Încetarea contractului individual de muncă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 387/R din 26-ian-2010 Dreptul de opţiune între pensia pentru limită de vârstă şi pensia pentru invaliditate. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1031/R din 25-feb-2010 Suspendarea contractului individual de muncă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 789/R din 11-feb-2010 Recalcularea pensiei. Înscrisuri noi în recurs. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1399/R din 18-mar-2010 Calitate procesuală pasivă. Plăţi compensatorii. Disponibilizare temporară. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 635/R din 04-feb-2010 Motive de ordine publică invocate direct în recurs. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1021/R din 25-feb-2010 Revocarea deciziei de concediere. Condiţii. Limite

publicat in

Decizia nr. 829/R din 15-feb-2010 Suspendarea contractului individual de muncă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 824/R din 15-feb-2010 Revocarea suspendării contractului individual de muncă. Efecte

publicat in

Decizia nr. 563/R din 03-feb-2010 Stabilirea drepturilor de pensie militară. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 828/R din 15-feb-2010 Desfiinţarea unei structuri a administraţiei publice. Încetarea contractului individual de muncă

publicat in

Decizia nr. 903/R din 18-feb-2010 Desfiinţarea unei structuri administrative publice. Încetarea raporturilor de muncă. Temei. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1911/R din 27-apr-2010 Dreptul la acordarea contravalorii tichetelor de masă. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 847/R din 16-feb-2010 Acordarea unor sporuri cu caracter special. Nulitatea actului adiţional prin care au fost stabilite. Lipsa cauzei. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 555/R din 02-feb-2010 Drepturi salariale băneşti. Lipsa discriminării

publicat in

Decizia nr. 671/R din 05-feb-2010 Data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară. Termenul de aplicare a sancţiunii. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 769/R din 10-feb-2010 Nulitatea deciziei de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Cerinţe

publicat in

Decizia nr. 704/R din 09-feb-2010 Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Îndeplinirea condiţiilor. Sarcina probei

publicat in

Decizia nr. 1382/R din 18-mar-2010 Luarea în calcul la pensia militară a contribuţiei suplimentare. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1702/R din 13-apr-2010 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 632/R din 04-feb-2010 Interdicţii cu caracter temporar în materia concedierii. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 327/R din 21-ian-2010 Nulitatea deciziei de concediere a concedierii disciplinare. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1686/R din 12-apr-2010 Înlocuirea sancţiunii disciplinare a concedierii cu cea a reducerii salariului de bază cu 10% pe 3 luni

publicat in

Decizia nr. 900/R din 18-feb-2010 Răspunderea patrimonială a angajatorului. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1587/R din 31-mar-2010 Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1659/R din 09-apr-2010 Decizie de imputare. Nelegalitate

publicat in

Decizia nr. 2028/R din 05-mai-2010 Detaşarea salariatului. Condiţii

publicat in

Decizia nr. 1578/R din 30-mar-2010 Dreptul la ajutor material prevăzut de contractul colectiv de muncă. Efecte

publicat in

Decizia nr. 330/R din 21-ian-2010 Lipsa motivelor de fapt şi de drept. Efecte

publicat in