Rasfoire documente

Sentinta nr. 5 din 10-ian-2008 Conflict de competenţă. Cerere de reabilitare judecătorească

publicat in

Sentinta nr. 5 din 10-ian-2008 Conflict de competenţă. Cerere de reabilitare judecătorească

publicat in

Sentinta nr. 6/F/C din 15-ian-2008 Funcţionari publici. Obligarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la emiterea avizului favorabil în vederea organizării examenului de promovare în grad superior

publicat in

Sentinta nr. 6 din 21-ian-2008 Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată. Cauza de nepedepsire, prevăzută de art. 143^1 alin. 3, raportat la alin. 1 din Legea nr. 8/1996, modificată şi completată

publicat in

Sentinta nr. 7/F-CC din 08-mai-2008 Prestare servicii publice. Necompetenţa materială a instanţei de drept comun. Conflict negativ de competenţă. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 8 din 26-mar-2008 Mandat european de arestare. Urmărire penală. Condiţia specială prevăzută de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 302/2004

publicat in

Sentinta nr. 8 din 26-mar-2008 Mandat european de arestare. Urmărire penală. Condiţia specială prevăzută de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 302/2004

publicat in

Sentinta nr. 9 din 06-iun-2008 Conflict negativ de competenţă. Acţiune având ca obiect constatarea nulităţii absolute a actului de înstrăinare şi revendicare. Motivul de nulitate prevăzut de art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, republicată. Competenţa instanţei de drept comun

publicat in

Sentinta nr. 9 din 01-apr-2008 Mandat european de arestare. Consimţământ irevocabil la predare. Regula specialităţii

publicat in

Sentinta nr. 9 din 01-apr-2008 Mandat european de arestare. Consimţământ irevocabil la predare. Regula specialităţii

publicat in

Sentinta nr. 10 din 06-mai-2008 Impozit local pe teren. Teren extravilan trecut în intravilan prin hotărâre de consiliu local. Lipsa publicităţii hotărârii. Lipsa actualizării registrului fiscal local. Obligaţiile contribuabililor. Obligaţiile autorităţilor locale. Modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale. Cuantumul impozitului datorat. Majorări de întârziere

publicat in

Sentinta nr. 10 din 25-apr-2008 Mandat european de arestare. Dubla incriminare

publicat in

Sentinta nr. 10 din 25-apr-2008 Mandat european de arestare. Dubla incriminare

publicat in

Sentinta nr. 16 din 09-sep-2008 Personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor de judecată. Spor de calculator. Netemeinicia acţiunii

publicat in

Sentinta nr. 17 din 20-aug-2008 Mandat european de arestare. Declinare de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 17 din 20-aug-2008 Mandat european de arestare. Declinare de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 20 din 10-oct-2008 Mandat european de arestare. Respingerea executării. Persoana solicitată nu a fost localizată

publicat in

Sentinta nr. 20 din 10-oct-2008 Mandat european de arestare. Respingerea executării. Persoana solicitată nu a fost localizată

publicat in

Sentinta nr. 20 din 10-oct-2008 Mandat european de arestare. Respingerea executării. Persoana solicitată nu a fost localizată

publicat in

Sentinta nr. 23/DC din 28-feb-2008 Cerere de eliberare a unei adeverinţe referitoare la sporurile salariale. Litigiu de muncă, iar nu de asigurări sociale

publicat in

Sentinta nr. 23 din 25-nov-2008 Contract de arendă. Nulitate. Instanţă competentă

publicat in

Sentinta nr. 25/D din 17-sep-2008 Personal auxiliar al instanţelor judecătoreşti. Drepturi salariale. Discriminare

publicat in

Sentinta nr. 26 din 12-feb-2008 Plângerea împotriva ordonanţei procurorului. Neefectuarea de acte de cercetare penală. Imposibilitatea verificării legalităţii ordonanţei atacate. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 26 din 12-feb-2008 Plângerea împotriva ordonanţei procurorului. Neefectuarea de acte de cercetare penală. Imposibilitatea verificării legalităţii ordonanţei atacate. Consecinţe

publicat in

Sentinta nr. 28/CA din 19-mai-2008 Contestarea la Consiliu a rezultatului procedurii de atribuire ulterior încheierii contractului de achiziţie publică. Completarea obiectului contestaţiei cu solicitarea de anulare a contractului. Declinarea contestaţiei de către Consiliu în favoarea instanţei de contencios administrativ. Disjungerea de către instanţă a capetelor de cerere ale contestaţiei. Declinarea capătului de cerere privind contestarea rezultatului procedurii către Consiliu. Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 28 din 09-sep-2008 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Condiţii

publicat in

Sentinta nr. 33/D din 24-sep-2008 Magistraţi. Spor de vechime. Decizia Î.C.C.J. nr. XXIII/2008. Decizia Curţii Constituţionale nr. 821/2008. Efecte

publicat in

Sentinta nr. 34/F/C din 27-feb-2008 Legalitatea hotărârii C.S.M. de numire a unui procuror financiar la Camera de Conturi Judeţeană la Parchetul de pe lângă Tribunal, ca efect al preluării personalului în baza O.U.G. nr. 53/2005

publicat in

Sentinta nr. 37/F-C din 05-mar-2008 Excepţie de nelegalitate. Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate invocată anterior modificării art. 4 din Legea nr. 554/2004, realizată prin Legea nr. 262/2007, cu privire la un act administrativ cu caracter normativ, abrogat la data invocării acestei excepţii. Concordanţa prevederilor art. 164 alin. 2 şi art. 165 din Ordinul M.T.C.T nr. 1987/2005 cu dispoziţiile art. 381 şi art. 64 din O.U.G. nr. 109/2005 modificat şi aprobat prin Legea nr. 102/2006 privind transporturile rutiere

publicat in

Sentinta nr. 45 din 02-apr-2008 Revizuire. Obiect. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 45 din 02-apr-2008 Revizuire. Obiect. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 49/D din 21-apr-2008 Recunoaşterea hotărârii penale străine. Competenţă

publicat in

Sentinta nr. 49/D din 21-apr-2008 Recunoaşterea hotărârii penale străine. Competenţă

publicat in

Sentinta nr. 61 din 21-mai-2008 Plângere prealabilă. Avocat. Instanţa competentă. Valabilitatea actului de sesizare

publicat in

Sentinta nr. 61 din 21-mai-2008 Plângere prealabilă. Avocat. Instanţa competentă. Valabilitatea actului de sesizare

publicat in

Sentinta nr. 71 din 25-feb-2008 Deţinerea şi comercializarea de mărfuri pirat. Promovarea mărfurilor pirat prin mijloace electronice. Încadrare juridică

publicat in

Sentinta nr. 89 din 09-iun-2008 Contractul de garanţie imobiliară. Stingerea ipotecilor prin prescripţia extinctivă

publicat in

Sentinta nr. 94 din 14-feb-2008 Acţiunea civilă. Calculul prejudiciului material.

publicat in

Sentinta nr. 104 din 08-oct-2008 Executor judecătoresc. Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Restrângerea dreptului de a folosi paşaportul

publicat in

Sentinta nr. 104 din 08-oct-2008 Executor judecătoresc. Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Restrângerea dreptului de a folosi paşaportul

publicat in

Sentinta nr. 106/D din 13-oct-2008 Cerere de revizuire. Relaţie de prietenie între martor şi denunţător. Admitere în principiu. Nedovedirea netemeiniciei hotărârii de condamnare

publicat in

Sentinta nr. 106/D din 13-oct-2008 Cerere de revizuire. Relaţie de prietenie între martor şi denunţător. Admitere în principiu. Nedovedirea netemeiniciei hotărârii de condamnare

publicat in

Sentinta nr. 114 din 28-oct-2008 Procedura prevăzută de art. 278^1 Cod de procedură penală. Natura juridică. Acte premergătoare efectuate de organele de poliţie

publicat in

Sentinta nr. 114 din 28-oct-2008 Procedura prevăzută de art. 278^1 Cod de procedură penală. Natura juridică. Acte premergătoare efectuate de organele de poliţie

publicat in

Sentinta nr. 126 din 18-nov-2008 Revizuirea hotărârilor pronunţate în materia plângerilor împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală conform art. 278^1 Cod procedură penală. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 126 din 18-nov-2008 Revizuirea hotărârilor pronunţate în materia plângerilor împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală conform art. 278^1 Cod procedură penală. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 127/F-C din 10-sep-2008 Plângere depusă în original direct la instanţă şi prin fax la Consiliu în aceeaşi zi, cu număr de înregistrare de la instanţă. Neînaintarea de către Consiliu a plângerii şi a dosarului către instanţa de judecată. Cerere de obligare a Consiliului în acest sens. Cerere nefondată

publicat in

Sentinta nr. 129 din 17-ian-2008 Cerere de ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea procedurii de atribuire şi a executării deciziei pronunţate de Consiliu. Admisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 131 din 25-nov-2008 Distrugere. Elemente constitutive

publicat in

Sentinta nr. 131 din 25-nov-2008 Distrugere. Elemente constitutive

publicat in

Sentinta nr. 132 din 02-sep-2008 Hotărâre arbitrală. Posibilitatea invocării autorităţii de lucru judecat şi atunci când o cerere a fost judecată în procedura judiciară, iar cea de a doua se soluţionează în procedura arbitrală

publicat in

Sentinta nr. 143 din 19-sep-2008 Contract de garanţie. Absenţa semnăturii. Lipsa consimţământului. Nulitate absolută

publicat in

Sentinta nr. 165 din 01-feb-2008 Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule. Reglementare naţională. Reglementare comunitară. Dispoziţie naţională incompatibilă cu dreptul comunitar. Libera circulaţie a mărfurilor. Discriminare. Aplicarea prioritară a dreptului comunitar

publicat in

Sentinta nr. 172 din 09-iun-2008 Apel. Schimbarea cauzei sau a obiectului cererii de chemare în apel. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 183 din 03-iul-2008 Competenţa în judecarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publică

publicat in

Sentinta nr. 186 din 31-oct-2008 Conflict negativ de competenţă. Aplicarea normelor de procedură în timp. Acţiunea normelor de competenţă

publicat in

Sentinta nr. 222 din 01-mar-2008 Teren pentru instrucţie militară şi cazarmă. Bunuri aparţinând domeniului public de interes naţional. Distincţie faţă de domeniul public de interes local. Lipsa de relevanţă a înscrierilor din cartea funciară

publicat in

Sentinta nr. 231 din 30-sep-2008 Indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Competenţa instanţei

publicat in

Sentinta nr. 271 din 09-iun-2008 Expertiză judiciară. Expertiză extrajudiciară. Valoare probantă. Conservarea dovezilor. ''Ancheta in futurum''

publicat in

Sentinta nr. 279 din 28-oct-2008 Manager de spital. Eliberare din funcţie. Competenţa materială a instanţei de dreptul muncii

publicat in

Sentinta nr. 280/PI din 07-apr-2008 Particularităţi în legătură cu aplicarea dispoziţiilor ce reglementează măsura confiscării speciale. Legea nr. 8/1996, modificată, privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Măsuri de siguranţă - Confiscarea specială a mărfurilor pirat

publicat in

Sentinta nr. 304 din 12-nov-2008 Revizuire. Acte care nu îndeplinesc cerinţele art. 322 pct. 2 C. pr. civ.

publicat in

Sentinta nr. 306 din 12-nov-2008 Suspendarea executării actului fiscal. Incidenţa prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004

publicat in

Sentinta nr. 307 din 12-nov-2008 Impunere fiscală. Competenţa materială

publicat in

Sentinta nr. 310 din 03-dec-2008 Plângerea împotriva rezoluţiei prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale

publicat in

Sentinta nr. 323 din 25-nov-2008 Leasing financiar. Inexistenţa obligaţiei de plată a T.V.A.

publicat in

Sentinta nr. 325 din 25-nov-2008 Acţiune nefondată. Inexistenţa unui drept vătămat prin actul administrativ atacat

publicat in

Sentinta nr. 328 din 25-nov-2008 Excepţie de nelegalitate. Act administrativ normativ. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta nr. 330 din 15-dec-2008 Cursul termenului prescripţiei prevăzute în art. 122, întrerupt prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului

publicat in

Sentinta nr. 336 din 26-nov-2008 Decizie de returnare de pe teritoriul României. Inexistenţa dreptului vătămat

publicat in

Sentinta nr. 341 din 19-dec-2008 Martorul. Persoană care are cunoştinţă despre faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aplicarea adevărului în procesul penal

publicat in

Sentinta nr. 346 din 09-dec-2008 Act administrativ suspendat de emitent. Lipsa efectelor sale juridice

publicat in

Sentinta nr. 383 din 17-apr-2008 Cerere de anulare a dispoziţiilor art. 6 din Normele metodologice nr. 1/1996, de aplicare a Legii nr. 112/2995. Netemeinicia cererii

publicat in

Sentinta nr. 459 din 28-mai-2008 Ordin de trecere în rezervă din oficiu. Nelegalitate. Motiv neprevăzut de lege. Încălcarea dreptului la muncă al persoanei

publicat in

Sentinta nr. 543 din 27-iun-2008 Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii de formă şi de fond

publicat in

Sentinta nr. 544 din 30-iun-2008 Dispoziţie de reîncadrare a ofiţerului de poliţie în corpul agenţilor de poliţie corespunzătoare studiilor, în condiţiile Legii nr. 360/2002. Legalitate

publicat in

Sentinta nr. 665/CA din 13-aug-2008 Depunerea plângerii direct în instanţă, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii Constituţionale nr. 737 din 24 iulie 2008. Valabilitatea plângerii. Solicitarea autorităţii contractante de clarificare sau completare a ofertei - drept sau obligaţie a autorităţii?

publicat in

Sentinta nr. 666/CA din 13-aug-2008 Recomandare de precizare a modalităţii concrete de punctare a ofertelor la factorul de evaluare ''nivelul tehnic'', primită din partea Compartimentului de Verificare a Achiziţiilor Publice. Eliminarea cu totul a respectivului factor de evaluare de către autoritate, cu majorarea punctajelor la factorii menţinuţi. Măsură nelegală

publicat in

Sentinta nr. 667/CA din 13-aug-2008 Contestaţie care nu a fost transmisă, în ziua imediat următoare celei transmiterii către Consiliu, către autoritatea contractantă. Nulitatea contestaţiei

publicat in

Sentinta nr. 668/CA din 13-aug-2008 Răspuns lapidar din partea ofertantei la solicitarea autorităţii de justificare a preţului ofertei. Oferta trebuie respinsă din acest motiv

publicat in

Sentinta nr. 759/CA din 25-sep-2008 Solicitarea execuţiei de contracte a căror valoare să fie cel puţin egală cu cea estimată. Ofertant care prezintă contracte executate a căror valoare o depăşeşte pe cea estimată, însă la evaluarea ofertei autoritatea nu ia în considerare valoarea cu T.V.A. aferentă contractelor, ci pe cea fără T.V.A., mai mică decât valoarea estimată. Evaluare nelegală

publicat in

Sentinta nr. 859/CA din 03-nov-2008 Procedură suspendată de drept prin depunerea contestaţiei. Continuarea nelegală a ei prin deschiderea ofertelor are drept consecinţă anularea procedurii

publicat in

Sentinta nr. 910/CA din 24-nov-2008 Contestaţie depusă la Consiliu după încheierea contractului subsecvent, respinsă ca fiind inadmisibilă din acest motiv. Decizie legală

publicat in

Sentinta nr. 924/CA din 02-dec-2008 Termenul de contestare a actelor autorităţii contractante anterioare şedinţei de deschidere a ofertelor

publicat in

Sentinta nr. 971/CM din 06-oct-2008 Art. 55 lit. b) din Codul muncii

publicat in

Sentinta nr. 1104 din 27-aug-2008 Acţiune în instanţă. Ridicare din oficiu şi admitere a excepţiei de necompetenţă materială, urmată de trimiterea cauzei la Consiliu

publicat in