Rasfoire documente

Incheiere din 2007 Registrul comerţului. Înscrierea menţiunii referitoare la existenţa unui litigiu. Înscrierea hotărârii A.G.E.A. Informarea generală a persoanelor interesate

publicat in

Incheiere din 2007 Recuzare executor. Netimbrare. Renunţare la judecata recursului

publicat in

Incheiere din 2007 Contestaţie la executare în materie comercială. Titlu executoriu reprezentat de filă CEC. Necompetenţa funcţională a secţiei civile

publicat in

Incheiere din 2007 Competenţă funcţională. Contestaţie la executare. Recurs. Titlu executoriu reprezentat de o sentinţă comercială

publicat in

Incheiere din 2007 Competenţa funcţională a secţiilor. Titlu executoriu reprezentat de sentinţă comercială

publicat in

Incheiere din 2007 Învestire cu formulă executorie. Contract de asistenţă juridică - onorariu stabilit în cotă procentuală

publicat in

Incheiere din 2007 Învestire cu formulă executorie. Contract de împrumut autentificat

publicat in

Incheiere din 2007 Contract de credit - titlu executoriu. Lipsa formalităţii de învestire cu formulă executorie

publicat in

Incheiere din 2007 Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie. Nerespectarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 26/1990. Caracterul formal al titlurilor de valoare

publicat in

Incheiere din 2007 Liberare provizorie sub control judiciar. Instituirea obligaţiei de a nu exercita profesia de care inculpaţii s-au folosit în comiterea infracţiunii. Durată

publicat in

Incheiere din 2007 Mandat european de arestare. Arestarea preventivă a persoanei solicitate în baza art. 89 alin. 3 din Legea nr. 302/2004. Necesitatea asigurării executării mandatului. Suspendarea judecării cauzei în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Menţinerea măsurii arestării dispuse în baza mandatului european de arestare

publicat in

Incheiere din 2007 Liberare provizorie sub control judiciar. Instituirea obligaţiei de a nu exercita profesia de care inculpaţii s-au folosit în comiterea infracţiunii. Durată

publicat in

Incheiere din 2007 Mandat european de arestare. Arestarea preventivă a persoanei solicitate în baza art. 89 alin. 3 din Legea nr. 302/2004. Necesitatea asigurării executării mandatului. Suspendarea judecării cauzei în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Menţinerea măsurii arestării dispuse în baza mandatului european de arestare

publicat in

Incheiere din 2007 Lămurirea întinderii dispozitivului. Art. 2811 Cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Incheierea nr. 5 din 12-ian-2007 Liberare provizorie. Admisibilitate. Temeinicie. Motive de arestare

publicat in

Incheierea nr. 48 din 14-mar-2007 Hotărâre arbitrală. Suspendare provizorie a executării. Condiţii

publicat in

Incheierea nr. 52/R din 14-iun-2007 Măsuri preventive. Temeiurile arestării. Schimbarea încadrării juridice

publicat in

Incheierea nr. 52/R din 14-iun-2007 Măsuri preventive. Temeiurile arestării. Schimbarea încadrării juridice

publicat in

Incheierea nr. 75/R din 28-aug-2007 Măsuri preventive. Înlocuirea măsurii preventive. Organ judiciar competent. Termenul arestării

publicat in

Incheierea nr. 76/R din 01-ian-2007 Arestare preventivă. Incidenţa temeiului de arestare prevederile de art. 148 lit. f) Cod procedură penală. Existenţa stării de pericol pentru ordinea publică.

publicat in

Incheierea nr. 76/R din 06-feb-2007 Arestare preventivă. Incidenţa temeiului de arestare prevederile de art. 148 lit. f) Cod procedură penală. Existenţa stării de pericol pentru ordinea publică

publicat in

Incheierea nr. 79 din 15-aug-2007 Decizie de desfacere a contractului individual de muncă. Contestaţie. Cerere de suspendare a executării până la soluţionarea litigiului. Cerere de suspendare provizorie a executării

publicat in

Incheierea nr. 86/R din 16-oct-2007 Arestare prventivă. Temeiuri. Pericol concret pentru ordinea publică. Trăsături

publicat in

Incheierea nr. 86/R din 16-oct-2007 Arestare prventivă. Temeiuri. Pericol concret pentru ordinea publică. Trăsături

publicat in

Incheierea nr. 195 din 03-oct-2007 Procedura insolvenţei. Hotărâri ale judecătorului-sindic ce pot fi suspendate. Excepţii

publicat in

Incheierea nr. 381/F din 26-iun-2007 Procedura insolvenţei. Procedura generală. Procedura simplificată

publicat in

Incheierea nr. 467 din 04-oct-2007 Cerere având ca obiect anularea raportului procedurii de atribuire. Competenţă

publicat in

Incheierea nr. 1858 din 03-apr-2007 Refacerea urmăririi penale. Dreptul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a opta între instanţele competente

publicat in

Incheierea nr. 15894 din 23-mar-2007 Registrul comerţului. Cerere de înregistrare de menţiuni. Intervenient. Hotărâre A.G.E.A. suspendată până la soluţionarea litigiului pe fond. Caracter contencios. Respingerea cererii

publicat in

Incheierea nr. 17580 din 30-mar-2007 Registrul comerţului. Cerere de înscriere menţiuni. Inadmisibilitatea intervenţiei principale. Admisibilitatea intervenţiei accesorii

publicat in

Incheierea nr. 19809 din 11-apr-2007 Registrul comerţului. Expirarea duratei de funcţionare a unei societăţi. Dizolvare de drept

publicat in

Incheierea nr. 22703 din 25-apr-2007 Registrul comerţului. Intermediar în asigurări. Modificarea actului constitutiv. Cerere de înregistrare. Lipsa autorizării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

publicat in

Incheierea nr. 26463 din 14-mai-2007 Registrul comerţului. Lichidare societate. Efecte. Nulitate contract de cesiune

publicat in

Incheierea nr. 34728 din 15-iun-2007 Registrul comerţului. Societate cu răspundere limitată. Asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Societate în lichidare. Dispoziţia imperativă

publicat in