Rasfoire documente

Decizia nr. 1.442 din 08-dec-1999 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - COMPETENŢA – rezumat

publicat in

Decizia nr. 16 din 30-nov-1999 Tardivitate. Cazul în care obiectul pricinii nu se află în fiinţă. Înţeles

publicat in

Decizia nr. 28 din 18-mar-1999 SECHESTRUL ASIGURĂTOR – COMPETENŢA

publicat in

Decizia nr. 55/A din 25-dec-1999 Măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001

publicat in

Decizia nr. 174 din 11-mar-1999 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CAUŢIUNE – rezumat

publicat in

Decizia nr. 189/R din 16-dec-1999 Rectificare carte funciară

publicat in

Decizia nr. 216/R din 27-dec-1999 Stagiu de cotizare

publicat in

Decizia nr. 259 din 30-nov-1999 asigurări sociale

publicat in

Decizia nr. 277 din 11-oct-1999 SECHESTRUL ASIGURĂTOR - CONDIŢII – rezumat

publicat in

Decizia nr. 364 din 30-nov-1999 contestaţie împotriva deciziei de concediere

publicat in

Decizia nr. 396/A din 30-nov-1999 adunării generale a creditorilor prin care a fost confirmat administratorul judiciar (desemnat provizoriu de judecătorul sindic)

publicat in

Decizia nr. 479/R din 26-dec-1999 Recurs declarat împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea până la pronunţarea unei hotărâri prin care s-a soluţionat cauza

publicat in

Decizia nr. 1388/R-Cdin din 30-nov-1999 Împrumut garantat prin ipotecă. Executare silită. Forme de executare desfiinţate. Cauză de întrerupere a termenului de prescripţie de 3 ani. Consecinţe. Creanţă născută anterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi falimentului. Termen limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor. Nerespectare. Cerere precizatoare privind dobânda legală şi actualizarea creanţei. Tardivitate. Consecinţe. Declaraţie de creanţă. Penalităţi de întârziere. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune

publicat in

Decizia nr. 1428 din 26-dec-1999 Suspendare executare sentinţă

publicat in

Decizia nr. 3455 din 07-dec-1999 Bilet la ordin. Garantarea contractului de credit. Nulitatea absolută a biletului la ordin. Acţiune de drept comun. Inadmisibilitate

publicat in

Decizia nr. 5117 din 30-nov-1999 Contract de credit bancar. Garanţie. Cesiune de creanţă. Existenţa titlului executoriu împotriva debitorului cedat

publicat in