Rasfoire documente

Sentinta penala nr. 77 din 01-feb-2011 Furt

publicat in

Sentinta penala nr. 52 din 23-nov-2011 Înşelăciune

publicat in

Sentinta penala nr. 35 din 25-ian-2011 Furt

publicat in

Sentinta penala nr. 446 din 20-oct-2011 omorul (art. 174 C.p.) - ART. 20

publicat in

Sentinta penala nr. 367 din 13-dec-2011 Ucidere din culpă - culpă concurentă inculpată şi victimă ; pretenţii periodice lunare

publicat in

Sentinta penala nr. 31/P din 24-feb-2011 Infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art.23 alin.1 lit.a dinLegea nr.656/2002. Subiectul actival infracţiunii.Subiectul activ al infracţiunii de spălare de bani este întotdeauna altul decât subiectul activ al infracţ

publicat in

Sentinta penala nr. 32/P din 02-mar-2011 Infracţiunile de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute de art. 12şi art. 13 din Legea nr. 678/2001. Elemente constitutive. Proxenetism.Deosebiri.Ori de câte ori recrutarea, transportarea,transferarea, cazarea sau primire

publicat in

Sentinta penala nr. 3/P din 31-ian-2011 Soluţionarea laturii civile în procesul penal între partea civilă şi soţia

publicat in

Sentinta penala nr. 6/P din 31-ian-2011 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 215 al. 1, 2, 3, 4 şi

publicat in

Sentinta penala nr. 7/P din 31-ian-2011 Sesizarea Biroului de Executări Penale privind revocarea suspendării sub supraveghere, cu motivarea că inculpatul a încălcat obligaţiile stabilite în sarcina sa în baza dispoziţiilorart. 86/3 Cod penal de a se prezent

publicat in

Sentinta penala nr. 9/P din 31-ian-2011 Cererea Parchetului pentru autorizare probe biologice prin metode noninvazive art. 5 alin. 3 din Legeanr. 76/2008, în situaţiaîn care persoana suspectă nu-şi dă consimţământul.

publicat in

Sentinta penala nr. 37/P din 17-mar-2011 Luare de mită. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Potrivit art.254 alin.1 Cod penal, fapta inculpatului care în calitate de primar, a pretind şi primit o sumă de bani în scopul de a continua derularea unui contract de prestări servicii pentru

publicat in

Sentinta penala nr. 73/P din 20-iul-2011 Infracţiunea de dare de mită, prevăzută de art. 255 alin.1 Cod penal. Individualizarea judiciară a pedepsei.Procedura simplificată a judecăţiiprevăzută de art. 3201 Cod procedură penală.

publicat in

Sentinta penala nr. 67/P din 23-iun-2011 Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005.Prejudiciu recuperat.Aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod pr

publicat in

Sentinta penala nr. 53/P din 19-mai-2011 Infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art.12 din Legea nr.678/2001.Probele şi aprecierea lor.

publicat in

Sentinta penala nr. 63/P din 17-iun-2011 Procedura simplificată a judecării cauzei, prev. de art.3201 Cod procedurăpenală. Condiţii de aplicare.Potrivit art.3201 al.7 Cod procedură penală dispoziţiile prev. de art.3201 al.1-6 nu seaplică în cazul în care acţiunea penal

publicat in

Sentinta penala nr. 72/P din 20-iul-2011 Contestaţie la executare. Deducerea din pedeapsa aplicată, printr-o hotărâre judecătorească penală definitivă a perioadei executate în s

publicat in

Sentinta penala nr. 96/P din 01-oct-2011 Infracţiunea de omor, prevăzută de art. 174 Cod penal.Schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de omor calificat,prevăzută de art. 174, 175 lit.i Cod penal.Loc public.Fapta inculpatului, de a ucide victima în scara unui bloc, prevăzută cu in

publicat in

Sentinta penala nr. 108/P din 06-oct-2011 Plângere împotriva măsurii sechestrului asigurator, luată în cursul urmăririi penale. Admisibilitate şi competenţă de soluţionare rezoluţiei.

publicat in

Sentinta penala nr. 115/P din 20-oct-2011 Infracţiuni de loviri cauzatoare de moarte. Individualizarea judiciară a pedepsei

publicat in

Sentinta penala nr. 117/P din 20-oct-2011 Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile

publicat in

Sentinta penala nr. 124/P din 02-nov-2011 Cooperare judiciară internaţională. Recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti privind confiscare sumă de bani. Competenţa materială.

publicat in

Sentinta penala nr. 139/P din 14-dec-2011 Infracţiunea prevăzută de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002. Interpretarea dispoziţiilor art. 6 lit. d din Ordinul nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii i

publicat in

Sentinta penala nr. 131/P din 07-dec-2011 Infracţiunea de tentativă de omor. Deosebirea dintre infracţiunea de tentativă la omor şi infracţiunea de vătămare corporală gravă.

publicat in

Sentinta penala nr. 198 din 17-mai-2011 Revizuire

publicat in

Sentinta penala nr. 201 din 24-mai-2011 Revizuire

publicat in

Sentinta penala nr. 10 din 12-ian-2011 Respingerea contestatiei condamnatului impotriva procesului verbal al Comisiei de propuneri de punere in libertate conditionata de la locul de detentie.

publicat in

Sentinta penala nr. 21 din 12-ian-2011 Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

publicat in

Sentinta penala nr. 62 din 11-feb-2011 aplicabilitatea art.3201 Cod procedură penală

publicat in

Sentinta penala nr. 99 din 10-mar-2011 cercetarea din oficiu a cererii de contopire

publicat in

Sentinta penala nr. 224 din 03-iun-2011 Exceptia nelegalei sesizari a instantei

publicat in

Sentinta penala nr. 342 din 13-oct-2011 plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata

publicat in

Sentinta penala nr. 300 din 20-sep-2011 Legea 241/2005

publicat in

Sentinta penala nr. 290 din 06-sep-2011 Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

publicat in

Sentinta penala nr. 51 din 08-feb-2011 Respingerea plangerii petentei impotriva Rezolutiilor Parchetului

publicat in

Sentinta penala nr. 379 din 04-nov-2011 Sentinta penala

publicat in

Sentinta penala nr. 280 din 07-iun-2011 Tentativă de omor. Vătămare corporală gravă. Intenţia de a ucide.

publicat in

Sentinta penala nr. 246 din 12-mai-2011 Rejudecare după condamnare

publicat in

Sentinta penala nr. 450 din 27-oct-2011 Evaziune fiscală

publicat in

Sentinta penala nr. 492 din 05-dec-2011 Evaziune fiscală

publicat in

Sentinta penala nr. 75 din 30-iun-2011 distrugere din culpă

publicat in

Sentinta penala nr. 523 din 19-sep-2011 revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

publicat in

Sentinta penala nr. 361 din 10-aug-2011 cerere de liberare provizorie sub control judiciar

publicat in

Sentinta penala nr. 110 din 08-mar-2011 traficul de droguri

publicat in

Sentinta penala nr. 123 din 11-mar-2011 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

publicat in

Sentinta penala nr. 178 din 29-mar-2011 omorul calificat

publicat in

Sentinta penala nr. 249 din 12-mai-2011 contestaţie la executare

publicat in

Sentinta penala nr. 276 din 31-mai-2011 contestaţie (Plângere) cu privire la măsurile asigurătorii

publicat in

Sentinta penala nr. 297 din 09-iun-2011 traficul de droguri

publicat in

Sentinta penala nr. 324 din 30-apr-2011 iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 392003 art. 7)

publicat in

Sentinta penala nr. 333 din 05-iul-2011 violul (art.197 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 339 din 15-iul-2011 înşelăciunea (art. 215 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 353 din 28-iul-2011 infracţiuni de corupţie (Legea nr. 782000)

publicat in

Sentinta penala nr. 367 din 16-aug-2011 traficul de droguri (Legea 1432000 art. 2)

publicat in

Sentinta penala nr. 392 din 13-sep-2011 traficul de persoane (Legea 6782001 art. 12)

publicat in

Sentinta penala nr. 419 din 04-oct-2011 infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 871994, Legea 2412005)

publicat in

Sentinta penala nr. 450 din 25-oct-2011 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 457 din 27-oct-2011 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 2773/110/2011 din 10-iun-2011 Prelungirea arestarii preventive

publicat in

Sentinta penala nr. 33/2011 din 18-feb-2011 Plângere împotriva soluţiei procurorului. Analiza laturii subiective a infracţiunii prevăzute de art. 147 din Legea 85/2006

publicat in

Sentinta penala nr. 17/2011 din 20-ian-2011 Încadrarea juridica a faptei de a efectua operaţiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate la POS-ul amplasat intr-un magazin în raport de modificările succesive intervenite în materia comerţului electronic. Elementele constitutive ale infracţiunii de

publicat in

Sentinta penala nr. 18/2011 din 18-feb-2011 Analiza laturii subiective a infracţiunii prevăzute de art. 147 din Legea 85/2006

publicat in

Sentinta penala nr. 17/2011 din 20-ian-2011 Încadrarea juridica a faptei de a efectua operaţiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate la POS-ul amplasat intr-un magazin în raport de modificările succesive intervenite în materia comerţului electronic. Elementele constitutive ale infracţiunii de

publicat in

Sentinta penala nr. 258/P/2011 din 15-nov-2011 Pornografie infantila. Încadrare juridica

publicat in

Sentinta penala nr. 65/F/2010 din 11-ian-2011 În urma analizării probelor dosarului se constată cu prisosinţă că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică. Această împrejurare rezultă din antecedentele penale ale inculpatului care este recidivist, fiind condam

publicat in

Sentinta penala nr. 75/F/2010 din 11-ian-2011 În cauză cererea a fost formulată de concubina inculpatului-arestat, persoană căreia, textul de lege invocat nu îi recunoaşte calitatea de a introduce o asemenea petiţie

publicat in

Sentinta penala nr. 103/F/2010 din 11-ian-2011 Pentru a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării nu este suficient ca persoana vătămată să aibă o comportare injurioasă sau ameninţătoare, pentru incidenţa dispoziţiilor art.73 lit.'b' Cod penal se cere ca victima să dovedească o agresivitate sau o a

publicat in

Sentinta penala nr. 72/A/2010 din 11-ian-2011 Susţinerea inculpatului că fapta săvârşită nu prezintă în concret pericolul social al infracţiunii pentru care a fost condamnat şi se impune achitarea sa în baza art.11 pct.2 lit.'a' rap. la art. 10 lit.'b/1 Cod procedură penală nu va fi însuşită de tribun

publicat in

Sentinta penala nr. 66/F/2010 din 11-ian-2011 Chiar dacă la finalizarea urmării penale (având în vedere că aceasta se efectuează de Parchetul de pe lângă ICCJ) procurorul, în conformitate cu art. 30 alin. 3 Cod procedură penală, are posibilitatea să stabilească o altă instanţă căreia să-i revină compe

publicat in

Sentinta penala nr. 107/F/2010 din 14-feb-2011 Emiterea unui bilet la ordin pentru a cărui valorificare la data scadenţei nu există acoperirea necesară, nu constituie infracţiune în lipsa unor elemente subiective sau obiective corespunzătoare conţinutului constitutiv al unei fapte penale. Biletul la

publicat in

Sentinta penala nr. 39/R/2011 din 16-mar-2011 Prezentarea materialului de urmărire penală nu semnifică terminarea fazei de urmărire penală şi dezinvestirea organelor de cercetare penală, astfel încât procurorul să fie împiedicat să efectueze orice alte acte în respectiva cauză.

publicat in

Sentinta penala nr. 103/F/2010 din 16-mar-2011 Pentru a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării nu este suficient ca persoana vătămată să aibă o comportare injurioasă sau ameninţătoare, pentru incidenţa dispoziţiilor art.73 lit.'b' Cod penal se cere ca victima să dovedească o agresivitate sau o a

publicat in

Sentinta penala nr. 141/F/2010 din 16-mar-2011 Din punct de vedere al laturii subiective, inculpat ZA a săvârşit faptele sus-menţionate cu intenţie directă, aspect care rezultă cu certitudine din modalitatea şi împrejurările în care a comis faptele, folosindu-se de activitatea desfăşurată în cadrul cel

publicat in

Sentinta penala nr. 135/F/2010 din 29-apr-2011 Infracţiune de viol. Daune morale. Apreciere

publicat in

Sentinta penala nr. 6/F/2011 din 29-apr-2011 Infracţiunea de viol. Agravantă. Membru de familie

publicat in

Sentinta penala nr. 116/F/2010 din 29-apr-2011 Revizuire. Inexistenţa condiţiilor prevăzute de lege

publicat in

Sentinta penala nr. 120/F/2010 din 03-mai-2011 Omor. Lovituri cauzatoare de moarte. Acţiunea în plan subiectiv.

publicat in

Sentinta penala nr. 111/F/2010 din 14-iun-2011 Omor calificat. Praeterintenţie.

publicat in

Sentinta penala nr. 134/F/2010 din 14-iun-2011 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Termen. Natură juridică.

publicat in

Sentinta penala nr. 1/F/2011 din 05-oct-2011 Este de observat că urmărirea penală nu a epuizat mijloacele procedurale pentru stabilirea unei corecte stări de fapt şi a înlăturării dubiilor, procurorul rezumându-se a constata că, în părţile esenţiale declaraţiile martorilor acuzării şi cele ale martor

publicat in

Sentinta penala nr. 56/F/2011 din 08-nov-2011 Tentantivă de omor. Necesitatea dovedirii intenţiei de a ucide.

publicat in

Sentinta penala nr. 170/F/2011 din 08-nov-2011 Tâlhărie. Violare de domiciliu. Tentativă de omor. Diferenţiere

publicat in

Sentinta penala nr. 92/R/2011 din 24-nov-2011 Arestare preventivă, Condiţii cumulative

publicat in

Sentinta penala nr. 38/F/2011 din 24-nov-2011 Viol. Recidivă postexecutorie

publicat in

Sentinta penala nr. 44/F/2011 din 24-nov-2011 Favorizarea infractorului. Abuz în serviciu. Divulgarea unor date şi informaţii secrete privind acţiunea de supraveghere operativă a inculpatului

publicat in

Sentinta penala nr. 47/F/2011 din 24-nov-2011 Circumstanţe atenuante. Starea mintală a inculpatului

publicat in

Sentinta penala nr. 63/R/2011 din 30-dec-2011 După punerea lor în libertate inculpaţii au depus stăruinţe pentru a se reintegra social primul reluându-şi activitatea la fostul loc de muncă, iar cel de al doilea încheind un contract individual de muncă cu SC' VC„SRL Bistriţa, unde a început să-şi desfă

publicat in

Sentinta penala nr. 71/F/2011 din 30-dec-2011 Analiza factorilor obiectivi, esenţiali în decelarea elementului subiectiv conduc la concluzia că inculpaţii au acţionat cu intenţie – cel puţin indirectă – de a ucide.

publicat in

Sentinta penala nr. 4903 din 21-ian-2011 PENAL. Luare de mită. Trafic de influentă. Vechime în muncă. Eliberare de adeverinţe false

publicat in

Sentinta penala nr. 1871 din 21-ian-2011 FOND PENAL .Reabilitare drum comunal . Obţinere pe nedrept de fonduri europene. Calitatea lucrarilor. Inexistenţa faptei

publicat in

Sentinta penala nr. 3069 din 21-ian-2011 FOND PENAL. Tentativă la omor calificat. Inculpat minor. Provocare. Suspendarea pedepsei sub supraveghere

publicat in

Sentinta penala nr. 5521 din 21-ian-2011 FOND PENAL. Tentativa la omor calificat. Recunoaşterea faptei până la începerea cercetarii judecatoresti. Reducerea pedepsei

publicat in

Sentinta penala nr. 117 din 28-nov-2011 Lovituri cauzatoare de moarte. Criterii de stabilire şi acordare a daunelor morale solicitate de urmaşii celui decedat, constituiţi ca părţi civile.

publicat in

Sentinta penala nr. 80/R din 13-apr-2011 Recurs.Vatămare corporală.Inexistenţa legitimei apărari.Existenţa provocării.

publicat in

Sentinta penala nr. 84 din 20-oct-2011 Prima instanţă. Contestaţie la executare vizând motive de fond şi care au mai fost invocate prin cereri anterioare. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta penala nr. 96 din 03-nov-2011 Prima instanţă. Liberare provizorie sub control judiciar. Distincţie intre admisibilitarea în principiu şi admiterea cererii

publicat in

Sentinta penala nr. 94 din 03-nov-2011 Prima instanţa.Tentativă de viol asupra unei minore.Consecinţele stării psihice a inculpatului cât priveşte stabilirea mobilului faptei sale şi individualizarea judiciară a a pedepsei aplicate.Pedepse complementare.Rezolvarea acţiunii civile, impusă de

publicat in

Sentinta penala nr. 99 din 23-iun-2011 Fond penal. Revizuire admisă.

publicat in

Sentinta penala nr. 104 din 30-iun-2011 Fond penal. Forma agravantă a infracţiunii de viol. Individualizarea pedepsei.

publicat in

Sentinta penala nr. 138 din 07-oct-2011 Fond penal. Plângere formulată împotriva actului de netrimitere în judecată. Succesiunea în timp a normelor penale incriminând infracţiunile de evaziune fiscală.- art.2781 Cod procedură penală

publicat in