Rasfoire documente

Sentinta civila nr. 936 din 02-iun-2011 Contestaţie decizie concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 576 din 08-apr-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 783 din 16-mai-2011 Acţiune în răspundere patrimonială

publicat in

Sentinta civila nr. 666 din 20-apr-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 1173 din 30-iun-2011 Contestaţie decizie concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 1140 din 23-iun-2011 Obligaţia de a face

publicat in

Sentinta civila nr. 1565 din 21-oct-2011 Contestaţie decizie de pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 583 din 08-apr-2011 Anulare decizie concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 1361 din 23-nov-2011 Procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta civila nr. 1027 din 19-apr-2011 Drepturi salariale

publicat in

Sentinta civila nr. 1502 din 14-iun-2011 Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti

publicat in

Sentinta civila nr. 764 din 22-mar-2011 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 1153 din 03-mai-2011 Contestaţie decizie de pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 1040 din 19-apr-2011 Anulare dispoziţie şi notă de constatare

publicat in

Sentinta civila nr. 2826 din 15-nov-2011 Solicitare informaţii de interes public

publicat in

Sentinta civila nr. 1026 din 19-apr-2011 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 18472 din 28-nov-2011 Contestatia la executare

publicat in

Sentinta civila nr. 1322 din 17-mai-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 1606 din 23-nov-2011 Contract Furnizare Bunuri

publicat in

Sentinta civila nr. 1324 din 30-nov-2011 Competenta materiala

publicat in

Sentinta civila nr. 915 din 03-feb-2011 PRETENTTII

publicat in

Sentinta civila nr. 768 din 22-mar-2011 Restituire plată nedatorată

publicat in

Sentinta civila nr. 1158 din 03-mai-2011 Daune morale

publicat in

Sentinta civila nr. 473 din 22-feb-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2895 din 21-nov-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2626 din 23-sep-2011 cont exec

publicat in

Sentinta civila nr. 2371 din 17-oct-2011 Obligarea administratorului terenului cu vegetaţie forestieră de a pune la dispoziţie suprafaţa necesară reconstituirii în cazul în care există deja o hotărâre judecătorească ce obligă la reconstituire.

publicat in

Sentinta civila nr. 16841 din 24-nov-2011 Contestatia la executare in materie fiscala.

publicat in

Sentinta civila nr. 16323 din 17-nov-2011 Plângere contraventională-sarcina probei în lumina jurisprudenţei CEDO

publicat in

Sentinta civila nr. 3688 din 20-dec-2011 Reducere pensie de întreţinere între foştii soţi

publicat in

Sentinta civila nr. 169/C din 08-feb-2011 Eroarea CNP- ului nu poate înlătura dreptul la pensie întrucât datele de identificare ale persoanei sunt numele, prenumele şi starea civilă cu atributele sale: locul naşterii , vârsta, sexul, filiaţia etc.

publicat in

Sentinta civila nr. 176/C din 08-feb-2011 Aplicarea principiul dreptului comunitar ce vizează protecţia particularilor în raport cu băncile sau instituţiile de stat

publicat in

Sentinta civila nr. 1207 din 22-sep-2011 Aplicarea Ordinului 50/1990, ale H.G. nr. 456/1990, H.G. 261/22.02.2011 şi ale Ordinului MICHP nr. 969/04.06.1990 înainte şi după anul 2001.

publicat in

Sentinta civila nr. 206 din 05-oct-2011 Deschidere procedura adoptie. Suplinire consimtamant mama.

publicat in

Sentinta civila nr. 1401 din 13-dec-2011 Restituire taxa de poluare. Cerere de anulare a deciziei de calcul a taxei de poluare si a chitantei de plata a taxei

publicat in

Sentinta civila nr. 647 din 01-apr-2011 APLICAREA IN TIMP A LEGII 221/2009

publicat in

Sentinta civila nr. 552 din 11-apr-2011 Competenta materiala in cazul in care una dintre parti este - AVAS - careia i s-a cesionat o creanta CNSAS

publicat in

Sentinta civila nr. 1289 din 18-oct-2011 Decizia civila

publicat in

Sentinta civila nr. 336 din 23-feb-2011 Sentinta civila

publicat in

Sentinta civila nr. 3059 din 23-nov-2011 Contestatie decizie pensie controlor financiar

publicat in

Sentinta civila nr. 115 din 21-ian-2011 Contracte de muncă, ''contestatie decizie desfacere contract de muncă''.

publicat in

Sentinta civila nr. 575 din 23-feb-2011 Revocarea măsurii diminuării salariale

publicat in

Sentinta civila nr. 7698 din 21-iul-2011 Investire cu formula executorie a unui billet la ordin.Recurs inadmisibil

publicat in

Sentinta civila nr. 246 din 07-feb-2011 Anularea dispoziţiilor de imputare

publicat in

Sentinta civila nr. 4 din 14-iun-2011 Aplicare amendă

publicat in

Sentinta civila nr. 472 din 22-feb-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 444 din 21-feb-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2077 din 07-sep-2011 Contestaţie fond sănătate

publicat in

Sentinta civila nr. 1866 din 02-aug-2011 Contestaţie recalculare pensie militari

publicat in

Sentinta civila nr. 1910 din 16-aug-2011 Ajutor financiar aferent anului 2009 pentru achizitionarea de carti si programe educationale

publicat in

Sentinta civila nr. 2013 din 05-sep-2011 Îndemnizaţie de concediu

publicat in

Sentinta civila nr. 895 din 05-apr-2011 Restituire taxă de primă înmatriculare

publicat in

Sentinta civila nr. 2049 din 06-sep-2011 Suspendare executare hotarâre

publicat in

Sentinta civila nr. 1424 din 31-mai-2011 Restituire taă auto

publicat in

Sentinta civila nr. 763 din 22-mar-2011 Acte ale autorităţilor publice

publicat in

Sentinta civila nr. 1607 din 08-dec-2011 Redeschiderea dezbaterilor dupa suspendarea dispusa în baza prev. art. 244, punctul 1 cod procedura civil.

publicat in

Sentinta civila nr. 1653 din 13-dec-2011 Judecatorului sindic îi revine obligatia confirmarii unui plan de reorganizare în conditiile în care sunt îndeplinite conditiile rpevazute la art. 101 din Legea nr. 85/2006.

publicat in

Sentinta civila nr. 1580 din 07-dec-2011 Atragerea raspunderii in baza disp. art. 138, alin. 1 din Legea insolventei este posibila si prin dovedirea savarsirii faptelor anume prevazute conform situatiilor fiscale aflate in posesia MF

publicat in

Sentinta civila nr. 158 din 28-ian-2011 Faliment - procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

publicat in

Sentinta civila nr. 2/2011 din 19-ian-2011 Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 9/2011 din 12-ian-2011 Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 295 din 24-feb-2011 Faliment - ordonanta presedintiala

publicat in

Sentinta civila nr. 172 din 03-feb-2011 Faliment - ordonanta presedintiala

publicat in

Sentinta civila nr. 108 din 27-ian-2011 Faliment - procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

publicat in

Sentinta civila nr. 266 din 15-feb-2011 Contestaţie decizie concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 113 din 21-ian-2011 Contestaţie decizie pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 264 din 15-feb-2011 Contestaţie decizie sancţionare

publicat in

Sentinta civila nr. 573 din 08-apr-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 317 din 22-feb-2011 Desfacerea contractului de munca

publicat in

Sentinta civila nr. 451 din 15-mar-2011 Litigii asdigurări sociale.Contestaţie recalculare pensie.

publicat in

Sentinta civila nr. 114 din 21-ian-2011 Recalculare pensie

publicat in

Sentinta civila nr. 1180 din 01-iul-2011 Drepturi băneşti.Personal bugetar.

publicat in

Sentinta civila nr. 1343 din 16-sep-2011 Pretenţii

publicat in

Sentinta civila nr. 1175 din 30-iun-2011 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 1631 din 31-oct-2011 Încadrare în grupa a II-a de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 328 din 02-mar-2011 Angajare răspundere - respingere ca nefondată neândeplinirea condiţiilor prevăzute de art.138 al.1 lit.c şi g din Legea 85/2006

publicat in

Sentinta civila nr. 329 din 02-mar-2011 Angajare răspundere - admitere excepţie a prescripţiei

publicat in

Sentinta civila nr. 666 din 18-mai-2011 Angajare răspundere - neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 138 al.1 lit. d din Legea 85/2006

publicat in

Sentinta civila nr. 1301 din 17-nov-2011 Angajare răspundere - nepredarea documentelor contabile

publicat in

Sentinta civila nr. 909 din 30-iun-2011 Faliment

publicat in

Sentinta civila nr. 1372 din 28-nov-2011 Faliment

publicat in

Sentinta civila nr. 101 din 27-ian-2011 Faliment

publicat in

Sentinta civila nr. 872 din 23-iun-2011 Acţiune în anulare

publicat in

Sentinta civila nr. 1383 din 23-sep-2011 Răspundere patrimonială

publicat in

Sentinta civila nr. 949 din 07-iun-2011 Răspundere patrimonială

publicat in

Sentinta civila nr. 600 din 11-apr-2011 Anulare decizie de concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 463 din 16-mar-2011 Casa Judeţeană de Pensii investită cu soluţionarea cecerii de pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 333 din 23-feb-2011 Concediere ilegală, lipsa de stabilire a ordinii de priorităţi conf. art. 69 codul muncii

publicat in

Sentinta civila nr. 430 din 09-mar-2011 Plata orelor suplimentare - raportată la atribuţiile de serviciu ale contestatorului

publicat in

Sentinta civila nr. 433 din 09-mar-2011 Concediere ilegală - nerespectarea dispoziţiilor art. 69 codul muncii

publicat in

Sentinta civila nr. 693 din 19-sep-2011 Litigiu privind achiziţiile publice

publicat in

Sentinta civila nr. 280 din 03-mar-2011 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 340 din 31-mar-2011 Anulare act emis de autorităţi publice locale

publicat in

Sentinta civila nr. 1372 din 28-nov-2011 Acţiune în anulare

publicat in

Sentinta civila nr. 1187/LM/2010 din 09-mar-2011 Contract de muncă – obligatie de a incheia contractul individual de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 1187/LM/2010 din 09-mar-2011 Raporturi de muncă – răspundere patrimonială angajat

publicat in

Sentinta civila nr. 1126/LM/2010 din 09-mar-2011 Vechime in muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 636 din 15-feb-2011 Decizia civilă nr. 636/R/2011

publicat in

Sentinta civila nr. 357 din 01-dec-2011 Decizia civilă nr. 357/R/2011

publicat in

Sentinta civila nr. 288 din 14-apr-2011 Decizia civilă nr. 288/A/2011

publicat in