Rasfoire documente

Sentinta comerciala nr. 1 din 04-ian-2011 acţiune în anulare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2 din 04-ian-2011 Retragere asociat. Inadmisibilitatea actiunii in situatia in care societatea este dizolvata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2 din 05-ian-2011 Societati Comerciale

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 06-ian-2011 plata debitorului insolvent a unor creante anterioare este nula

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2 din 11-ian-2011 Conflict negativ de competenta. Stabilire competenta materiala dupa valoarea contractului.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3 din 11-ian-2011 Caracterul comercial al litigiului. Cumpararile sau vânzarile de parti sociale sau actiuni ale societatilor comerciale reprezinta fapte de comert conexe care desi prin natura lor nu sunt comerciale dobândesc cest caracter datorita strânsei legaturi

publicat in

Sentinta comerciala nr. 107/CA/2010 din 11-ian-2011 Referitor la natura sporurilor, primelor sau îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, aprobate prin hotărârile arătate şi apreciate ca fiind nelegal acordate, instanţa reţine că negocierea clauzelor acestor acte a avut loc anter

publicat in

Sentinta comerciala nr. 212/CA/2010 din 11-ian-2011 Potrivit art.55 alin.4 lit. j din Legea nr.5 71/2003 privind Codul fiscal (în forma de la data emiterii deciziei de concediere individuală şi efectuării plăţilor compensatorii către reclamant), nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile

publicat in

Sentinta comerciala nr. 232/2010 din 11-ian-2011 Producerea pagubei decurgând din lipsa de folosinţă a bunului suspus măsurilor ce fac obiectul actului administrativ poate fi cu uşurinţă şi de îndată înlăturată de către reclamantă în condiţiile art. 62 din alin. 2 şi 3 din OUG nr. OUG nr. 109/2005 aproba

publicat in

Sentinta comerciala nr. 711/CA/2010 din 11-ian-2011 În afara unor restricţii stabilite prin actul constitutiv, acţiunile sunt liber negociabile şi acţionarii pot cesiona toate acţiunile ce le deţin sau o parte a acestora unui alt acţionar sau unui terţ neacţionar, fără nicio restricţie din partea societăţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 12-ian-2011 Prorogarea legala de competenta în situatia încalcarii normelor de competenta absoluta.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 4 din 13-ian-2011 Acţiune privind aplicarea unei sancţiuni pentru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti date în contencios administrativ. Condiţii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 13-ian-2011 Somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 23 din 13-ian-2011 Competenţa materială.Pretenţii rezultând dintr-un contract de achiziţie publică.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 10 din 14-ian-2011 Interpretarea dispozitiilor art.364 lit.i din Codul de procedura civila cu privire la încalcarea dispozitiilor imperative ale legii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 13 din 17-ian-2011 Acţiune privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale. Procedura prealabilă.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 13 din 17-ian-2011 Acţiune privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale. Procedura prealabilă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 46 din 18-ian-2011 Contradicţie între minută şi dispozitiv.Constatarea nulităţii absolute a sentinţei.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 168 din 18-ian-2011 Comercial - Cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar

publicat in

Sentinta comerciala nr. 50 din 19-ian-2011 Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorului social în temeiul art. 138 lit d din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 23 din 21-ian-2011 Conflict de competenţă. Creanţă derivată intr-un litigiu comercial.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 23 din 21-ian-2011 Conflict de competenţă. Creanţă derivată intr-un litigiu comercial.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 428 din 24-ian-2011 Contestaţie la declaraţiile de creanţă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 35 din 31-ian-2011 Contestaţie administrativ-fiscală. Acţiune în instanţă îndreptată direct împotriva deciziilor de impunere emise de organul fiscal. Inadmisibilitate.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 134 din 02-feb-2011 Contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor debitorului. Respingere.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 43 din 03-feb-2011 ACŢIUNE ÎN ANULARE

publicat in

Sentinta comerciala nr. 245 din 03-feb-2011 Inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1327 din 07-feb-2011 Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale in cazul hotararilor AGA a caror suspendare se solicita

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1360 din 08-feb-2011 Nulitate contract; lipsa consimtamantului

publicat in

Sentinta comerciala nr. 147 din 10-feb-2011 Bilet la ordin. Obligaţii autonome şi abstracte, independente de cele rezultate din raportul juridic fundamental

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1486 din 10-feb-2011 Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1212/2010 din 11-feb-2011 COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de creditor în sensul deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1250/2010 din 11-feb-2011 COMERCIAL : Insolvenţă. Intrarea în faliment a debitorului prin procedură simplificată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A pct. b) şi c) cu aplicarea art. 59 şi art. 60 alin. 3 din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1284/2010 din 11-feb-2011 COMERCIAL : Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorilor debitoarei în temeiul dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 85/2006. Închiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1383/2010 din 11-feb-2011 COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului, în vederea recuperării unei creanţe fiscale constând în taxe, dobânzi şi accesorii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1384/2010 din 11-feb-2011 COMERCIAL : Insolvenţă. Contract de leasing privind achiziţionarea unui autoturism. Cerere formulată de finanţator în sensul deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva utilizatorului

publicat in

Sentinta comerciala nr. 189/CC/2010 din 14-feb-2011 Neexistând dispoziţii tranzitorii, cu excepţia normelor de procedură care sunt de imediată aplicare, dispoziţiile de drept substanţial nu retroactivează şi nu pot fi aplicate raporturilor juridice născute anterior (art. 1 din Codul civil şi art. 15 pct. 2

publicat in

Sentinta comerciala nr. 242/CA/2010 din 14-feb-2011 Simpla invocare a prevederilor legale care reglementează instituţia suspendării şi la recomandările Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei nu poate fundamenta prin ea însăşi luarea unei măsuri provizorii pentru că suspendarea nu intervine d

publicat in

Sentinta comerciala nr. 736/2010 din 14-feb-2011 Nu se aplică prin asimilare dispoziţiile art. 312 raportat la art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, ci art. 13 pct. 4 şi 5 din OUG nr. 119/2007 ce constituie dispoziţii speciale în materia ordonanţei de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1015 din 14-feb-2011 Contestaţii la tabelul creanţelor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 73 din 15-feb-2011 somaţia de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 216 din 16-feb-2011 Contestaţie la tabelul preliminar al creantelor debitorului făcut de un credit care nu şi-a justificat pretenţiile printr-un act de creanţă. Respingere contestaţie.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 315 din 16-feb-2011 Acţiune în anulare - Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 28 din 17-feb-2011 Conflict de competenta. Caracterul civil sau comercial al litigiului.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 226 din 17-feb-2011 Contestaţie la tabelul preliminar. Decăderea reglementata de art. 76 din Legea 85/2006 nu poate fi constatată de lichidatorul judiciar, ci se invocă doar de părţile interesate. Lichidatorul judiciar nu e parte interesată, ci organ care aplică procedura.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 109/F din 21-feb-2011 din 2011-03-18 DREPT COMERCIAL. PROCEDURA INSOLVENŢEI. POTRIVIT ART. 36 RAP. LA ART. 49 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 85/2006, DUPĂ DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI EXECUTAREA SILITĂ SE SUSPENDĂ DE DREPT, ÎNSĂ ACTELE DE EXECUTARE EFECTUTE NU POT FI ANULATE

publicat in

Sentinta comerciala nr. 273 din 24-feb-2011 Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitorului. Lipsa formalităţilor de notificare a unei cesiuni de creanţă. Efecte.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 158 din 25-feb-2011 Depunere înscrisuri atestând plata după rămânerea în pronunţare. Calcul penalităţi contractuale.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 308 din 25-feb-2011 Pretentii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 5CC din 28-feb-2011 Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor. Condiţii pentru promovarea contestaţiei. Dreptul de vot al creditorului căruia i s-a admis creanţa condiţionat. Admitere contestaţie.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6CC din 28-feb-2011 Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Consemnări ale lichidatorului judiciar neconforme, referitor la remuneraţia stabilită de creditori. Admitere contestaţie.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 328 din 01-mar-2011 rezoluţiune contract

publicat in

Sentinta comerciala nr. 318 din 02-mar-2011 Cerere formulată de societatea de leasing de restituire a bunului de la debitor. Competenţă.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 122 din 04-mar-2011 pretenţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 08-mar-2011 Somaţie de plata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 354 din 08-mar-2011 Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitorului. Refuzul lichidatorului judiciar de a acorda penalităţi în lipsa facturilor sau a unui titlu executoriu privind aceste sume.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 394 din 08-mar-2011 somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 402 din 08-mar-2011 Hotărâre comercială

publicat in

Sentinta comerciala nr. 476 din 09-mar-2011 Inadmisibilitatea obligarii aducerii la îndeplinire a unei hotarâri judecatoresti printr-o alta hotarâre judecatoreasca.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1807 din 09-mar-2011 Obligarea la transferarea sumelor de bani în contul unic

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1754/2010 din 11-mar-2011 Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Cerere de intervenţie.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1835/2010 din 11-mar-2011 Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Creanţă garantată.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1836/2010 din 11-mar-2011 Creanţă garantată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 392 din 14-mar-2011 Propunere intrare faliment în procedură simplificată. Respingere concluzii raport pentru necitarea noului administrator statutar.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 697 din 16-mar-2011 Contractul de ipotecă.Consimţământ

publicat in

Sentinta comerciala nr. 600 din 29-mar-2011 Comercial. Procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1755 din 04-apr-2011 somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 29S din 07-apr-2011 Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor formulată de reprezentantul debitoarei, administratorul statutar. Lipsă calitate procesuală activă.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 628 din 13-apr-2011 Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Obligaţie de plată. Clauză abuzivă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2977 din 15-apr-2011 Contestaţie la raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi plan de distribuţie

publicat in

Sentinta comerciala nr. 4971 din 18-apr-2011 Nulitate contract vanzare cumparare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 986 din 20-apr-2011 Contract de asigurare.Plată primă de asigurare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 992 din 20-apr-2011 Procedura insolvenţei.Stare de insolvenţă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 668S din 28-apr-2011 Contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor formulate de creditori şi debitori.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 670S din 28-apr-2011 Contestaţie la tabelul preliminar formulată de creditor. Admitere în baza verificărilor evidenţelor contabile ale debitoarei.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 66/CC/2011 din 03-mai-2011 Opoziţie la cesiunea de părţi sociale. Condiţii de admisibilitate

publicat in

Sentinta comerciala nr. 411/CC/2011 din 03-mai-2011 Închiderea procedurii de lichidare. Lipsa de bunuri sau sume de bani în patrimoniul societăţii în lichidare. Radiere. Condiţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2110/2010 din 03-mai-2011 Contestaţie la tabelul creanţelor. Cesiune de creanţă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3515 din 11-mai-2011 Contestaţie la tabelul creanţelor şi împotriva Adunării Generale a creditorilor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6120 din 12-mai-2011 Suspendarea din functiea administratorului se poate face doar de catre Adunarea Generala a Asociatilor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 437 din 13-mai-2011 Actiune in anulare. Sentinta pronuntata cu nerespectarea dispozitiilor legale in materia competentei materiale.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 38CC din 16-mai-2011 Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor, prin lichidator desemnat de ORC. Necesitatea probării condiţiilor insolvenţei.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 199 din 16-mai-2011 Contestaţie act administrativ-fiscal. Contribuţie pentru fondul de solidaritate socială

publicat in

Sentinta comerciala nr. 889 din 16-mai-2011 revendicare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1176 din 18-mai-2011 Procedura insolvenţei.Creanţă garantată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 411 din 19-mai-2011 incalcarea dispozitiilor Legii 350/2001, ALE LEGII 50/1991

publicat in

Sentinta comerciala nr. 761S din 19-mai-2011 Cerere de anulare a hotărârii adunării asociaţilor debitoarei formulată de administratorul judiciar. Necompetenţa judecătorului sindic.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 770S din 23-mai-2011 Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de o bancă comercială. Calculul scadenţei. Scadenţa anticipată. Necesitatea probării momentului declarării scadente a întregului credit prin notificarea debitorului.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1243 din 25-mai-2011 Contract de sponsorizare şi publicitate.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 819S din 30-mai-2011 Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor. INTERESUL CREDITORULUI. Momentul în funcţie de care se verifică condiţiile de admisibilitate a cererii creditorului. Valoare prag.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6894 din 31-mai-2011 plângere contravenţională

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1023 din 01-iun-2011 Procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1875 din 01-iun-2011 Somaţie de plată. Necesitatea administrării unui probatoriu complex. Respingerea cererii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 219 din 03-iun-2011 Clauze abuzive în contractele de credit. Competenţa materială a instanţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 235 din 06-iun-2011 SENTINŢA COMERCIALA Nr.235

publicat in

Sentinta comerciala nr. 40/2011 din 07-iun-2011 Despăgubirile le-au fost acordate reclamanţilor în baza probelor administrate constând în declaraţiile lor autentice, declaraţiile a doi martori, adeverinţă eliberată de comitetul executiv al com. Tereblecea, adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţului Timi

publicat in

Sentinta comerciala nr. 41/2011 din 07-iun-2011 Creditoarea a făcut dovada cu titlurile executorii depuse la dosar că debitoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de cel puţin 108.977 lei. Această sumă este peste valoarea prag de 45.000 lei prev. de art. 3 pct.12 din legea 85/2006 şi cum titlur

publicat in

Sentinta comerciala nr. 87/2011 din 07-iun-2011 Potrivit art.55 alin.4 lit.j din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (în forma de la data emiterii deciziei de concediere individuală şi efectuării plăţilor compensatorii către reclamant), nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile su

publicat in

Sentinta comerciala nr. 134/CC/2010 din 07-iun-2011 Este adevărat că legea nu prevede în mod expres momentul la care creditorul majoritar poate să desemneze un alt administrator judiciar şi nici nu face referire la tabelul preliminar ori tabelul definitiv, însă tribunalul apreciază că dacă până la numirea u

publicat in

Sentinta comerciala nr. 255/CC/2010 din 07-iun-2011 Dezbaterea asupra admisibilităţii contestării titlului executoriu fiscal pe calea contestaţiei la executare nu transferă competenţa de a se pronunţa asupra acestei chestiuni tribunalului de contencios administrativ, acesta putând fi investit în materia ad

publicat in