Rasfoire documente

Sentinta nr. 5102 din 12-oct-2011 procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta nr. 4 din 26-ian-2011 Obligarea unitatii administrative teritoriale la solutionarea notificarii întemeiata pe dispozitiile Legii nr.10/2001, printr-o sentinta judecatoreasca. Neîndeplinirea obligatiei legale.

publicat in

Sentinta nr. 65 din 01-feb-2011 Calificare cale de atac. Sentinta pronuntata într-un litigiu promovat pe calea ordonantei presedintiale, ulterior transformata în actiune de drept comun de catre reclamanti este supusa caii de atac a apelului si nu recursului.

publicat in

Sentinta nr. 47 din 25-ian-2011 Sentinţă de trecere în faliment în procedura simplificată. Recurs formulat de fostul administrator statutar al debitorului. Lipsa calităţii de reprezentant

publicat in

Sentinta nr. 160 din 22-sep-2011 Acţiune având ca obiect restituire metale preţioase în valoare de peste 100.000 lei. Sentinţă supusă apelului

publicat in

Sentinta nr. 692 din 13-mai-2011 Sentinţă care nu este supusă apelului. Acţiune al cărei obiect are valoarea sub 100.000 lei

publicat in

Sentinta nr. 73 din 14-sep-2011 Repunerea în termenul de înregistrare a cererii de admitere a creanţei, fixat în sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. Neincluderea creditorilor – administratori şi asociaţi ai debitoarei, în lista creditorilor anexată conform art.28 din legea n

publicat in

Sentinta nr. 024/R din 01-nov-2011 Cod procedura civila. Neindicarea motivelor de fapt şi de drept pentru care s-a pronunţat o sentinţă

publicat in

Sentinta nr. 555 din 16-nov-2011 Prin sentinţa nr.649/09/03/2011 pronunţată în dosarul nr.1238/90/2010, judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis contestaţia formulată de debitoarea SC D.SRL împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi în ce priveşte creanţa C.E.B. SA,

publicat in