Rasfoire documente

Incheierea nr. 3127.0 din 02-mai-2011 anulare acte administrative

publicat in

Incheiere din 2011 Recurs încheiere suspendare art.155 C.P.C.Lipsă interes pârât.

publicat in

Incheierea nr. 3/R/2010 din 09-mar-2011 Incheiere de sedintă- lipsa incheierii de dezbateri

publicat in

Incheierea nr. ÎNCHEIERE) din 18-aug-2011 Liberare provizorie sub control judiciar - respinsă

publicat in

Incheierea nr. ÎNCHEIERE) din 11-oct-2011 Comisie rogatorie - admisă

publicat in

Incheierea nr. 80 din 17-oct-2011 Încheierea pronuntata în procedura asigurarii de dovezi în timpul judecarii unei pricini nu poate fi atacata decât o data cu fondul.

publicat in

Incheierea nr. 2 din 20-sep-2011 Coproprietate. Încheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se ''vinde'' o suprafata de teren, aflata în coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vânzare-cumparare. L

publicat in

Incheierea nr. F.N. din 13-apr-2011 Încheiere premergătoare- anulare certificat moştenitor, constatare masă succesorală, constatare calitate moştenitor, ieşire din indiviziune.

publicat in

Incheierea nr. NCHEIERE din 10-ian-2011 Propunere arestare preventivă

publicat in

Incheierea nr. NCHEIERE din 24-nov-2011 ILIU din 2011-11-24 Încuviinţarea executării silite. Inadmisibilitate. Urmărirea silită mobiliară a părţilor deţinute de debitor la o societate comercială

publicat in

Incheierea nr. NCHEIERE din 06-apr-2011 ILIU din 2011-08-18 Încuviinţarea executării silite. Contract accesoriu care nu constituie titlu executoriu, accesoriu unui contract care constituie titlu executoriu

publicat in

Incheierea nr. 81 din 21-nov-2011 Drept procesual civil. Încheiere premergătoare prin care nu s-a întrerupt cursul judecăţii. Recurs. Inadmisibilitate

publicat in

Incheierea nr. 4 din 09-feb-2011 Titular al contractului de cesiune de drepturi de autor. Acţiune în obligare la încheierea contractului de muncă. Respingere

publicat in

Incheierea nr. 9 din 24-ian-2011 Cerere de repunere în termenul de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor. Respingere. Nerespectarea termenului stabilit prin încheierea judecătorului-sindic

publicat in

Incheierea nr. 97 din 15-sep-2011 Încheierea unei tranzacţii sub aspectul laturii civile înainte de începerea urmăririi penale faţă de făptuitor. Consecinţe asupra modului de soluţionare a dosarului vizând dezdăunarea părţilor civile

publicat in

Incheierea nr. 7 din 08-dec-2011 RECURS COMERCIAL. ÎNCHEIERE PREMERGĂTOARE. INADMISIBILITATEA RECURSULUI DECLARAT ÎMPOTRIVA UNEI ÎNCHEIERI PRIN CARE JUDECĂTORUL SINDIC A DISPUS AFIŞAREA LA UŞA INSTANŢEI A UNUI EXEMPLAR DIN RAPORTUL ASUPRA CAUZELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU DUS LA APARIŢIA

publicat in

Incheierea nr. 5 din 30-mar-2011 Limitele controlului de legalitate efectuat de instanţă cu privire la încheierea de notare a ipotecii în cartea funciară

publicat in

Incheierea nr. 31 din 17-mai-2011 Încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă. Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea unui alt salariu decât cel înscris în contractul individual de muncă.

publicat in

Incheierea nr. 6 din 01-mar-2011 RECURS INADMISIBIL. ÎNCHEIERE DE TRANSPUNERE A CAUZEI

publicat in

Incheierea nr. CHEIERE 5 din 28-iul-2011 Transferul de procedură în materie penală

publicat in

Incheiere din 2011 Tranzacţie judiciară. Drept procesual civil. Încheierea unei tranzacţii judiciare la notariat, în vederea stingerii unui proces pe rol, numai cu o parte din părţile din proces. Nulitatea absolută a unei tranzacţii „judiciare' încheiate la notariat pentru î

publicat in

Incheierea nr. 6 din 24-oct-2011 Încheiere de respingere a cererii reclamantei de preschimbare a primului termen de judecată. Inadmisibilitatea căii de atac a recursului promovat de reclamant

publicat in

Incheierea nr. 2 din 04-nov-2011 Încheiere de şedinţă. Necomunicare. Consecinţe

publicat in

Incheierea nr. 95 din 02-nov-2011 Prin cererea înregistrată sub nr.2998/90/2011, petenta S.C. S. A. M. S.R.L., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, a solicitat instanţei ca, prin încheierea ce se va pronunţa, să se dispună suspendarea executării procesul

publicat in

Incheierea nr. CHEIERE din 19-aug-2011 Apel. Cererea de liberare provizorie. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

publicat in

Incheierea nr. 6/AP din 11-nov-2011 Plăngere încheiere în carte funciara.Efectele notăriei schimbării denumirii persoanei juridice

publicat in

Incheierea nr. 1020 din 06-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1036 din 13-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1037 din 13-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1069 din 20-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1104 din 27-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1105 din 27-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 121 din 25-ian-2011

publicat in

Incheierea nr. 1365 din 08-sep-2011

publicat in

Incheierea nr. 1399 din 22-sep-2011

publicat in

Incheierea nr. 1559 din 04-nov-2011

publicat in

Incheierea nr. 1701 din 13-dec-2011

publicat in

Incheierea nr. 1759 din 15-dec-2011

publicat in

Incheierea nr. 1781 din 16-dec-2011

publicat in

Incheierea nr. 187 din 02-feb-2011

publicat in

Incheierea nr. 351 din 02-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 357 din 03-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 402 din 11-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 452 din 21-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 494 din 30-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 496 din 31-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 501 din 31-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 536 din 06-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 559 din 11-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 573 din 14-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 593 din 18-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 605 din 18-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 606 din 18-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 615 din 19-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 639 din 26-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 641 din 27-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 665 din 29-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 666 din 29-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 667 din 02-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 684 din 04-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 692 din 05-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 694 din 05-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 702 din 09-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 707 din 10-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 723 din 12-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 752 din 23-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 803 din 01-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 815 din 06-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 816 din 06-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 822 din 07-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 861 din 14-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 872 din 04-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 910 din 22-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 958 din 29-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 988 din 06-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 989 din 06-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 990 din 06-iul-2011

publicat in

Incheierea nr. 1164 din 10-aug-2011

publicat in

Incheierea nr. 1166 din 10-aug-2011

publicat in

Incheierea nr. 1285 din 31-aug-2011

publicat in

Incheierea nr. 1286 din 31-aug-2011

publicat in

Incheierea nr. 1396 din 21-sep-2011

publicat in

Incheierea nr. 1658 din 07-dec-2011

publicat in

Incheierea nr. 1670 din 07-dec-2011

publicat in

Incheierea nr. 205 din 03-feb-2011

publicat in

Incheierea nr. 244 din 10-feb-2011

publicat in

Incheierea nr. 349 din 01-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 356 din 03-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 459 din 23-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 467 din 24-mar-2011

publicat in

Incheierea nr. 535 din 06-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 546 din 07-apr-2011

publicat in

Incheierea nr. 679 din 04-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 751 din 23-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 814 din 06-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 866 din 15-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 890 din 20-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 924 din 23-iun-2011

publicat in

Incheierea nr. 3987 din 31-mai-2011

publicat in

Incheierea nr. 3988 din 31-mai-2011

publicat in