Rasfoire documente

Hotararea nr. 689 din 28-oct-2011 Contestaţia în anulare ordinară. Hotărâri susceptibile de a fi atacate cu contestaţie în anulare conform art.317 cod procedură civilă – condiţii de admisibilitate.

publicat in

Hotararea nr. 1572 din 30-iun-2011 Divort, Necompetenta instantelor romana

publicat in

Hotararea nr. 1072/3/2011 din 06-ian-2011 Trafic de influenţă în forma prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 257 alin. 1 C.pen.,

publicat in

Hotararea nr. 637 din 07-ian-2011 deschiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Hotararea nr. 6 din 10-ian-2011 Penal - infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

publicat in

Hotararea nr. /A din 11-ian-2011 Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.02.2010, sub nr. 412/109/2010, reclamantul I.M. a chemat în judecată pe pârâtul S.P.L.T. solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să fie obligat la reint

publicat in

Hotararea nr. 15 din 11-ian-2011 FURT CALIFICAT

publicat in

Hotararea nr. 16 din 11-ian-2011 EVAZIUNE FICALA

publicat in

Hotararea nr. 22/230/2011 din 11-ian-2011 propunere arestare preventivă

publicat in

Hotararea nr. 296/63/2011 din 11-ian-2011 Arestarea preventiva de doua ori in aceeasi cauza penala

publicat in

Hotararea nr. 4 din 12-ian-2011 Hotărâre care evocă fondul. Competenţă. Cazul prevăzut de art.322 alin.1 pct.4 Cod pr.civilă.

publicat in

Hotararea nr. 4 din 12-ian-2011 Hotărâre pronunţată în revizuire. Incidenţa art.328 alin.1 Cod pr.civilă. Recurs declarat împotriva unei decizii irevocabile.

publicat in

Hotararea nr. 48D din 13-ian-2011 Arestarea preventivă. Incalcarea conditiilor cercetarii in stare de libertate.

publicat in

Hotararea nr. 1637/1259/2010 din 13-ian-2011 Concordatul preventiv

publicat in

Hotararea nr. /P/ din 18-ian-2011 Gresita incadrare juridica a faptei comise de inculpat, acestuia nefiindu-i aplicabile dispozitiile art. 37 lit. a Cod penal (recidiva postcondamnatorie) atat timp cat hotararea primei instante nu este definitiva.

publicat in

Hotararea nr. 28 din 19-ian-2011 ALEGERI IN PARLAMENTUL EUROPEAN

publicat in

Hotararea nr. 29 din 19-ian-2011 ABANDON DE FAMILIE

publicat in

Hotararea nr. 45/CA/2011 din 19-ian-2011 Dreptul la încasarea sporului pentru complexitatea muncii de 25% aplicat la salariul de bază brut lunar al funcţionarilor publici din Compartimentul Control al CAS

publicat in

Hotararea nr. 135 din 20-ian-2011 Nulitate titlu proprietate

publicat in

Hotararea nr. 43 din 24-ian-2011 Recurs. Inadmisibilitatea recursului inculpatului pe latura penala întrucât prin epuizarea cailor ordinare de atac, hotarârea de condamnare a ramas definitiva.

publicat in

Hotararea nr. 43 din 24-ian-2011 Recurs. Inadmisibilitatea recursului inculpatului pe latura penala întrucât prin epuizarea cailor ordinare de atac, hotarârea de condamnare a ramas definitiva.

publicat in

Hotararea nr. 550 din 24-ian-2011 Civil - contestaţie la executare

publicat in

Hotararea nr. 587 din 24-ian-2011 Civil - contestaţie la executare - REJUDECARE

publicat in

Hotararea nr. 11/R din 25-ian-2011 infracţiuni de contrabandă, prev. şi ped. de art.270 al.1, art.274 din Legea 86/2006, modificată

publicat in

Hotararea nr. 66 din 25-ian-2011 Penal - infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002)

publicat in

Hotararea nr. 10245 din 25-ian-2011 furtul calificat (art. 209 C.p.) art. 208 C.pen

publicat in

Hotararea nr. 11828 din 25-ian-2011 infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

publicat in

Hotararea nr. 3 din 26-ian-2011 Furt calificat. Hotărâre pronunţată după intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010. Cale de atac. Competenţă materială. Data sesizării primei instanţe. Relevanţă. Interpretarea dispoziţiilor tranzitorii

publicat in

Hotararea nr. 18 din 26-ian-2011 Plângere împotriva ordonanţei date de procuror de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea – condiţiile impuse de disp. art. 140 alin. 2 C.proc.pen.; nemotivarea efectivă a plângerii; consecinţe.

publicat in

Hotararea nr. 43 din 26-ian-2011 MARTURIE MINCINOASA

publicat in

Hotararea nr. 5 din 27-ian-2011 Obligatia organului de urmarire penala de a depune diligente speciale în cauzele cu arestati preventiv.

publicat in

Hotararea nr. 167/CA/2011 din 27-ian-2011 Operaţiuni de vânzări - cumpărări de bunuri imobile. TVA. Nelegalitatea deciziilor de impunere, emise pe numele fiecărui reclamant, prin care s-a stabilit în sarcina lor sume diferite de plată, în condiţiile în care aceştia sunt soţi şi au realizat tranza

publicat in

Hotararea nr. 265 din 27-ian-2011 CIVIL.DREPTUL ASIGURARILOR SOCIALE.Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupa a II-a de munca

publicat in

Hotararea nr. 839 din 28-ian-2011 Minori şi familie - partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - DISJUNGERE

publicat in

Hotararea nr. 2/C/ din 31-ian-2011 Legea nr. 10/2001. Conditia existentei titlului autorului, la data preluarii bunului de catre stat. Hotarâre judecatoreasca constitutiva de drepturi, pronuntata în 1996.

publicat in

Hotararea nr. 868 din 31-ian-2011 Civil - contestaţie la executare - rejudecare

publicat in

Hotararea nr. 873 din 31-ian-2011 Civil - obligaţie de a face

publicat in

Hotararea nr. 6/AP din 01-feb-2011 n conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, instanţa trebuie să dispună, prin hotărârea de condamnare, pentru persoanele condamnate definitiv la pedeapsa înch

publicat in

Hotararea nr. 9 din 01-feb-2011 Hotărâre penală străină recunoscută în România. Efectele actelor judiciare străine asupra duratei pedepsei executate în România, în urma recunoaşterii lor pe cale incidentală.

publicat in

Hotararea nr. 104 din 01-feb-2011 Penal - distrugerea (art. 217 C.p.)

publicat in

Hotarare din 2011 Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Lipsă antecontract în formă scrisă. Prescripţia dreptului la acţiune

publicat in

Hotararea nr. 08 din 02-feb-2011 Cale ordinară de atac inadmisibilă. Hotărâre definitivă.

publicat in

Hotararea nr. 25 din 02-feb-2011 Autorizaţie de construcţie pentru extinderea pe verticală a construcţiei deja existentă. Acordul vecinilor – condiţii în care este solicitat. Noţiunea de schimbare a destinaţiei imobilului. Hotărâre de partaj - relevanţa pentru dreptul de proprietate asupr

publicat in

Hotararea nr. 199/CA/2010 din 02-feb-2011 Neobligativitatea încheierii contractului individual de muncă pentru administratorul societăţii comerciale

publicat in

Hotararea nr. 127 din 04-feb-2011 Penal - infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - LEGEA NR. 241/2005

publicat in

Hotararea nr. 1069 din 04-feb-2011 Civil - fond funciar

publicat in

Hotararea nr. 32/F/19.01.2011 din 07-feb-2011 Procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Cauză legală de reducere a pedepsei.

publicat in

Hotararea nr. 1122 din 07-feb-2011 Civil - pretenţii

publicat in

Hotararea nr. 41 din 08-feb-2011 Hotărâre judecătorească prin care consiliul local este obligat la adoptarea unei hotărâri. Neexecutare. Cerere de obligare a primarului la plata unei amenzi. Respingere

publicat in

Hotararea nr. 216 din 08-feb-2011 Hotărâre care să ţină loc de act autentic

publicat in

Hotararea nr. 2 din 09-feb-2011 Nulitate hotărâre AGA. Obligaţia de convocare.

publicat in

Hotararea nr. 2 din 09-feb-2011 Nulitate hotărâre AGA. Obligaţia de convocare.

publicat in

Hotararea nr. 16 din 10-feb-2011 Furt şi distrugere

publicat in

Hotararea nr. 25 din 10-feb-2011 Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Hotărâre judecătorească prin care s-a dezmembrat parcela din care face terenul asupra căruia se solicită intabularea dreptului de proprietate. Admitere

publicat in

Hotararea nr. 26 din 14-feb-2011 Hotarâre a consiliului local de majorare a impozitului pe cladiri peste cota de 1,50% prevazuta de art. 253 Cod fiscal. Nelegalitate.

publicat in

Hotararea nr. 270 din 14-feb-2011 Prin cererea înregistrată la data de 10.02.2011 pe rolul Judecătoriei Strehaia, sub nr. 554/313/2011, reclamanta Intreprinderea Individuala C.N.N. a chemat în judecată pe pârâta S.C. CEZ ROMÂNIA SRL., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se o va pronu

publicat in

Hotararea nr. 366 din 14-feb-2011 CONTRACT DE IMPRUMUT INCHEIAT DE UNUL DINTRE SOTI

publicat in

Hotararea nr. 1403 din 14-feb-2011 Civil - pretenţii

publicat in

Hotararea nr. 85 din 15-feb-2011 Procedura insolvenţei. Creanţă stabilită printr-o hotărâre judecătorească străină nerecunoscută în România. Consecinţe

publicat in

Hotararea nr. 182 din 15-feb-2011 Penal - ucidere din culpă (art.178 C.p.)

publicat in

Hotararea nr. 186 din 15-feb-2011 Penal - infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) - abuz în serviciu contra intereselor publice

publicat in

Hotararea nr. 4547/2007 din 17-feb-2011 Comercial - pretentii - indreptare eroare materiala

publicat in

Hotararea nr. 14/CA din 21-feb-2011 Suspendare executare hotarâre emisa de autoritatea publica, prin care a fost aprobata organigrama institutiei. Conditii de admisibilitate.

publicat in

Hotararea nr. 87 din 21-feb-2011 Drept de proprietate publică a statului, administrat de unităţi militare şi de aviaţie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotărâre de consiliu local, în sensul „includerii' în domeniul public al municipiului. Consecinţe

publicat in

Hotararea nr. 433 din 21-feb-2011 FOND FUNCIAR

publicat in

Hotararea nr. 442 din 21-feb-2011 OPOZITIE LA EXECUTARE

publicat in

Hotararea nr. 1624 din 21-feb-2011 Civil - hotarâre care sa tina loc de act autentic

publicat in

Hotararea nr. 1625 din 21-feb-2011 Civil - revendicare imobiliară - DECLINARE

publicat in

Hotararea nr. 40 din 22-feb-2011 Recurs. Art.385/9 pct.9 Cod de procedura penala ''Hotarârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiaza solutia ori motivarea solutiei contrazice dispozitivul hotarârii sau acesta nu se întelege'' În situatia nemotivarii hotarârii atacate instanta de contro

publicat in

Hotararea nr. 46 din 22-feb-2011 Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Inadmisibilitate

publicat in

Hotararea nr. 225 din 22-feb-2011 Liberare condiţionată

publicat in

Hotararea nr. 95 din 23-feb-2011 Completare dispozitiv. Hotărâre care a fost supusă controlului judiciar

publicat in

Hotararea nr. 35 din 25-feb-2011 Hotărâre nemotivată în fapt şi în drept. Imposibilitatea efectuării controlului judiciar. Casare cu trimitere

publicat in

Hotararea nr. 516 din 28-feb-2011 PLANGERE CONTRAVENTIONALA - LIPSA SUBIECT ACTIV

publicat in

Hotararea nr. 1833 din 28-feb-2011 Civil - acţiune în constatare - constatarea nulităţii absolute - declinare

publicat in

Hotararea nr. 1860 din 28-feb-2011 Civil - evacuare

publicat in

Hotararea nr. 1 din 01-mar-2011 Taxa Vamala

publicat in

Hotararea nr. 2/A din 01-mar-2011 Autorizare convocare adunare generala a acţionarilor dată prin hotărâre judecătorească. Autorizarea dată de instanţa judecătorească se referă la convocarea unei adunări în legătură cu aspecte ce ţin de modificarea actului constitutiv al societăţii. Or, pot

publicat in

Hotararea nr. 240 din 01-mar-2011 Penal - tâlhărie (art.211 C.p.)

publicat in

Hotararea nr. 67/COM din 02-mar-2011 Societate pe actiuni. Anulare Hotarâre AGEA.

publicat in

Hotararea nr. 1747 din 02-mar-2011 Fond Funciar - anulate titlu

publicat in

Hotararea nr. 2087 din 04-mar-2011 Asigurări sociale - plângere contravenţională

publicat in

Hotararea nr. 2103 din 07-mar-2011 Civil - pretenţii

publicat in

Hotararea nr. 2113 din 07-mar-2011 Civil - pretenţii

publicat in

Hotararea nr. 262 din 08-mar-2011 Penal - infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - STOPAJ LA SURSĂ L.241/2005

publicat in

Hotararea nr. 472/CA/2011 din 09-mar-2011 Revocabilitatea actelor administrative. Principiul revocabilităţii şi excepţiile prevăzute de lege

publicat in

Hotararea nr. 8 din 10-mar-2011 Drept procesual penal. Partea specială. Deliberarea şi hotărârea instanţei. Obiectul deliberării. Conţinutul minutei întocmite cu prilejul deliberării.

publicat in

Hotararea nr. 18 din 14-mar-2011 Excepţie de nelegalitate. Contravenţie reglementată prin hotărârea Consiliului local. Limite competenţei autorităţii locale.

publicat in

Hotararea nr. 18 din 14-mar-2011 Excepţie de nelegalitate. Contravenţie reglementată prin hotărârea Consiliului local. Limitele competenţei autorităţii locale.

publicat in

Hotararea nr. 2214 din 15-mar-2011 Uzucapiune accesiune - vocaţie succesorală

publicat in

Hotararea nr. 32 din 16-mar-2011 Incidenţa dispoziţiilor art. 1201 C. civ. nu este exclusă dacă într-o cerere în realizare se invocă autoritatea de lucru judecat rezultată dintr-o hotărâre dată asupra unei cereri în constatare.

publicat in

Hotararea nr. 40 din 17-mar-2011 Înşelăciune

publicat in

Hotararea nr. 5 din 18-mar-2011 Arestare preventiva. Pericol concret pentru ordinea publica.

publicat in

Hotararea nr. 43 din 18-mar-2011 Talharie

publicat in

Hotararea nr. 2539 din 18-mar-2011 Civil - anulare act - REJUDECARE

publicat in

Hotararea nr. 787 din 22-mar-2011 REEXAMINARE SANCTIUNE CONTRAVENTIONALA

publicat in

Hotararea nr. 18 din 24-mar-2011 Calculul termenului măsurilor preventive

publicat in

Hotararea nr. 101 din 24-mar-2011 schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie in infractiunile de talharie si port fara dept al cutitului

publicat in

Hotararea nr. 102 din 24-mar-2011 Schimbarea incadrarii juridice - infractiunea de uz de arma letala fara drept

publicat in

Hotararea nr. 344 din 25-mar-2011 Penal - înşelăciunea (art. 215 C.p.)

publicat in