Rasfoire documente

Sentinta penala nr. 158/D din 13-mai-2010 Viol

publicat in

Sentinta penala nr. 159/D din 13-mai-2010 Omor

publicat in

Sentinta penala nr. 301/D din 12-oct-2010 Provocare

publicat in

Sentinta penala nr. 270/D din 16-sep-2010 Legitima apărare

publicat in

Sentinta penala nr. 305/D din 14-oct-2010 Plângere prealabilă

publicat in

Sentinta penala nr. 255/D din 20-aug-2010 Sechestru

publicat in

Sentinta penala nr. 279/D din 24-sep-2010 Omor

publicat in

Sentinta penala nr. 258/D din 30-aug-2010 Omor

publicat in

Sentinta penala nr. 313/D din 19-oct-2010 Omor

publicat in

Sentinta penala nr. 275/D din 22-sep-2010 Viol

publicat in

Sentinta penala nr. 271 din 05-oct-2010 Plângere împotriva ordonanţei procurorului. Infractiunea de inselaciune

publicat in

Sentinta penala nr. 150 din 04-mai-2010 Rebilitare

publicat in

Sentinta penala nr. 1 din 05-ian-2010 Furt

publicat in

Sentinta penala nr. 133 din 18-ian-2010 2010-01-18

publicat in

Sentinta penala nr. 23/P din 28-ian-2010 Plângere în faţa judecătorului, împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală. Schimbarea temeiului juridic al scoaterii de sub urmărire penală.

publicat in

Sentinta penala nr. 50/P din 11-mar-2010 Verificarea sesizării instanţei, conf. art. 300 Cod procedură penală. Restituirea cauzei la Procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

publicat in

Sentinta penala nr. 25/P din 29-ian-2010 Infirmarea măsurii de siguranţă a internării medicale. Soluţie dispusă în cazul decesului făptuitorului.

publicat in

Sentinta penala nr. 31/P din 09-feb-2010 Infracţiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 24 din Legea nr. 365/2002, infracţiunea de efectuarede operaţiuni financiare în mod fraudulos,prev. de art. 27 din Legea nr. 365/2002, infracţ

publicat in

Sentinta penala nr. 45/P din 17-mar-2010 Infracţiunea de viol, prev. de art.197alin.3 Cod penal. Fapta comisă de un inculpat minor. Individualizarea judiciară a pedepsei. Repararea, din oficiu a prejudiciului suferit de o victimă minor.

publicat in

Sentinta penala nr. 59/P din 24-mar-2010 Infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 257 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. Elementele constitutive.Analiza probelor administrate în cauză.

publicat in

Sentinta penala nr. 56/P din 18-mar-2010 Infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 254 alin.1,2 Cod penal , rap. la art.6,7 din Legea nr. 78/2000. Analiza probelor administrate în cauză. Valoarea probatorie a transcrierii convorbirilor telefonice. Individualizarea judiciară a pedepsei aplica

publicat in

Sentinta penala nr. 60/P din 25-mar-2010 Infracţiunea de bancrută frauduloasă prev.de art,143 al.2 lit.c din Legea nr.85/2006. Achitarea inculpatului în temeiul art.10 lit.d C.p.p. Latura obiectivă a infracţiunii.

publicat in

Sentinta penala nr. 88/P din 28-apr-2010 Rejudecare în caz de extrădare. Respingerea cererii. Menţinerea hotărârii de condamnare a condamnatului.

publicat in

Sentinta penala nr. 69/P din 08-apr-2010 Plângere împotriva ordonanţei procurorului de declinare a competenţei în favoarea altui parchet. Obiectul plângerii. Admisibilitate.

publicat in

Sentinta penala nr. 102/P din 20-mai-2010 Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.137 alin. 1 lit. a-d Cod penal.Respingerea cererii.

publicat in

Sentinta penala nr. 110/P din 02-iun-2010 Infracţiunea de omor deosebit de grav, prevăzută de art. 174, 176 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal. Analiza probelor administrate în cauză.

publicat in

Sentinta penala nr. 109/P din 01-iun-2010 Infracţiuni de lovituri cauzatoare de moarte, prevăzutăde art. 183 Cod penal. Achitare. Lipsa probelor.

publicat in

Sentinta penala nr. 108/P din 31-mai-2010 Infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.78/2000 raportat laart. 254 alin.1,2 cod penal, cu aplicareaart. 41 alin.2 Cod penal. Achitare.Lipsa probelor.

publicat in

Sentinta penala nr. 136/P din 28-iun-2010 Rezoluţia parchetului de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunea de omor, prev. de art. 174 Cod penal. Nemotivarea rezoluţiei. Lipsa unei anchete efective, în sensul art.2 din C.E.D.O.

publicat in

Sentinta penala nr. 123/P din 16-iun-2010 Cerere de rejudecare formulată de un condamnat în lipsă.Condiţii. Respingerea cererii

publicat in

Sentinta penala nr. 148/P din 10-aug-2010 Infracţiunea de pruncucidere, prevăzută de art. 177 Cod penal.Latura subiectivă a infracţiunii.Individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatei.

publicat in

Sentinta penala nr. 177/P din 28-oct-2010 Infracţiunea de dare de mită, prevăzută de art.255 Cod penal cu referire la art.6 şi 7 din Legeanr.78/2000. Probaţiunea în materiainfracţiunilor de corupţie.Provocarea

publicat in

Sentinta penala nr. 183/P din 02-dec-2010 Cerere de rejudecare după extrădare Condiţii. Potrivit art.522 ind.1 alin.1 Cod proc. penală, în cazul extrădării unei persoane judec

publicat in

Sentinta penala nr. 185/P din 02-dec-2010 Contestaţie la executare. Cazul prevăzut de art.461 alin.1 lit.d Cod pr.penală în situaţia în care persoana condamnată a fostarestată în străinătate, în baza unui mandat european de arestare

publicat in

Sentinta penala nr. 190/P din 17-feb-2010 Rejudecare în caz de extrădare. Persoană judecată şi condamnată în lipsă.

publicat in

Sentinta penala nr. 189/P din 17-dec-2010 Procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, reglementată prin art. 3201 Cod procedură penală, astfel cum a fost introdus prin Legea nr.202/2010. Disjungerea acţiunii civile, potrivit dispoziţiilor art. 161 Cod procedură penală.

publicat in

Sentinta penala nr. 183/P din 02-dec-2010 Cerere de rejudecare după extrădare Condiţii. Potrivit art.522 ind.1 alin.1 Cod proc. penală, în cazul extrădării unei persoane judec

publicat in

Sentinta penala nr. 10 din 25-ian-2010 Restituirea dosarul de urmarire penala la procurer in vederea refacerii acestuia con form art. 300 alin. 2 C.p.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 21 din 22-feb-2010 Intreruperea executarii pedepsei inchisorii pentru imprejurari speciale ce determina ca executarea imediata a pedepsei sa aiba consecinte grave pentru familia condamnatului

publicat in

Sentinta penala nr. 59 din 19-feb-2010 Încadrare juridică a faptei. Omor. Lovituri cauzatoare de moarte. Diferenţiere. Latura subiectivă a infracţiunilor

publicat in

Sentinta penala nr. 88 din 15-mar-2010 Dispunerea reabilitării judecătoreşti cu privire la pedeapsa cu închisoare, cu executare la locul de muncă

publicat in

Sentinta penala nr. 138 din 17-feb-2010 Competenta de solutionare, în cazul în care petentul a fost condamnat de judecătorie in anul 2006, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri

publicat in

Sentinta penala nr. 103 din 30-mar-2010 corecta încadrare juridica a faptei ca fiind viol în formă calificată, iar nu tentativă la infracţiunea de viol

publicat in

Sentinta penala nr. 346 din 21-apr-2010 Executarea unei fracţii din pedeapsă prin zile muncă într-un penitenciar din afara ţării.

publicat in

Sentinta penala nr. 30 din 26-ian-2010 înşelăciunea (art. 215 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 71 din 24-feb-2010 falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 100 din 23-mar-2010 înşelăciunea (art. 215 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 112 din 07-apr-2010 traficul de influenţă (art. 257 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 382 din 14-dec-2010 omorul(art. 174 C.p.) - art.176 C.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 383 din 14-dec-2010 infracţiuni la legea privind mărcile şi indicaţiile geografice(Legea 84/1998)

publicat in

Sentinta penala nr. 384 din 14-dec-2010 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată(art. 278 ind. 1 C.p.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 385 din 16-dec-2010 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte(art. 183 C.p.)

publicat in

Sentinta penala nr. 11/D din 14-ian-2010 Omor

publicat in

Sentinta penala nr. 74/D din 02-mar-2010 Înşelăciune

publicat in

Sentinta penala nr. 109 din 22-mar-2010 Vătămare corporală gravă

publicat in

Sentinta penala nr. 332/D din 05-nov-2010 Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

publicat in

Sentinta penala nr. 104/F/2009 din 15-feb-2010 Actele de complicitate nu constituie infracţiuni autonome, ci ele sunt indisolubil legate de cele de autorat, cărora le sunt subordonate şi cu care formează un întreg. Actele de complicitate nu pot fi sustrase legăturii care le uneşte cu actele de execut

publicat in

Sentinta penala nr. 100/F/2009 din 15-feb-2010 Chiar dacă inculpatul nu are antecedente penale şi a recunoscut obiectiv săvârşirea faptei, tribunalul apreciază că în favoarea acestuia nu pot fi reţinute circumstanţele atenuante prev.de art. 74 lit.'a' şi „b' Cod penal, deoarece, pe de o parte, simpla c

publicat in

Sentinta penala nr. 62/A/2009 din 15-feb-2010 Întrucât cursul prescripţiei a fost întrerupt prin actele de urmărire penală efectuate, în cauză sunt incidente disp.art. 124 Cod penal, referitoare la prescripţia specială, potrivit cărora prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar int

publicat in

Sentinta penala nr. 2/2009 din 15-feb-2010 Cum în raport cu reglementarea cuprinsă în art. 52 alin. 1 rap. la art. 72 alin. 1 Cod penal, prin „ pedeapsa prevăzută de lege' se înţelege o măsură de constrângere în limitele fixate prin textul incriminator, din Codul penal sau din legea specială apli

publicat in

Sentinta penala nr. 72/F/2009 din 15-feb-2010 Fapta reţinută în sarcina inculpatului de a aplica lovituri părţii vătămate, într-o zonă vitală (cap), cu un corp dur, apt să provoace moartea (bâtă) şi cu intensitate sporită, fapt ce a provocat leziuni grave, cu punerea în primejdie a vieţii victimei, fa

publicat in

Sentinta penala nr. 67/R/2009 din 10-mar-2010 Prima instanţă a soluţiionat cauza fără a asigura respectarea dreptului la un proces echitabil, astfel cum este definit acesta în cuprinsul art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, întrucât nu a întreprins măsurile necesare pentru a asigura pre

publicat in

Sentinta penala nr. 108/F/2009 din 10-mar-2010 Fapta săvârşită de petent în străinătate, pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 108-25/03 a Judecătoriei Koln, este sancţionată conform legii române potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000

publicat in

Sentinta penala nr. 94/F/2009 din 10-mar-2010 În acord cu jurisprudenţa CEDO, dar şi cu practica instanţelor naţionale, tribunalul consideră că măsura arestării preventive este o măsură de excepţie şi că aceasta trebuie luată doar în situaţia în care niciuna dintre celelalte măsuri preventive cuprinse

publicat in

Sentinta penala nr. 29/F/2010 din 12-apr-2010 În caz de modificare a normelor de competenţă cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, potrivit legii în vigoare la momentul formulării cererii

publicat in

Sentinta penala nr. 10/F/2010 din 12-apr-2010 Probele se află în corelaţie directă cu stări de fapt necontestate – împrejurarea că inculpatul nu a fost prezentat în vederea recoltării probelor biologice şi că lucrătorii de poliţie nu au menţionat existenţa acestei constatări în actele oficiale întocmi

publicat in

Sentinta penala nr. 13/F/2010 din 13-apr-2010 Raportat la probele dosarului, instanţa apreciază că fapta inculpatului s-a epuizat înainte de 16 octombrie 2005, dată la care a intrat în vigoare textul modificat al Legii nr. 678/2001, considerent pentru care se va reţine aplicarea dispoziţiilor art. 13

publicat in

Sentinta penala nr. 22/F/2010 din 13-apr-2010 Din analiza ordonanţei procurorului rezultă că – cu excepţia infracţiunii de înşelăciune, în raport de pretinsul prejudiciu cauzat – toate celelalte fapte de natură penală pentru care s-a dispus declinarea de competenţă şi în raport de care s-a efectuat ur

publicat in

Sentinta penala nr. 1/2010 din 03-mai-2010 Furt

publicat in

Sentinta penala nr. 23/2010 din 03-mai-2010 Din succesiunea derulării secvenţelor evenimentului rutier produs rezultă că, inculpata a ales manevra cea mai neinspirată, continuând depăşirea autoturismului ce rula în faţa sa, în ciuda faptului că şoferul acestuia a accelerat, iar în faţa sa se afla v

publicat in

Sentinta penala nr. 43/F/2010 din 28-mai-2010 Existenţa faptei şi a vinovăţiei învinuitului a fost reţinută exclusiv pe baza declaraţiilor denunţătorului şi a soţiei sale fără a se face verificări cu privire la verosimilitatea susţinerilor acestora

publicat in

Sentinta penala nr. 1/CC/2010 din 28-mai-2010 În cauză nu există vreuna dintre situaţiile enumerate în art. 24/1 şi 24/2 din Legea 302/2004, fiind îndeplinită şi cerinţa prevăzută de art. 29 din acelaşi act normativ, pedeapsa aplicată condamnatului fiind închisoarea mai mare de 4 luni

publicat in

Sentinta penala din 2010 Din actele şi lucrările dosarului, având în vedere datele pronunţării hotărârilor de condamnare, rezultă că infracţiunea care ar fi putut atrage anularea suspendării condiţionate a făcut obiectul dosarului în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 293/2009

publicat in

Sentinta penala nr. 62/R/2010 din 04-iun-2010 Prin declararea neconstituţională a textului care a abrogat insulta şi calomnia, aceste infracţiuni au reintrat în vigoare, iar faptele săvârşite după adoptarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale pot fi sancţionate, în temeiul disp. art. 205 şi

publicat in

Sentinta penala nr. 30/F/2010 din 04-iun-2010 Întrebuinţarea unui corp tăios, apt pentru a servi la săvârşirea unui omor, zona în care s-a aplicat lovitura, nu denotă doar intenţia de a cauza o vătămare corporală, ci şi prevederea şi acceptarea celui mai grav rezultat, adică moartea victimei.

publicat in

Sentinta penala nr. 52/A/2010 din 04-iun-2010 Inculpatul are antecedente penale, nu a recunoscut constant săvârşirea faptei, s-a sustras urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, dovedind perseverenţă în comiterea unor infracţiuni de natura celei deduse judecăţii, după cum rezultă din fişa de ca

publicat in

Sentinta penala nr. 55/F/2010 din 04-iun-2010 Infracţiunea de pruncucidere se săvârşeşte în condiţiile unei tulburări generate de procesul fiziologic al naşterii (constatată ştiinţific), în absenţa căreia fapta constituie infracţiunea de omor calificat

publicat in

Sentinta penala nr. 45/R/2010 din 12-iul-2010 Prelevarea probelor biologice trebuie dispusă în raport cu persoanele condamnate cu executarea pedepsei în regim de detenţie deoarece, prelevarea acestor probe se face la eliberarea din penitenciar

publicat in

Sentinta penala nr. 53/F/2010 din 12-iul-2010 Pentru a se reţine starea de provocare, este necesar ca săvârşirea infracţiunii să fie determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, ceea

publicat in

Sentinta penala nr. 34/F/2010 din 12-iul-2010 Întrucât faptele săvârşite de inculpaţi în formă continuată s-au epuizat după intrarea în vigoare a Legii nr.287/2005 (la 16 octombrie 2005), instanţa nu va reţine în favoarea acestora dispoziţiile art.13 alin.1 Cod penal, referitoare la aplicarea legii pe

publicat in

Sentinta penala nr. 36/F/2010 din 12-iul-2010 Omor. Inculpat minor. Criterii de individualizare

publicat in

Sentinta penala nr. 45/F/2010 din 12-iul-2010 Prin acordarea daunelor morale s-a avut în vedere necesitatea compensării suferinţelor afective ale soţiei victimei şi copiilor săi minori, cauzate de inculpaţi prin uciderea victimei CI (soţul şi tatăl acestora). Prejudiciul moral suferit de aceste părţi

publicat in

Sentinta penala nr. 2/2009 din 03-aug-2010 Liberare provizorie sub control judiciar. Sintagma „pedeapsă prevăzută de lege'

publicat in

Sentinta penala nr. 50/F/2010 din 03-nov-2010 Din probaţiunea testimonială administrată în cauză rezultă fără putinţă de tăgadă, că acesta a acţionat sub imperiul unei puternice tulburări, determinată de o provocare din partea victimei, produsă prin violenţă

publicat in

Sentinta penala nr. 12/F/2010 din 03-nov-2010 Este cert că petenţii au relaţiile personale apropiate pe care în mod obişnuit le au fraţii ca rude de sânge, deci există o legătură biologică efectivă, iar în condiţiile acestea, şi întrucât, aşa cum s-a arătat, nu s-a dovedit că au obstrucţionat cercetăr

publicat in

Sentinta penala nr. 20/F/2010 din 03-nov-2010 Infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea petentului prin sentinţa penală nr.16/2008 a Judecătoriei Beclean şi prin sentinţa penală nr.113/2008 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au fost comise în forma concursului real.

publicat in

Sentinta penala nr. 62/R/2010 din 12-nov-2010 Prin declararea neconstituţională a textului care a abrogat insulta şi calomnia, aceste infracţiuni au reintrat în vigoare, iar faptele săvârşite după adoptarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale pot fi sancţionate, în temeiul disp. art. 205 şi

publicat in

Sentinta penala nr. 58/F/2010 din 12-nov-2010 La individualizarea pedepselor aplicate, s-a avut în vedere conţinutul înscrisului emanat de la organele de poliţie, dar şi atitudinea procesuală a inculpatului, care în fapt nu a recunoscut săvârşirea faptelor, periculozitatea socială a acestuia, relevat

publicat in

Sentinta penala nr. 44/F/2010 din 12-nov-2010 Fapta aceluiaşi inculpat de a induce în eroare instanţa de judecată şi executorii judecătoreşti prin prezentarea ca real a contractului de consultanţă falsificat, în scopul de a obţine pentru sine un folos material prin executarea silită şi pricinuind astf

publicat in

Sentinta penala nr. 53/F/2010 din 12-nov-2010 Cu toate acestea, dat fiind faptul că în urma agresiunii exercitate de inculpat, în directă legătură de cauzalitate cu rezultatul infracţiunii, şi că cele petrecute au avut drept rezultat decesul unei persoane, chiar neintenţionat a fi produs, instanţa a a

publicat in

Sentinta penala nr. 34/F/2010 din 12-nov-2010 La individualizarea pedepsei şi alegerea modalităţii de executare în regim de detenţie s-a avut în vedere şi împrejurarea că fapta a fost comisă prin violenţă, în formă continuată şi că în pofida probelor existente la dosar, inculpatul ME nu a recunoscut ş

publicat in

Sentinta penala nr. 92/F/2010 din 10-dec-2010 În cadrul art.278/1 alin.1 Cod procedură penală, prin care este reglementată plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, se subliniază că o asemenea plângere se poate face „în termen de 2

publicat in

Sentinta penala nr. 30/A/2010 din 10-dec-2010 Împrejurarea că unii din martorii care au dat declaraţie în cursul urmăririi penale nu-şi mai amintesc toate amănuntele legate de faptele din anul 2003 (cine i-a contactat pentru transport, ce persoane au informat pe pădurar despre comiterea faptelor, când

publicat in

Sentinta penala nr. 57/F/2010 din 10-dec-2010 În raport de situaţia concretă, respectiv de propunerea de schimbare a încadrărilor juridice prin referatul de terminare a urmăririi penale, procurorul a încălcat dispoziţiile art.238 Cod procedură penală, potrivit cărora, în cazul unor astfel de propuneri

publicat in

Sentinta penala nr. 59/F/2010 din 10-dec-2010 Fapta nu a fost comisă în condiţiile agravantei prevăzute de alin.3 al art.215 Cod penal întrucât nu există un contract scris încheiat de părţi. Ori pentru existenţa infracţiunii de înşelăciune în convenţii este necesară desfăşurarea unei activităţi de i

publicat in

Sentinta penala nr. 217 din 21-ian-2010 Viol

publicat in

Sentinta penala nr. 217 din 22-apr-2010 PENAL.Art.215 al.1,3,4,5 cod penalIndividualizare pedeapsă

publicat in

Sentinta penala nr. 217 din 14-apr-2010 PENAL.VIOL

publicat in

Sentinta penala nr. 217 din 14-apr-2010 PENAL.OMOR

publicat in

Sentinta penala nr. 217 din 22-apr-2010 PENAL.Dare de mită – art.255 cod penalIndividualizare pedeapsă

publicat in