Rasfoire documente

Sentinta civila nr. 236 din 13-sep-2010 Carte funciară

publicat in

Sentinta civila nr. 630 din 21-apr-2010 Raporturi de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 41/D din 19-ian-2010 Raporturi de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 42/D din 19-ian-2010 Raporturi de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 43/D din 19-ian-2010 Asigurări sociale

publicat in

Sentinta civila nr. 45/D din 19-ian-2010 Asigurări sociale

publicat in

Sentinta civila nr. 66 din 28-ian-2010 Asociaţii

publicat in

Sentinta civila nr. 4 din 19-mar-2010 Faliment. Menţinere drept administrare.

publicat in

Sentinta civila nr. 913/D din 27-mai-2010 Decizie de concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 661 din 27-apr-2010 Decizie de concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 618 din 21-apr-2010 Asigurări sociale

publicat in

Sentinta civila nr. 863/D din 26-mai-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 805/D din 19-mai-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 399 din 30-iun-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 213 din 31-mar-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 216 din 31-mar-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 638 din 16-iun-2010 Răspundere delictuală

publicat in

Sentinta civila nr. 797 din 28-iun-2010 Faliment

publicat in

Sentinta civila nr. 444 din 12-apr-2010 Faliment

publicat in

Sentinta civila nr. 913/D din 27-mai-2010 Decizie concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 618 din 21-apr-2010 Asigurări sociale

publicat in

Sentinta civila nr. 1090/D din 30-iun-2010 Legea 10/2001. Revendicare.

publicat in

Sentinta civila nr. 680/D din 28-apr-2010 Legea 10/2001

publicat in

Sentinta civila nr. 1084/D din 24-iun-2010 Asigurări sociale

publicat in

Sentinta civila nr. 2054 din 10-dec-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2055 din 10-dec-2010 Contestaţie decizie de concediere

publicat in

Sentinta civila nr. 2052 din 10-dec-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2123 din 28-dec-2010 Obligaţia de a face

publicat in

Sentinta civila nr. 1820/D din 08-nov-2010 Contestaţie decizie de pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 1858/D din 16-nov-2010 Contestaţie act

publicat in

Sentinta civila nr. 1908/D din 19-nov-2010 Contestaţie decizie pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 44 din 05-iun-2010 Comercial - dizolvare societate

publicat in

Sentinta civila nr. 1998/D din 30-nov-2010 Contestaţie decizie pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 2009/D din 03-dec-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2049/D din 09-dec-2010 Contestaţie decizie

publicat in

Sentinta civila nr. 1619 din 11-oct-2010 Prejudicii.Daune.

publicat in

Sentinta civila nr. 223 din 19-oct-2010 exequator

publicat in

Sentinta civila nr. 1202 din 04-nov-2010 Acţiune în anulare

publicat in

Sentinta civila nr. 112 din 21-ian-2010 CONTESTATIE LEGEA NR.9/1998

publicat in

Sentinta civila nr. 2509 din 14-dec-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 2320 din 07-dec-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2317 din 07-dec-2010 Anulare decizie de impunere

publicat in

Sentinta civila nr. 2510 din 14-dec-2010 Drepturi băneşti

publicat in

Sentinta civila nr. 2152 din 15-nov-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 92 din 02-mar-2010 Despagubiri conform legii 290/2003. Penalitati. Sanctiuni

publicat in

Sentinta civila nr. 210/CM din 03-feb-2010 pretentii

publicat in

Sentinta civila nr. 27 din 04-feb-2010 civil exequator

publicat in

Sentinta civila nr. 216/CAF din 01-mar-2010 anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 245/CAF din 05-mar-2010 alte cereri

publicat in

Sentinta civila nr. 29/AMF din 09-mar-2010 divort

publicat in

Sentinta civila nr. 104 din 01-iun-2010 anulare act

publicat in

Sentinta civila nr. 11 din 12-ian-2010 Anulare act administrativ. Competenţă materială

publicat in

Sentinta civila nr. 661 din 01-feb-2010 Partaj

publicat in

Sentinta civila nr. 1451 din 14-sep-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 1351 din 21-iul-2010 Refuz soluţionare cerere

publicat in

Sentinta civila nr. 31 din 31-mar-2010 Propunere de arestare preventivă

publicat in

Sentinta civila nr. 14740 din 07-iun-2010 Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamant AA şi pe pârât BB, având ca obiect evacuare.

publicat in

Sentinta civila nr. 1307 din 04-nov-2010 Prejudicii, daune, subrogaţia legală în drepturile creditorului plătit

publicat in

Sentinta civila nr. 273/C din 03-mar-2010 Contestaţie Legea 10/2001. Art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 care stipulează condiţiile în care operează dreptul de acrescământ în favoarea moştenitorului care depune cerere de restituire, are aplicabilitate în situaţia celor care nu au acceptat moşteni

publicat in

Sentinta civila nr. 646/C din 17-mai-2010 Invocarea excepţiei de necompetenţă materială a tribunalului raportat la dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 221/2009

publicat in

Sentinta civila nr. 715/C din 07-iun-2010 Acordare despăgubiri în temeiul Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in

Sentinta civila nr. 177/AC din 21-sep-2010 Instituţia achiesării este facultativă şi intervine numai în situaţia în care nu este posibilă administrarea altor probe, prin care să se stabilească împrejurările reale ale cauzei.

publicat in

Sentinta civila nr. 56 din 10-feb-2010 Tva si taxe vamale din contracte de lohn. Deductibilitate

publicat in

Sentinta civila nr. 566 din 20-apr-2010 Măsuri reparatorii prev. de Lg. 10/2001

publicat in

Sentinta civila nr. 500 din 09-apr-2010 Despăgubiri, deţinuţi politici, drepturile omului

publicat in

Sentinta civila nr. 238 din 11-mai-2010 Inadmisibilitatea cererii de chemare in judecata având ca obiect invalidarea situatiei scolare

publicat in

Sentinta civila nr. 1219 din 17-sep-2010 procedurii insolventei fata de debitoare

publicat in

Sentinta civila nr. 979 din 12-aug-2010 competenta teritoriala-conflict negativ de competenta

publicat in

Sentinta civila nr. 1253 din 12-oct-2010 Acordarea de despăgubiri morale potrivit Legii nr.221/2009 modificată prin OUG 62/2010

publicat in

Sentinta civila nr. 465 din 22-sep-2010 Contract autentic de vânzare-cumpărare. Consecinţele lipsei semnăturii uneia dintre parti

publicat in

Sentinta civila nr. 968 din 03-aug-2010 Recunoaşterea hotărârii străine in temeiul Regulamentului CE nr. 2201/2003

publicat in

Sentinta civila nr. 1693 din 13-dec-2010 Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei – aplicarea si interpretarea prevederilor Legii nr. 119/2010.

publicat in

Sentinta civila nr. 101 din 26-ian-2010 Litigiu de muncă. Drepturi salariale.

publicat in

Sentinta civila nr. 111 din 26-ian-2010 Nulitate act juridic

publicat in

Sentinta civila nr. 117 din 26-ian-2010 Daune morale

publicat in

Sentinta civila nr. 318 din 23-feb-2010 Recalcularea pensiei de serviciu

publicat in

Sentinta civila nr. 312 din 23-feb-2010 Litigii de muncă. Drepturi Băneşti.

publicat in

Sentinta civila nr. 404 din 09-mar-2010 Acordare diferenţa drepturi salariale

publicat in

Sentinta civila nr. 570 din 23-mar-2010 Anulare decizie pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 574 din 23-mar-2010 Modificare decizie pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 766 din 20-apr-2010 Constatarea nulităţii deciziei prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă

publicat in

Sentinta civila nr. 767 din 20-apr-2010 Plata diferenţelor salariale

publicat in

Sentinta civila nr. 768 din 20-apr-2010 Modificarea deciziei de pensionare

publicat in

Sentinta civila nr. 913 din 11-mai-2010 Contencios administrativ.Anularea certificatului de încadrare în grad de handicap.

publicat in

Sentinta civila nr. 917 din 11-mai-2010 Contencios administrativ. Suspendarea executării decoziei emisă de pârâtă, până la pronunţarea unei hotărâri de către instanţa de fond în acţiunea în anularea actului administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 922 din 13-mai-2010 Compensarea urgentă a creanţelor rezultate din drepturile salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti

publicat in

Sentinta civila nr. 966 din 18-mai-2010 Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea deciziei de revizuire şi modificare a pensiei de serviciu stabilită prin decizie

publicat in

Sentinta civila nr. 517 din 07-iul-2010 Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate

publicat in

Sentinta civila nr. 653 din 30-mar-2010 Restituire taxa auto

publicat in

Sentinta civila nr. 1170 din 16-iun-2010 Contestaţie act administrativ fiscal

publicat in

Sentinta civila nr. 825 din 03-mai-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 1342 din 13-iul-2010 Restituire taxa auto

publicat in

Sentinta civila nr. 1055 din 26-mai-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 1309 din 07-iul-2010 Drepturi salariale

publicat in

Sentinta civila nr. 1300 din 05-iul-2010 Anulare act administrativ

publicat in

Sentinta civila nr. 1218 din 22-iun-2010 Restituire taxă auto

publicat in

Sentinta civila nr. 1923 din 01-mar-2010 Actiune în anularea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, întemeiate pe dispozitiile art.III din Legea nr.169/1997.

publicat in

Sentinta civila nr. 1352 din 21-iul-2010 Refuz emitere decizie de restituire

publicat in

Sentinta civila nr. 1440 din 16-feb-2010 Pensie de întretinere.Conditia starii de nevoie a creditorului obligatiei.

publicat in

Sentinta civila nr. 1876 din 27-oct-2010 Anularea deciziei de impunere reprezentând taxa specială de comunicare şi taxa extrajudiciară de timbru

publicat in