Rasfoire documente

Sentinta comerciala nr. 16 din 06-ian-2010 Aplicarea dispozitiilor art.46 din Legea nr.85/2006 si in cazul deschiderii directe a procedurii simplificate a insolventei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6C din 08-ian-2010 Pretenţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3 din 11-ian-2010 2010-01-11

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3 din 11-ian-2010 somaţie de plată comercială

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 11-ian-2010 Acţiune privind anularea unei ordonanţe de urgenţă. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta comerciala nr. 8 din 11-ian-2010 plângere contravenţională

publicat in

Sentinta comerciala nr. 19 din 11-ian-2010 Pretentii comerciale

publicat in

Sentinta comerciala nr. 59 din 12-ian-2010 Nemodificare act constitutiv cind firma se afla in faliment

publicat in

Sentinta comerciala nr. 79/CAF/2010 din 12-ian-2010 Cerere restituire permis conducere

publicat in

Sentinta comerciala nr. 204 din 12-ian-2010 Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1202/10.02.2010 din 12-ian-2010 Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 28 din 13-ian-2010 CONSTRACT DE ASIGURARI-DESPAGUBIRI

publicat in

Sentinta comerciala nr. 39/F/2010 din 13-ian-2010 SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 39/F/13.01.2010

publicat in

Sentinta comerciala nr. 41/F din 13-ian-2010 Antrenarea răspunderii administratorului unei societăţi aflate în stare de insolvenţă în temeiul art.138 lit.e) din Legea nr.85/2006. Condiţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 42/F din 13-ian-2010 Revizuire formulată în temeiul art. 322 pct. 5 C.pr.civ.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 74 din 13-ian-2010 procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 222 din 13-ian-2010 ANULARE INCIDENT PLATA

publicat in

Sentinta comerciala nr. 122 din 14-ian-2010 Refuz acordare drepturi

publicat in

Sentinta comerciala nr. 347 din 15-ian-2010 pretenţii ENEl, facturi estimativep

publicat in

Sentinta comerciala nr. 8 din 18-ian-2010 Contestaţie împotriva deciziei Agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit privind nerespectarea dispoziţiilor legale în materia fondurilor structurale. Dispoziţii procedurale. Competenţa după valoarea creanţei.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 18 din 19-ian-2010 Baza de impozitare pentru accize in cazul autoturismelor introduse in Romania, in baza contractului de leasing

publicat in

Sentinta comerciala nr. 47 din 19-ian-2010 pretenţii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 20-ian-2010 somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 84 din 20-ian-2010 Acţiune revocatorie

publicat in

Sentinta comerciala nr. 124 din 20-ian-2010 Aplicarea dispoziţiilor art.7 alin.3) teza a II a din Legea privind procedura insolvenţei.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 131 din 20-ian-2010 Acţiune în revendicare.Teoria proprietarului aparent

publicat in

Sentinta comerciala nr. 47 din 21-ian-2010 Obligatie de plata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 50 din 21-ian-2010 Deschiderea procedurii insolventei. Cuantumului minim al creanţelor.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 124 din 25-ian-2010 Procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 43/CA din 26-ian-2010 Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care ngajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanele fizice, după

publicat in

Sentinta comerciala nr. 64 din 26-ian-2010 Plata comision

publicat in

Sentinta comerciala nr. 107/CA din 26-ian-2010 Condiţii pentru încheierea convenţiei - cadru prevăzute de art. 16 alin.5 din Legea nr. 13/2007. Consimţământul părţilor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 142 din 27-ian-2010 Deschiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 179 din 27-ian-2010 Irevocabilitatea rezilierii contractului

publicat in

Sentinta comerciala nr. 211/F/2010 din 27-ian-2010 SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 211/F/27.01.2010

publicat in

Sentinta comerciala nr. 31 din 28-ian-2010 somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 102 din 28-ian-2010 Situatia actelor incheiate de debitor dupa deschiderea procedurii simplificate

publicat in

Sentinta comerciala nr. 22 din 01-feb-2010 Contencios administrativ. Anulare act de constatare întocmit de către agenţia naţională de integritate. Motiv de nulitate. Caracterul nulităţii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 37 din 01-feb-2010 Recurs. Efectul radierii unei societăţi comerciale ca urmare a lichidării.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 81 din 01-feb-2010 Somatie de plata.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 107 din 01-feb-2010 Actiune in anulare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3 din 02-feb-2010 Contract de vânzare cumpărare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 225 din 03-feb-2010 Contract de închiriere spaţiu comercial.Evacuare.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 813 din 03-feb-2010 Indeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul somatiei de plata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 3787 din 03-feb-2010 Somatia de plata – Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere - Lipsa caracter cert –necesitatea administrarii unor probe complexe in vederea determinarii corecte a prejudiciului cauza, prin neachitarea la

publicat in

Sentinta comerciala nr. 96 din 04-feb-2010 ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ. PAGUBE PRODUSE PRINTR-UN ACCIDENT DE CIRCULAŢIE. ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO OBLIGATORIE. OBLIGAŢIA PENTRU PĂGUBIT DE A CHEMA ÎN JUDECATĂ SOCIETATE DE ASIGURARE. CALITATEA DE INTERVENIENT FORŢAT A PERSOANEI

publicat in

Sentinta comerciala nr. 191 din 04-feb-2010 Somatie de plata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 83/CA din 05-feb-2010 Despăgubiri sau compensaţii in baza Legii 290/2003

publicat in

Sentinta comerciala nr. 18 din 08-feb-2010 Executare silita. Prescriptie extinctiva. Neretroactivitatea legii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 203 din 08-feb-2010 Deschiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2 din 09-feb-2010 2010-02-09

publicat in

Sentinta comerciala nr. 89/CA din 09-feb-2010 Funcţionar public cu statut special. Evaluarea performanţelor profesionale individuale. Acordarea calificativelor. Lipsa interviului de evaluare.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 133 din 09-feb-2010 Contract de leasing financiar. Novatia prin schimbare de debitor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 148 din 09-feb-2010 Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 231 din 09-feb-2010 Deschiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 28 din 10-feb-2010 Excepţie de neconstituţionalitate invocată într-un litigiu având ca obiect soluţionarea unei excepţii de nelegalitate.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 145 din 10-feb-2010 Reziliere contract furnizare energie electrica. Conditii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 349/F/2010 din 10-feb-2010 SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 349/F/10.02.2010

publicat in

Sentinta comerciala nr. 185 din 11-feb-2010 Deschiderea procedurii insolventei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 241/2009 din 11-feb-2010 Prin raportare la aceste norme tehnice se poate aprecia că viteza reală cu care petentul conducea autoturismul putea să fie de cel puţin 98 km/h sau de cel mult l04 km/h, însă în favoarea acestuia trebuie să prevaleze prezumţia vitezei mai mici, în baza pr

publicat in

Sentinta comerciala nr. 262/CA/2009 din 11-feb-2010 În raport de împrejurarea că nu există dispoziţii legale care să individualizeze conţinutul concret al drepturilor pretinse, tribunalul stabileşte că nu are competenţa de a crea norme prin care să stabilească procentul din salariul de bază al drepturilor p

publicat in

Sentinta comerciala nr. 610/2009 din 11-feb-2010 Prin faptul că legea prevede în mod expres sau implicit dreptul de control al acţionarilor minoritari, precum şi modalităţile de exercitare a acestuia, inclusiv a dreptului de informare, tribunalul apreciază că un astfel de control este relativ limitat, as

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1195/2009 din 11-feb-2010 Interpretarea contestatoarei conform căreia se datorează daune-interese constând în plata ratelor până la data care este prevăzută în scadenţar ca fiind data „sfârşitului contractului', nu este conformă cu convenţia părţilor, o astfel de interpretare putân

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1524/2010 din 11-feb-2010 CONT. ADM.: Cerere în constatarea nulităţii absolute a hotârârii consiliului local. Cerere de intervenţie accesorie formulată de Instituţia Prefectului judeţului Buzău. Admisibilitate

publicat in

Sentinta comerciala nr. 105/CA din 12-feb-2010 Schimbarea din funcţie a viceprimarului conform art. 57 alin. 4 din L. nr. 215/2001. Distincţie faţă de eliberarea din funcţie dispusă ca sancţiune în temeiul art. 69 din L. nr. 393/2004

publicat in

Sentinta comerciala nr. 5 din 15-feb-2010 Ordonanţă Preşedinţială-recurs

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1275 din 15-feb-2010 MAJORARI IN INTARZIERE

publicat in

Sentinta comerciala nr. 4 din 16-feb-2010 Pretentii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 6 din 16-feb-2010 Procedura insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 221/C din 16-feb-2010 Contract de leasing

publicat in

Sentinta comerciala nr. 221/C din 16-feb-2010 Contract de vânzare-cumpărare

publicat in

Sentinta comerciala nr. 787 din 16-feb-2010 Anulare act control taxe şi impozite

publicat in

Sentinta comerciala nr. 7 din 17-feb-2010 Deschiderea procedurii insolvenţei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 166 din 17-feb-2010 Reziliere unilaterala a contractului de furnizare a gazelor naturale Conditii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 194 din 17-feb-2010 Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 362 din 17-feb-2010 Contractul de antrepriză.Dovada încheierii contractului.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 450/F/2010 din 17-feb-2010 SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 450/F/17.02.2010

publicat in

Sentinta comerciala nr. 811 din 18-feb-2010 Contract administrativ

publicat in

Sentinta comerciala nr. 817 din 18-feb-2010 Somaţie de plată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 184 din 22-feb-2010 Contestatie impotriva tabelului creantelor. Daune interese din contracte de leasing

publicat in

Sentinta comerciala nr. 135 din 23-feb-2010 RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ. ACŢIUNE ÎN REGRES FORMULATĂ DE ASIGURĂTOR. MOMENTUL ÎNCEPERII CURGERII TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 185/CA din 24-feb-2010 Neîndiplinirea condiţiilor prev deart 14 din Legea nr. 554/2004Caz bine justificat şi iminenţa producerii unei pagube.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 419 din 24-feb-2010 Divizarea asimetrica.Legalitate

publicat in

Sentinta comerciala nr. 205 din 25-feb-2010 Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

publicat in

Sentinta comerciala nr. 172 din 01-mar-2010 pretentii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 345 din 01-mar-2010 Ordonanta de plata

publicat in

Sentinta comerciala nr. 217 din 03-mar-2010 Comercial:Contract de vânzare cumpărare. Nerespectarea pactului comisoriu potrivit căruia, în caz de neplată a diferenţei de preţ , se sancţionează cu rezoluţiunea actului şi pierderea avansului plătit

publicat in

Sentinta comerciala nr. 310 din 03-mar-2010 Competenţa soluţionării cererilor privind numirea lichidatorului, potrivit OUG 116/29.12.2009. Conflict negativ ivit între tribunal şi directorul Oficiului Regi

publicat in

Sentinta comerciala nr. 463 din 03-mar-2010 Contractul de comodat.Acţiune personală în restituire bunuri

publicat in

Sentinta comerciala nr. 184 din 04-mar-2010 Contracte

publicat in

Sentinta comerciala nr. 337 din 04-mar-2010 Cerere de antrenare a raspunderii administratorului judiciar.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 217 din 08-mar-2010 Cont. adm : Anularea hotărârii consiliului local. Excepţii privind lipsa calităţii procesual pasive a primarului şi inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării hotărârii

publicat in

Sentinta comerciala nr. 217 din 08-mar-2010 Comercial : Insolvenţă. Închiderea procedurii. Antrenarea răspunderii administratorului debitoarei în temeiul art. 138 alin.1 lit. d) şi lit e) din Legea nr. 85/2006

publicat in

Sentinta comerciala nr. 217 din 08-mar-2010 Comercial : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor. Intervenţii în interes propriu şi în interesul debitoarei formulată de alţi doi asociaţi al debitoarei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 217 din 08-mar-2010 Comercial : Insolvenţă. Opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei formulată în temeiul art. 32 alin.2 din Legea nr. 85/2006 de către un creditor bancar

publicat in

Sentinta comerciala nr. 14 din 10-mar-2010 Retrageri actionari

publicat in

Sentinta comerciala nr. 279/2009 din 10-mar-2010 În ce priveşte bunul asupra căruia se solicită înfiinţarea sechestrului asigurător, instanţa stabileşte că art.907 alin.1 Cod comercial, care face referire doar la bunuri mobile, este implicit modificat de disp.art.591 alin.1 teza I Cod proc.civilă, text p

publicat in

Sentinta comerciala nr. 328/2009 din 10-mar-2010 Contractele pentru vânzarea imobilelor şi contractele pentru închirierea imobilelor sunt acte de natură civilă nu acte de comerţ, chiar dacă sunt făcute în scop de speculă

publicat in

Sentinta comerciala nr. 328_CA din 10-mar-2010 Instanţa constată că nu a fost adoptată nici o hotărâre de consiliu în acest sens, respectiv vreo hotărâre de validare sau invalidare a mandatului, deşi adoptarea unei hotărâri era obligatorie, conform art. 31/1 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001

publicat in

Sentinta comerciala nr. 592/2009 din 10-mar-2010 Conform actelor depuse în probaţiune la dosar şi recunoaşterii parţiale a debitorului, instanţa constată că cererea formulată de debitoare este întemeiată, deoarece creanţa sa este certă, lichidă şi exigibilă, motiv pentru care în temeiul art.10 din OUG nr

publicat in