Rasfoire documente

Sentinta penala nr. 298 din 13-sep-2005 Lipsire de libertate in mod ilegal. Tâlhărie. Concurs de infracţiuni. Recidivă post condamnatorii.

publicat in

Sentinta penala nr. 86 din 14-mar-2005 Trafic ilicit de droguri. Legea nr. 143/2005

publicat in

Sentinta penala nr. 35/P din 31-ian-2005 Infracţiunea de tâlhărie. Greşita încadrare a faptei.

publicat in

Sentinta penala nr. 408 din 21-nov-2005 Întreruperea executării pedepsei pe motive medicale.

publicat in

Sentinta penala nr. 408 din 21-nov-2005 Întreruperea executării pedepsei pe motive medicale.

publicat in

Sentinta penala nr. 2408/2005 din 05-mai-2005 Contestaţie la executare

publicat in

Sentinta penala nr. 1967/2005 din 27-iun-2005 Revizuire

publicat in

Sentinta penala nr. 2404/2005 din 25-iul-2005 Recidivă. Concurs de infracţiuni. Pluralitate intermediară

publicat in

Sentinta penala nr. 410 din 28-iun-2005 VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ. ACHITARE ÎN BAZA ART. 10 lit d C.p.p. CULPA EXCLUSIVĂ A PĂRŢII VĂTĂMATE.

publicat in

Sentinta penala nr. 766 din 14-iun-2005 Pedepse. Individualizare

publicat in

Sentinta penala nr. 464 din 04-apr-2005 Corecta individualizare judiciara a pedepsei – persistenta infractionala a inculpatului – element important in activitatea de individualizare judiciara a pedepsei

publicat in

Sentinta penala nr. 642 din 13-mai-2005 Revizuire penala – necesitatea ca sentinta atacata cu revizuire sa fi rezolvat fondul cauzei

publicat in

Sentinta penala nr. 810 din 27-iun-2005 Cheltuieli judiciare – plata acestora in cazul achitarii inculpatului in conformitate cu dispozitiile art.10 lit.b1 C.pr.pen., cu aplicarea art.181 C.pen.

publicat in

Sentinta penala nr. 736 din 08-iun-2005 Lipsa nejustificata a partii vatamate la doua termene consecutive de judecata – neconformarea partii vatamate normelor procedurale penale impuse in aceasta calitate

publicat in

Sentinta penala nr. 1054 din 27-sep-2005 Plangere impotriva solutiei procurorului – prezumtia de nevinovatie

publicat in

Sentinta penala nr. 985 din 23-aug-2005 PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI PARCHETULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ . ADMISIBILITATE . CONDIŢII

publicat in

Sentinta penala nr. 469 din 04-apr-2005 Achitarea inculpatului conform disp. art. 11 pct. 2 lit a raportat la art. 10 lit. a C.p.p. - Eficienta prezumtiei de nevinovatie

publicat in

Sentinta penala nr. 511 din 11-apr-2005 Neretinerea disp. art. 73 lit. b, c, C.p.p. – Constatarea inexistentei probelor ce sa confirme existenta provocarii

publicat in

Sentinta penala nr. 531 din 13-apr-2005 Corecta solutionare a actiunii civile, exercitata în cadrul procesului penal

publicat in

Sentinta penala nr. 36 din 25-ian-2005 Art.305 cod penal

publicat in

Sentinta penala nr. 427 din 16-sep-2005 Plângere prealabila.Plângere tardiv formulata.Cheltuieli judiciare.Suportarea lor

publicat in

Sentinta penala nr. 420 din 16-sep-2005 Plângere prealabila.Încetarea procesului penal prin retragerea plângerii prealabile.Continuarea procesului penal.Lipsa de la judecata a inculpatului legal citat

publicat in

Sentinta penala nr. 449 din 23-sep-2005 Infractiuni contra proprietatii.Tulburare de posesie .Data la care începe sa curga termenul de 2 luni pentru formularea plângerii prealabile

publicat in

Sentinta penala nr. 3251 din 27-dec-2005 Plângere formulată potrivit art.278\1 Cod procedură civilă. Distincţia sub aspectul competenţei materiale, între apartenenţa sau nu a intimatului la structurile poliţiei judiciare.

publicat in

Sentinta penala nr. 156/2004 din 06-sep-2005 VATAMARE CORPORALA. PROVOCARE.CONSECTNTE IN LATURA CIVILA.

publicat in

Sentinta penala nr. 61/2004 din 06-sep-2005 FURT CALIFICAT. INCULPAT MINOR FARAANTECEDENTE PENALE.

publicat in

Sentinta penala nr. 418/2003 din 06-sep-2005 VIOL. INCEST. VIOLARE DE DOMICILIU. PORT FARADREPT A UNOR OBIECTE FABRICATE ANUME PENTRU TAIERE (LEGEA NR. 61/1991). INFRACTIUNI CU UN GRAD MARE DEPERICOL SOCIAL. CONSECINTE.

publicat in

Sentinta penala nr. 65/2004 din 06-sep-2005 ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSA IN BAZA ART. 453 ALIN. 1 LIT.C C.P.P.

publicat in

Sentinta penala nr. 1521 din 01-iun-2005 Furt calificat.Individualizare.Faptul că prejudiciul este relativ mic, nu constituie o cauză de atenuare a pedepsei,în condiţiile în care doar atât a găsit în autoturismul victimei,iar recuperarea sa se datorează intervenţiei prompte a organelor de poliţie

publicat in

Sentinta penala nr. 2954 din 23-nov-2005 Furt calificat. Individualizare. Recunoaşterile parţiale făcute de inculpat la ultimul termen de judecată, au un caracter vădit formal faţă de consistenţa materialului probator, inculpatul urmărind doar să obţină o pedeapsă cât mai blândă.

publicat in

Sentinta penala nr. 2389 din 05-oct-2005 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere prin nerespectarea obligaţiei de a se prezenta la S.P.V.R.S.I.-T.B. la datele stabilite. Inculpatul şi-a încălcat obligaţiile stabilite prin sentinţa de condamnare şi se impune executarea pedepsei

publicat in

Sentinta penala nr. 2626 din 19-oct-2005 Revocare liberare condiţionată. Sporirea pedepsei principale cu durata restului de pedeapsă rămas de executat.

publicat in

Sentinta penala nr. 1346 din 05-oct-2005 Pe rol pronun?area cauzei penale privind savâroirea infrac?iunii prev. oi ped. de art. 211 alin.2 lit. b oi c C.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 1297 din 28-sep-2005 savâroirea infrac?. prev. de art. 197 alin.3 C.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 551 din 14-apr-2005 savîroirea infractiunii de luare de mita, prev.de art.254 C.p. rap.la art.6 din Legea 78/2000.

publicat in

Sentinta penala nr. 1028 din 19-iul-2005 savarsirea infractiunii prev si ped de art.208-209 Legea 52/1994, art.290 al.1 C.p., art.293 al.1 C.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 1390 din 26-oct-2005 savâroirea infrac?iunii prev. oi ped. de art. 211 alin.2 lit. b oi c oi art.2/1 lit.a C.p.

publicat in

Sentinta penala nr. 247 din 14-feb-2005 2005-02-14

publicat in

Sentinta penala nr. 363 din 15-feb-2005 ABUZ DE INCREDERE. IMPRUMUT SUME DE BANI

publicat in

Sentinta penala nr. 1260 din 24-iun-2005 ACTIUNE CIVILA IN PROCESUL PENAL. DOVADA PREJUDICIULUI

publicat in

Sentinta penala nr. 193 din 27-ian-2005 AFIRMATII INSERATE PE ASFALT. PREZUMTIA DE NEVINOVATIE

publicat in

Sentinta penala nr. 234 din 01-feb-2005 APARAREA INCULPATILOR. CONDUCEREA GRESITA DE APARATOR

publicat in

Sentinta penala nr. 228 din 31-ian-2005 CALOMNIE PRIN PRESA. LIDER DE SINDICAT

publicat in

Sentinta penala nr. 165 din 25-ian-2005 CIRCUMSTANTE ATENUANTE. CONDUITA PARTIAL SINCERA

publicat in

Sentinta penala nr. 827 din 15-apr-2005 CIRCUMSTANTE ATENUANTE. PROBE

publicat in

Sentinta penala nr. 1314 din 16-aug-2005 CONDAMNARE. INTERZICEREA DREPTURILOR PARINTESTI

publicat in

Sentinta penala nr. 440 din 24-feb-2005 CONDAMNARE. NEINTRUNIREA CONDITIILOR LEGITIMEI APARARI

publicat in

Sentinta penala nr. 235 din 01-feb-2005 CONDAMNARE. OBLIGARE LA TRATAMENT MEDICAL

publicat in

Sentinta penala nr. 1935 din 04-apr-2005 CONTESTATIE LA EXECUTARE. ANULAREA SAU MODIFICAREA TITLULUI

publicat in

Sentinta penala nr. 696 din 29-mar-2005 DECLINARE DE COMPETENTA. CALITATEA DE FOSTI MEMBRI AI GUVERNULUI

publicat in

Sentinta penala nr. 1192 din 10-iun-2005 DELAPIDARE. LIPSA IN GESTIUNE. FORMA CONTINUATA

publicat in

Sentinta penala nr. 1212 din 17-iun-2005 INFRACTIUNI DE FALS. PERICOL PUBLIC

publicat in

Sentinta penala nr. 164 din 25-ian-2005 LIPSA INCULPATULUI IN INSTANTA. APARARE EFECTIVA

publicat in

Sentinta penala nr. 734 din 01-apr-2005 PURTARE ABUZIVA. FUNCTIONAR PUBLIC

publicat in

Sentinta penala nr. 719 din 01-apr-2005 SLUTIRE. OPINIA MEDICULUI LEGIST. SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA

publicat in

Sentinta penala nr. 836 din 15-apr-2005 SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE. PRELUNGIREA TERMENULUI DE INCERCARE

publicat in

Sentinta penala nr. 1360 din 02-sep-2005 TULBURAREA DE POSESIE. DAUNE MORALE

publicat in

Sentinta penala nr. 720 din 01-apr-2005 UCIDERE DIN CULPA. IMPREJURARI

publicat in

Sentinta penala nr. 95 din 18-ian-2005 CERERE DE INTRERUPERE A EXECUTARIIPEDEPSEI. RESPINGERE. INEXISTENTA CONSECINTELOR GRAVE PENTRU FAMILIE IN CAZUL NEINTRERUPERII EXECUTARII PEDEPSEI

publicat in

Sentinta penala nr. 237 din 02-feb-2005 VIOLARE DE DOMICILIU. ACHITAREA in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b/1 C.p.p.. APLICABILITATEA dispozitiilor art.18/1 C.p. IN CAZUL RECIDIVEI POSTCONDAMNATORII prev. de art.37 lit.a C.P.

publicat in

Sentinta penala nr. 498 din 03-mar-2005 FALSUL PRIVIND IDENTITATEA. ACHITARE. LIPSA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII PREV. DE ART. 293 C. P.

publicat in

Sentinta penala nr. 158 din 28-apr-2005 Plangere formulata de persoana vatamata impotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarirea penala si aplicarea unei sactiuni administrative faptuitorului nesolutionarea actiunii civile de catre procurer; neobligarea faptuitorului la plata cheltuielilor judi

publicat in

Sentinta penala nr. 561 din 28-dec-2005 ART.192 Cod penal- aplicare amendă administrativă.

publicat in

Sentinta penala nr. 833 din 22-dec-2005 Plângere prealabilă art,213 CP

publicat in

Sentinta penala nr. 419 din 24-oct-2005 Revendicare mobiliara

publicat in

Sentinta penala nr. 6 din 26-ian-2005 Art. 278/1 Cod procedură penală. Plângere împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă prin rechizitoriu. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta penala nr. 21/P din 16-mar-2005 Plângere împotriva actelor procurorului. Schimbarea temeiului de drept al neînceperii urmăririi penale. Inadmisibilitate

publicat in

Sentinta penala nr. 42/P din 12-iul-2005 Plângerea indreptata gresit la instanta, se trimite procurorului pentru solutionarea acestuia conform art. 278 cod procedura penala.

publicat in

Sentinta penala nr. 159 din 21-apr-2005 OMOR. RUDE APROPIATE. INCADRARE JURIDICA

publicat in

Sentinta penala nr. 27 din 26-sep-2005 RECUNOASTEREA HOTARARII PENALE STRAINE EXECUTATE

publicat in

Sentinta penala nr. 27 din 26-sep-2005 Recunoaşterea hotărârii penale străine executate

publicat in

Sentinta penala nr. 28 din 27-ian-2005 Infracţiunea de tulburare de posesie. Tardivitatea introducerii plângerii prealabile

publicat in

Sentinta penala nr. 21 din 27-ian-2005 Cheltuieli judiciare

publicat in

Sentinta penala nr. 31 din 27-ian-2005 Nerespectarea dreptului la apărare

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-10-18 Prin sentinţa penală nr.259 din 04-feb-2005 e 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-11-01 Prin sentinţa penală nr.90 din 04-feb-2005 1, pronunţată de Judecătoria Brezoi, în baza art.347 şi art.3201 C.pr.pen., s-a disjuns latura civilă a cauzei. Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea a trei infracţiuni prevăzute de

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-11-01 Prin sentinţa penală nr.90 din 04-feb-2005 1, pronunţată de Judecătoria Brezoi, în baza art.347 şi art.3201 C.pr.pen., s-a disjuns latura civilă a cauzei. Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea a trei infracţiuni prevăzute de a

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-12-13 Prin sentinţa penală nr. 94 din 04-feb-2005 11 pronunţată de Judecătoria Brezoi, în baza art. 180 alin. 2 cu aplic. art. 75 lit. a) Cod penal, a fost condamnat inculpatul C. I., la 800 lei amendă.

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-12-13 Prin sentinţa penală nr.771 din 04-feb-2005 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18 ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul I.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunil

publicat in

Sentinta penala nr. 2011-11-03 Prin sentinţa penală nr.1008 din 04-feb-2005 , pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal.

publicat in

Sentinta penala nr. 785/AP din 18-aug-2005 Arestarea preventivă. Obligativitatea indicării temeiurilor. Nulitate absolută

publicat in

Sentinta penala nr. 71/R din 05-aug-2005 Măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea. Termen rezonabil. Lipsa de diligenţă a organelor de urmărire penală în efectuarea actelor procesuale.

publicat in

Sentinta penala nr. 18/R din 27-iun-2005 Conflict negativ de competenţă. Inexistenţa condiţiilor care să atragă competenţa după calitatea persoanei. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Braşov.

publicat in

Sentinta penala nr. 10/F din 06-oct-2005 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Interpretarea dispoziţiilor art. 364 lit. h şi i Cod procedură civilă. Inaplicabilitatea dispoziţiilor referitoare la perimare, în materia arbitrajului.

publicat in

Sentinta penala nr. 4923 din 21-nov-2005 PLANGERE PREALABILA

publicat in

Sentinta penala nr. 5374 din 19-dec-2005 FURT CALIFICAT

publicat in

Sentinta penala nr. 5297 din 13-dec-2005 PLANGERE IMPOTRIVA ACTELOR PROCURORULUI

publicat in

Sentinta penala nr. 2407 P din 26-oct-2005 PLANGERE PREALABILA

publicat in

Sentinta penala nr. 4746 din 10-nov-2005 FURT CALIFICAT

publicat in

Sentinta penala nr. 669R din 28-iul-2005 Arestare preventivă. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate în cursul urmăririi penale privind înlocuirea măsurii arestării preventive.

publicat in