Rasfoire documente

Sentinta comerciala nr. 1311 din 23-mar-2005 Contract de privatizare. Rezoluţiune contract. Daune interese

publicat in

Sentinta comerciala nr. 1311 din 23-mar-2005 Contract de vânzare-cumparare de actiuni. Novatie prin schimbare de debitor. Efecte. Acordul AVAS. Natura obligatiilor asumate de parti. Rezolutiunea contractului. Conditii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2676 din 30-mar-2005 cheltuieli de judecată

publicat in

Sentinta comerciala nr. 378 din 04-mai-2005 2005-05-04

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2458 din 24-mai-2005 Anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Convocare nelegală. Consecinţe

publicat in

Sentinta comerciala nr. 7703 din 24-mai-2005 Prescripţie. Data la care se naşte dreptul la prescripţie

publicat in

Sentinta comerciala nr. 2855 din 16-iun-2005 Contract de asociere în participatiune. Conditiile rezilierii judiciare.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 4280 din 18-oct-2005 Anularea hotarârii adunarii generale a actionarilor. Convocator. Continut. Dreptul la informare al actionarilor. Sanctiuni în caz de nerespectare.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 549/F din 19-oct-2005 Reorganizare judiciară şi faliment. Înlocuirea lichidatorului.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 278/CA din 25-oct-2005 Hotărâre a Consiliului Local - Vânzare teren stabilirea preţului

publicat in

Sentinta comerciala nr. 126 din 31-oct-2005 DESTITUIRE DIN FUNCŢIA PUBLICĂ PENTRU MANAGEMENT NECORESPUNZĂTOR ŞI ABATERI DISCIPLINARE. COMPETENŢA PROFESIONALĂ. TARDIVITATEA APLICĂRII SANCŢIUNII DISCIPLINARE.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 287/CA din 01-nov-2005 Impozit pe clădiri datorat de persoane fizice. Obligaţia calculării de către contribuabil. Consecinţe.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 242 din 15-nov-2005 SOMATIE DE PLATA

publicat in

Sentinta comerciala nr. 139 din 21-nov-2005 SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ ÎN BAZA LEGII 360/2002.EFECTUAREA CERCETĂRII PREALABILE. ASIMILAREA CERCETĂRII PREALABILE A RAPORTULUI DE INSPECŢIE EFECTUATĂ DE CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 144 din 28-nov-2005 PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE JUDECĂTOR. CONDIŢII DE VECHIME.SPECIALITATEA JURIDICĂ ASIMILATĂ MAGISTRAŢILOR. LEGE APLICABILĂ. DAUNE.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 405 din 07-dec-2005 Actiune in contencios administrativ. Anulare hotarare Comisie pentru aplic. Lg.189/2000. Persoana persecutata pe motive etnice. Admisibilitate. Conditii.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 167 din 12-dec-2005 VENITURI REALIZATE DE PERSOANE NEREZIDENTE. OBLIGAŢIA DE PLATĂ A IMPOZITULUI PE VENITURILE PERSOANEI NEREZIDENTE. CONTRACTE DE ÎMPRUMUT. NOVAŢIA DOBÂNZII. CONSECINŢE.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 47875/3/2005 din 15-dec-2005 Acţiune in constatare a dreptului de proprietate.Inadmisibilitate.

publicat in

Sentinta comerciala nr. 48683/3/2005 din 21-dec-2005 Novaţie prin schimbare de debitor-delegaţie perfectă Efectele novaţiei

publicat in

Sentinta comerciala nr. 5205 din 23-dec-2005 CONCURENTA NELOIALA. CONDITII.

publicat in