Rasfoire documente

Hotararea nr. 1 din 01-ian-2005 Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ul http://www.justitie-ag.ro/tr_ag/practica_instanta.asp

publicat in

Hotararea nr. 1189 din 04-feb-2005 CONTRACT DE TRANSPORT FEROVIAR. OBLIGAREA LA PLATA DESPĂGUBIRILOR A SUCURSALEI SNP PETROM S.A. BUCUREŞTI VINOVATĂ DE PRODUCEREA PAGUBEI.

publicat in

Hotararea nr. 84 din 21-mar-2005 Apel - hotărâre nulă, încălcarea principiilor de drept procesual penal. Casare cu trimitere.

publicat in

Hotararea nr. 125 din 12-apr-2005 Autorizare desfinţare construcţie. Acord de principiu.

publicat in

Hotararea nr. 532/R din 20-apr-2005 FOND FUNCIAR. TITLU DE PROPRIETATE. HOTĂRÂRE COMISIE JUDEŢEANĂ. NULITATE.

publicat in

Hotararea nr. 73/R din 21-apr-2005 Contopirea pedepselor. Hotărâre definitivă desfiinţată ca urmare a admiterii recursului în anulare. Inaplicabilitatea disp.art.36 din Codul penal

publicat in

Hotararea nr. 729 din 22-mai-2005 Hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

publicat in

Hotararea nr. 50 din 22-iun-2005 DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALA. MASURI PREVENTIVE.ARESTARE PREVENTIVA. INTRUNIREA CONDITIILOR PREVAZUTE DE ART. 148 AL. 1 LIT. H C.P.P, IN SENSUL CA LASAREA INCULPATULUI IN LIBERTATE PREZINTA PERICOL CONCRET PENTRU ORDINEA PUBLICA.

publicat in

Hotararea nr. 738/R din 11-iul-2005 Impunere vamală nelegală. Hotărâre penală de condamnare.

publicat in

Hotararea nr. 339 din 29-aug-2005 Ordonanţă preşedinţială. Suspendare executare hotărâre AGA

publicat in

Hotararea nr. 750 din 02-sep-2005 AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. IMPOSIBILITATEA PUNERII ÎN DISCUŢIE ÎN CĂILE DE ATAC A TIMBRAJULUI PENTRU UN CAPĂT DE CERERE ADMIS PRINTR-O HOTĂRÂRE INTRATĂ ÎN PUTEREA LUCRULUI JUDECAT

publicat in

Hotararea nr. 98 din 05-sep-2005 Obiecţiuni la raportul de închidere a procedurii insolvenţei

publicat in

Hotararea nr. 873 din 12-sep-2005 Contencios administrativ. Hotărârea consiliului local.

publicat in

Hotararea nr. 551/R din 22-sep-2005 COMPUNEREA COMPLETULUI DE JUDECATĂ. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ

publicat in

Hotararea nr. 34 din 10-oct-2005 Contestaţie la executare. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească executorie de drept.

publicat in

Hotararea nr. 048 din 17-oct-2005 Cerere de revizuire având ca obiect hotărârea instanţei de recurs

publicat in

Hotararea nr. 655 din 17-oct-2005 Anulare titlu de proprietate emis dupa hotararea judecatoreasca de reconstituire in favoarea altor persoane.

publicat in

Hotararea nr. 1615 din 04-nov-2005 Legea 24

publicat in

Hotararea nr. 7412 din 15-nov-2005 Nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare pentru eroare-obstacol. Condiţiile intervenirii acestei cauze de nulitate. Mijloace de probă.

publicat in

Hotararea nr. 13 din 22-nov-2005 Suspendarea procesului civil in temeiul art.244 pct.2 Cod procedura civila. Lipsa dovezii inceperii urmaririi penale.

publicat in

Hotararea nr. 039 din 23-nov-2005 Revizuire. Act nou în sensul art. 322 pct. 5 C. pr. civ. Hotărâre judecătorească.

publicat in

Hotararea nr. 1039 din 23-nov-2005 Revizuire. Act nou în sensul art. 322 pct. 5 C. pr. civ. Hotărâre judecătorească.

publicat in

Hotararea nr. 74 din 28-nov-2005 Propunere de arestare preventivă. Asistenţă juridică obligatorie. Inculpat asistat în cursul urmăririi penale şi în faţa judecătorului desemnat să judece propunerea de arestare de o persoană ce nu are calitatea de avocat în sensul Legii nr. 51/1995.

publicat in

Hotararea nr. 37/R din 14-dec-2005 Contestaţie în anulare. Termen. Hotărâre privind soluţiile de netrimitere în judecată

publicat in

Hotararea nr. 186 din 14-dec-2005 Drept procesual civil. Nemotivare hotărâre. Consecinţe.

publicat in

Hotararea nr. 72 din 15-dec-2005 RECUZARI SUCCESIVE

publicat in

Hotararea nr. 72 din 15-dec-2005 Recuzari succesive

publicat in