Rasfoire documente

Ordonanta nr. C-65/18 din 12-iun-2018 ORDONANŢA VICEPREŞEDINTELUI CURŢII – 12 iunie 2018 – „Recurs – Procedură de măsuri provizorii – Concurenţă – Piaţa europeană a cablurilor electrice – Decizie a Comisiei Europene de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Publicare – Respingere parţială a cererii de aplicare a regimului de confidenţialitate în privinţa anumitor informaţii care figurează în decizie – Suspendarea executării – Legătură între condiţia privind fumus boni iuris şi condiţia privind urgenţa'

publicat in

Ordonanta nr. C-85/18 din 10-apr-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera întâi) – 10 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii – Cooperare judiciară în materie civilă – Competenţă în materia răspunderii părinteşti – Încredinţarea copilului – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolele 8, 10 şi 13 – Noţiunea «reşedinţă obişnuită» a copilului – Hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă a unui alt stat membru cu privire la locul de reşedinţă a copilului – Deplasare sau reţinere ilicită – Competenţă în caz de răpire a copilului'

publicat in

Ordonanta nr. C-102/17 din 25-apr-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a opta) - 25 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) şi articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curţii – Articolul 267 TFUE – Noţiunea «instanţă dintr-un stat membru» – Procedură destinată să conducă la o decizie cu caracter jurisdicţional – Curte de conturi naţională – Audit preliminar privind legalitatea şi justificarea bugetară a unor cheltuieli publice – Inadmisibilitate vădită'

publicat in

Ordonanta nr. C-143/17 din 07-feb-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a zecea) – 7 februarie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii – Politica socială – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă – Directiva 2006/54/CE – Reglementare naţională care prevede posibilitatea temporară a lucrătorilor din domeniul spectacolului care au atins vârsta de pensionare de a continua exercitarea activităţii până la vârsta prevăzută anterior pentru dreptul la pensie, stabilită la 47 de ani pentru femei şi la 52 de ani pentru bărbaţi'

publicat in

Ordonanta nr. C-269/18 din 05-iul-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera întai) - 5 iulie 2018 - „Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii – Proceduri comune pentru acordarea şi retragerea protecţiei internaţionale – Directiva 2013/32/UE – Articolul 46 alineatele (6) şi (8) – Cerere de protecţie internaţională vădit nefondată – Dreptul la o cale de atac efectivă – Permisiunea de a rămane pe teritoriul unui stat membru – Directiva 2008/115/CE – Articolele 2, 3 şi 15 – Şedere ilegală – Luare în custodie publică'

publicat in

Ordonanta nr. C-292/18 din 06-dec-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a opta) - 6 decembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii - Transport - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Dreptul la compensaţie în cazul anulării unui zbor - Articolul 3 alineatul (5) - Domeniu de aplicare - Articolul 2 litera (a) - Noţiunea de operator de transport aerian - Întreprindere care nu este încă titulară a unei licenţe de funcţionare la data programată pentru efectuarea unui zbor - Întrebare care nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile'

publicat in

Ordonanta nr. C-315/18 din 22-nov-2018 ORDONANŢA JUDECĂTORULUI DELEGAT CU LUAREA MĂSURILOR PROVIZORII - 22 noiembrie 2018 - „Recurs - Ordonanţă privind măsurile provizorii - Ajutoare de stat - Ajutoare acordate de autorităţile spaniole în favoarea anumitor cluburi de fotbal - Garanţie acordată de o entitate publică în cadrul unor împrumuturi în favoarea a trei cluburi de fotbal din comunitatea autonomă Valencia - Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piaţa internă - Ordin de recuperare - Suspendarea executării - Urgenţă - Motivare - Protecţie jurisdicţională efectivă'

publicat in

Ordonanta nr. C-589/16 din 31-mai-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a opta) - 7 iunie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) şi articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curţii – Lipsa unor precizări suficiente privind contextul factual şi normativ al litigiului principal, precum şi motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară – Inadmisibilitate vădită'

publicat in

Ordonanta nr. C-619/18 din 15-nov-2018 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI CURŢII - 15 noiembrie 2018 - „Procedură accelerată'

publicat in

Ordonanta nr. C-621/18 din 19-oct-2018 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI CURŢII - 19 octombrie 2018 - „Procedură accelerată'

publicat in

Ordonanta nr. C-632/17 din 28-nov-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a şaptea) - 28 noiembrie 2018 - „Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii - Protecţia consumatorilor - Directiva 93/13/CEE - Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii - Directiva 2008/48/CE - Procedura ordonanţei de plată întemeiate pe un extras din registrele contabile bancare - Imposibilitatea instanţei, în lipsa opoziţiei consumatorului, de a aprecia caracterul eventual abuziv al clauzelor contractuale'

publicat in

Ordonanta nr. C-640/17 din 17-apr-2018 ORDONANŢA CURŢII (Camera a opta) - 17 aprilie 2018 – „Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii – Impozite interne – Interzicerea impozitelor discriminatorii – Articolul 110 TFUE – Taxă unică de circulaţie pentru autovehicule – Stabilirea cotei de impozitare în funcţie de data primei înmatriculări a vehiculului în statul membru de impozitare – Autovehicule de ocazie importate din alte state membre – Neluarea în considerare a datei primei înmatriculări într-un alt stat membru'

publicat in