Rasfoire documente

Decizia nr. C-343/12 din 07-mar-2013 ORDONANŢA CURŢII (Camera a şasea) din 7 martie 2013(*) „Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Directiva 2005/29/CE - Reglementare naţională care interzice în general oferirea spre vânzare sau vânzarea de bunuri în pierdere'

publicat in

Decizia nr. 305/13/COL din 10-iul-2013 A AUTORITĂŢII AELS DE SUPRAVEGHERE privind recapitalizarea societăţii de asigurări Sjova (Islanda)

publicat in

Decizia nr. C-496/09 din 11-iul-2013 ORDONANŢA CURŢII (Camera a treia) 11 iulie 2013(*) „Interpretarea unei hotărâri - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. C-551/12 din 07-mar-2013 ORDONANŢA VICEPREŞEDINTELUI CURŢII din 7 martie 2013(*) „Recurs - Măsuri provizorii - Operaţiuni de concentrare a întreprinderilor - Piaţa europeană a electricităţii - Preluarea controlului asupra Segebel SA de către EDF - Decizie prin care o operaţiune de concentrare este declarată compatibilă cu piaţa comună, sub rezerva respectării angajamentelor asumate de EDF - Refuzul Comisiei de a acorda EDF prelungirea termenului stabilit pentru îndeplinirea anumitor angajamente ale acesteia - Noţiunile de urgenţă şi de prejudiciu grav şi ireparabil'

publicat in

Decizia nr. T-110/12 din 11-mar-2013 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI din 11 martie 2013(*) „Procedură privind măsurile provizorii - Politica externă şi de securitate comună - Măsuri restrictive împotriva Iranului - Îngheţare a fondurilor şi a resurselor economice - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa urgenţei - Evaluare comparativă a intereselor'

publicat in

Decizia nr. T-4/13 din 11-mar-2013 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI din 11 martie 2013(*) „Măsuri provizorii - Contracte de achiziţii publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii de formare lingvistică - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Cerere de suspendare a executării şi de măsuri provizorii - Pierderea unei şanse - Lipsa unui prejudiciu grav şi ireparabil - Lipsa urgenţei'

publicat in

Decizia nr. T-462/12 din 11-mar-2013 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI din 11 martie 2013(*) „Procedură privind măsurile provizorii - Concurenţă - Publicarea unei decizii de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Respingerea cererii de aplicare a regimului de confidenţialitate datelor despre care se pretinde că sunt protejate de secretul de afaceri - Cerere de măsuri provizorii - Urgenţă - Fumus boni iuris -Evaluarea comparativă a intereselor'

publicat in

Decizia nr. C-324/12 din 21-mar-2013 ORDONANŢA CURŢII (Camera a treia) din 21 martie 2013(*) „Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Cooperare judiciară în materie civilă - Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 - Procedura europeană de somaţie de plată - Opoziţie tardivă - Articolul 20 - Reexaminare în cazuri excepţionale - Inexistenţa unor circumstanţe «extraordinare» sau «excepţionale»„

publicat in

Decizia nr. T-278/07 din 28-mai-2013 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera de recursuri) 28 mai 2013(*) „Procedură - Stabilirea cheltuielilor de judecată - Onorariile avocatului - Reprezentare a unei instituţii de către un avocat - Cheltuieli recuperabile'

publicat in