Rasfoire documente

Decizia nr. T-289/11 din 19-ian-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 19 ianuarie 2012(*) „Intervenţie - Regim lingvistic - Autoritatea de Supraveghere AELS - Confidenţialitate'

publicat in

Decizia nr. C-627/11 din 27-nov-2012 ORDONANŢA CURŢII (Camera a noua) 27 noiembrie 2012(*) „Trimitere preliminară - Inadmisibilitate vădită'

publicat in

Decizia nr. T-345/12 din 16-nov-2012 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI 16 noiembrie 2012(*) „Procedură privind măsurile provizorii - Concurenţă - Publicarea unei decizii de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Respingerea cererii de aplicare a regimului de confidenţialitate informaţiilor transmise Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Comunicării privind cooperarea - Cerere de măsuri provizorii - Urgenţă - Fumus boni iuris - Evaluare comparativă a intereselor'

publicat in

Decizia nr. T-278/11 din 13-nov-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a patra) (*) „Acţiune în anulare - Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Respingerea implicită a cererii de acces - Termen de introducere a acţiunii - Tardivitate - Inadmisibilitate vădită'

publicat in

Decizia nr. T-541/10 din 27-nov-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera întâi) 27 noiembrie 2012(*) „Acţiune în anulare - Decizii adresate unui stat membru pentru remedierea unei situaţii de deficit excesiv - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. T-164/12 din 29-nov-2012 ORDONANŢA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI 29 noiembrie 2012(*) „Măsuri provizorii - Concurenţă - Decizie a Comisiei de a transmite documente unei instanţe naţionale - Confidenţialitate - Dreptul la o protecţie jurisdicţională efectivă - Cerere de măsuri provizorii - Fumus boni iuris - Urgenţă - Evaluare comparativă a intereselor'

publicat in

Decizia nr. F-50/12 din 16-nov-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE (Camera a doua) 16 noiembrie 2012 (*) „Funcţie publică - Anunţ de concurs EPSO/AD/198/10 - Neadmitere la concurs - Acţiune - Nerespectarea procedurii precontencioase - Inadmisibilitate vădită'

publicat in

Decizia nr. T-381/11 din 04-iun-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a şaptea) 4 iunie 2012(*) „Acţiune în anulare - Mediu - Directiva 2003/87/CE - Alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră începând cu anul 2013 - Decizie a Comisiei de stabilire a produselor de referinţă care trebuie utilizate pentru calcularea alocării cotelor de emisii - Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE -Lipsa afectării individuale - Act normativ care presupune măsuri de executare - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. T-273/09 din 15-mar-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a patra) 19 martie 2012(*) „Concurenţă - Înţelegeri - Abuz de poziţie dominantă - Respingerea plângerii - Interes legitim - Interes comunitar - Acţiune în parte vădit inadmisibilă şi în parte vădit nefondată'

publicat in

Decizia nr. T-236/10 din 15-mar-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a opta) 29 martie 2012(*) „Acţiune în anulare - Ajutoare de stat - Schemă de ajutoare care permite amortizarea fiscală a fondului comercial financiar în cazul achiziţionării unor titluri de participare străine - Decizie prin care schema de ajutoare este declarată incompatibilă cu piaţa comună şi prin care nu se dispune recuperarea ajutoarelor - Asociaţie - Lipsa afectării individuale - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. T-395/11 din 04-iun-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a opta) 4 iunie 2012(*) „Acţiune în anulare - Contracte de achiziţii publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă - Informatizarea serviciului public de radiodifuziune din Muntenegru - Decizia de atribuire a contractului adoptată de Delegaţia Uniunii în Muntenegru - Lipsa calităţii de pârât - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. T-174/11 din 15-mar-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera a opta) 21 martie 2012(*) „Acţiune în anulare - Ajutoare de stat - Schemă de ajutoare care permite amortizarea fiscală a fondului comercial în cazul achiziţionării unor titluri de participare străine - Decizie prin care schema de ajutoare este declarată incompatibilă cu piaţa comună şi prin care nu se dispune recuperarea ajutoarelor - Lipsa afectării individuale - Inadmisibilitate'

publicat in

Decizia nr. T-153/10 din 28-feb-2012 ORDONANŢA TRIBUNALULUI (Camera întâi) 28 februarie 2012(*) „Uniune vamală - Importul de aparate receptoare de televiziune color asamblate în Turcia - Recuperare ulterioară a taxelor la import - Cerere de neînscriere ulterioară în evidenţa contabilă şi de remitere a taxelor - Articolul 220 alineatul (2) litera (b) şi articolul 239 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 - Decizie de respingere a Comisiei - Anulare de către instanţa naţională a deciziilor autorităţilor naţionale de înscriere ulterioară în evidenţa contabilă - Nepronunţare asupra fondului'

publicat in

Decizia nr. C-302/10 din 17-ian-2012 ORDONANŢA CURŢII (Camera a treia) 17 ianuarie 2012(*) „Drepturi de autor - Societate informaţională - Directiva 2001/29/CE - Articolul 5 alineatele (1) şi (5) - Opere literare şi artistice - Reproducerea unor scurte extrase din operele literare - Articole de presă - Reproduceri provizorii şi tranzitorii - Proces tehnic constând în scanarea unor articole urmată de conversia într-un fişier text, de procesarea electronică a reproducerii şi de stocarea în memorie a unei părţi a acestei reproduceri - Acte provizorii de reproducere care reprezintă o parte integrantă şi esenţială a unui asemenea proces tehnic - Scopul actelor care constau în utilizarea licită a unei opere sau a unui alt obiect protejat - Semnificaţie economică de sine stătătoare a actelor respective'

publicat in