Rasfoire documente

Ordonanta nr. T-47/03/DEP din 02-iun-2009 Jose Maria Sison împotriva Consiliului Uniunii Europene

publicat in

Ordonanta nr. C-62/08 din 19-feb-2009 UDV North America Inc. împotriva Brandtraders NV

publicat in

Ordonanta nr. C-129/08 din 04-iun-2009 CarlosCloet, JacquelineCloet/WVI - Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Lipsă a necesităţii de a răspunde

publicat in

Ordonanta nr. C-129/08 din 04-iun-2009 CarlosCloet, JacquelineCloet/WVI - Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Lipsă a necesităţii de a răspunde

publicat in

Ordonanta nr. C-132/07 din 12-mar-2009 Beecham Group plc şi alţii împotriva Andacon NV

publicat in

Ordonanta nr. C-143/09 din 17-sept-2009 Pannon GSM Tavkozlesirt/Nemzeti Hirkozlesi Hatosag Tanacsa - Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură*. Aderarea la Uniunea Europeană. Directiva 2002/22/CE. Aplicare în timp. Competenţa Curţii

publicat in

Ordonanta nr. C-166/08 din 19-mai-2009 Guido Weber

publicat in

Ordonanta nr. T-249/09 din 29-oct-2009 Hubert Segaud/Comisia - Refuz al Comisiei de a iniţia o procedură în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. Acţiune în anulare. Act atacabil. Persoane fizice sau juridice. Act care le vizează în mod direct. Răspundere necontractuală. Inadmisibilitate vădită. Lipsă vădită a oricărui temei în drept

publicat in

Ordonanta nr. C-333/09 din 27-nov-2009 Sophie Noel - Trimitere preliminară. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Principiul egalităţii de tratament. Concediere pe motive economice. Absenţa legăturii cu dreptul comunitar. Necompetenţă vădită a Curţii

publicat in

Ordonanta nr. C-404/08 din 17-sept-2009 Investitionsbank Sachsen-Anhalt -Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Trimitere preliminară. Inadmisibilitate vădită - cauze conexate

publicat in

Ordonanta nr. C-439/07, C-499/07 din 04-iun-2009 Belgische Staat (C-439/07) împotriva KBC Bank NV şi Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07) împotriva Belgische Staat

publicat in

Ordonanta nr. C-444/08-P din 26-nov-2009 Regiao autonoma dos Agores/Consiliu - Recurs. Articolul 119 din Regulamentul de procedură. Regulamentul (CE) nr. 1954/2003. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate. Entitate regională sau locală. Acte care privesc în mod direct şi individual această entitate. Recurs în parte vădit inadmisibil şi vădit nefondat

publicat in

Ordonanta nr. C-483/07/P din 17-feb-2009 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG, cealaltă parte în proces fiind Comisia Comunităţilor Europene

publicat in

Ordonanta nr. C-525/06 din 24-mar-2009 De Nationale Loterij NV împotriva Customer Service Agency BVBA

publicat in

Ordonanta nr. T-528/08 din 19-mai-2009 Baki Delice şi Seval Delice/Stadt Erlangen şi Comisia

publicat in

Ordonanta nr. C-557/07 din 19-feb-2009 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH împotriva Tele2 Telecommunication GmbH

publicat in