Rasfoire documente

Hotarare din 2009 Trufin c. României - Competenţa ratione temporis a Curţii Europene. Examinare din oficiu. Admisibilitate. Dreptul la viaţă. Dimensiunea procedurală a articolului 2. Obligaţie procedurală a autorităţilor. Anchetă rapidă, efectivă şi adecvată. Lipsă de celeritate. Acces la dosar. Violare

publicat in

Hotarare din 2009 Luka c. României - Proces echitabil. Litigii de muncă. Asistenţi judiciari. Independenţă şi imparţialitate. Compunerea instanţei. Motiv de recurs. Neconstituţionalitate. Absenţa răspunsului instanţei de recurs. Violare a dreptului la un proces echitabil. Termenul de şase luni. Inadmisibilitate. Prejudiciu material

publicat in

Hotarare din 2009 Vişan c. României - Admisibilitate. Excepţie preliminară. Termenul de 6 luni. Tardivitate. Dreptul la respectul bunurilor. Recurs în anulare. Admitere. Rambursare a sumelor. Decizie a Curţii Supreme de Justiţie. Violare. Prejudiciu moral. Reparaţie echitabilă

publicat in

Hotarare din 2009 D.I.C.c. României - Taxă de timbru. Anularea acţiunii pentru neplată. Dreptul de acces la un tribunal. Violare. Executare silită. Dreptul de proprietate. Inadmisibilitate. Dreptul la respectul vieţii private. Inadmisibilitate. Prejudiciu material. Neacordare

publicat in

Hotarare din 2009 Artimenco c. României - Condiţii de detenţie. Suprapopulare. Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Tratament degradant. Violare. Dreptul la apărare. Întrevedere cu avocatul. Confidenţialitate. Viaţa privată. Vizite familiale. Inadmisibilitate

publicat in

Hotarare din 2009 Ştefan şi Ştef c. României - Jurisconsulţi. Profesia de avocat. Acces fără examen. Interpretarea legii de organizare şi exercitare a profesiei. Divergenţe jurisprudenţiale. Arbitrariu. Principiul securităţii juridice. Dreptul la un proces echitabil. Încălcare

publicat in

Hotarare din 2009 Băcanu şi SC «R» S.A. c. României - Calomnie prin presă. Procedura penală internă. Refuzul probei cu martori. Dreptul la apărare. Proces echitabil. Articolul 6 paragrafele 1 şi 3, violare. Libertatea de exprimare. Intenţie de a calomnia. Dezbatere de interes public. Protecţia oamenilor politici. Condamnare penală a unor jurnalişti. Articolul 10 din Convenţie, violare.

publicat in

Hotarare din 2009 Vasile Gheorghe Tătar şi Paul Tătar c. României - Dreptul la un mediu sănătos. Daune provocate mediului şi sănătăţii umane. Autorizarea activităţilor miniere care pot dăuna mediului şi sănătăţii umane. Studii de impact asupra mediului. Implicarea publicului la procesul decizional de acordare a autorizaţiei de mediu. Accesul publicului la informaţiile cu impact asupra mediului. Accidentul de mediu din ianuarie 2000 de la Baia Mare. Neîndeplinirea obligaţiilor, de către statul pârât, cu privire la informarea publicului asupra consecinţelor accidentului de mediu. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. Articolul 8 din Convenţie (încălcare)

publicat in

Hotarare din 2009 Irinel Popa ş.a. c. României - Arestare preventivă. Garanţii. Lipsa indicării motivelor arestării. Neprezentarea ''imediat'' în faţa unui ''magistrat''. Prelungirea arestării. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei. Violare

publicat in

Hotarare din 2009 Şandru şi alţii c. României - Aplicabilitate ratione temporis. Revoluţia din decembrie 1989. Reprimarea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara. Calitatea de «victimă». Dreptul la viaţă. Anchetă efectivă. Obligaţie procedurală. Recurs în anulare. Durata procedurii. Violare

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 14 aprilie 2009 în Cauza Didu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 27 ianuarie 2009 în Cauza Burghelea împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 7 aprilie 2009, definitivă la 7 iulie 2009, în Cauza Brânduşe împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 7 iulie 2009, definitivă la 7 octombrie 2009, în Cauza Stanca Popescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE nr. 1 din 24 noiembrie 2009 în Cauza Ieremeiov împotriva României (nr. 1)

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 noiembrie 2009 în Cauza Ieremeiov împotriva României (nr. 2)

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 24 martie 2009 în Cauza Tudor Tudor împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 26 mai 2009 în Cauza Amanalachioai împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 3 martie 2009 în Cauza Băcanu şi Societatea Comercială ''R'' - S.A. împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 3 februarie 2009 în Cauza Voiculescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 27 ianuarie 2009 în Cauza Daniel şi Niculina împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 13 ianuarie 2009 în Cauza Faimblat împotriva României

publicat in

Hotarare din 2009 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Episcopia Română Unită cu Roma Oradea împotriva României

publicat in

Hotararea nr. C-1/08 din 19-feb-2009 Athesia Druck Srl împotriva Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

publicat in

Hotararea nr. C-2/08 din 03-sept-2009 Fallimento Olimpidub Srl - TVA. Supremaţia dreptului comunitar. Dispoziţie de drept naţional care consacră principiul autorităţii de lucru judecat

publicat in

Hotararea nr. C-3/08 din 01-oct-2009 Ketty Leyman împotriva Institut national d'assurance maladie-invalidite (INAMI) - ''Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Regimuri de securitate socială - Prestaţii de invaliditate - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Articolul 40 alineatul (3) - Regimuri de indemnizare distincte în funcţie de statele membre - Dezavantaje pentru lucrătorii migranţi - Contribuţii pentru care nu se va beneficia de prestaţii''

publicat in

Hotararea nr. C-7/08 din 02-iul-2009 Har Vaessen Douane Service BV împotriva Staatssecretaris van Financien

publicat in

Hotararea nr. C-8/08 din 04-iun-2009 T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV împotriva Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

publicat in

Hotararea nr. C-8/08 din 04-iun-2009 T-Mobile Netherlands BV, KPNMobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NVc. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit - Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Noţiunea de ''practică concertată''. Legătura de cauzalitate între concertare şi comportamentul întreprinderilor pe piaţă. Apreciere potrivit normelor de drept naţional. Caracterul suficient al unei unice reuniuni sau necesitatea unei concertări durabile şi regulate

publicat in

Hotararea nr. C-12/08 din 16-iul-2009 Mono Car Styling SA, împotriva Dervis Odemis şi alţii - Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Directiva 98/59/CE - Articolele 2 şi 6 - Procedura de informare şi de consultare a personalului în cazul concedierilor colective - Obligaţii ale angajatorului - Dreptul la acţiune al lucrătorilor - Cerinţă de interpretare conformă

publicat in

Hotararea nr. T-12/03 din 30-apr-2009 Itochu Corp. Împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-13/03 din 30-apr-2009 Nintendo Co., Ltd, Nintendo of Europe GmbH, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-14/08 din 25-iun-2009 Roda Golf & Beach Resort SL

publicat in

Hotararea nr. C-14/08 din 25-iun-2009 Roda Golf& Beach ResortSL - Cooperare judiciară în materie civilă. Trimitere preliminară. Competenţa Curţii. Noţiunea «litigiu». Regulamentul (CE) nr. 1348/2000. Notificarea şi comunicarea actelor extrajudiciare în lipsa unei proceduri judiciare. Act notarial

publicat in

Hotararea nr. C-16/08 din 11-iun-2009 Schenker SIA împotriva Valsts ienemumu dienests

publicat in

Hotararea nr. T-18/03 din 30-apr-2009 CD-Contact Data GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-19/08 din 29-ian-2009 Migrationsverket împotriva Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

publicat in

Hotararea nr. C-22/08 şi C-23/08 din 04-iun-2009 Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze(C-23/08) împotriva Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nurnberg 900

publicat in

Hotararea nr. T-23/07 din 29-apr-2009 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. T-24/07 din 01-iul-2009 ThyssenKrupp Stainless AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-25/07 din 11-feb-2009 Iride SpA, Iride Energia SpA, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-27/08 din 30-apr-2009 BIOS Naturprodukte GmbH împotriva Saarland, cu participarea Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

publicat in

Hotararea nr. C-29/08 din 29-oct-2009 Cesiunea de către o societate - mamă a unei filiale şi a participaţiei sale într - o societate controlată. Domeniul de aplicare al TVA - ului. Scutire. Prestări de servicii achiziţionate în cadrul unor operaţiuni de cesiune de acţiuni. Deductibilitatea TVA - ului

publicat in

Hotararea nr. C-33/08 din 11-iun-2009 Agrana Zucker GmbH împotriva Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

publicat in

Hotararea nr. C-34/08 din 14-mai-2009 Azienda Agricola Disaro Antonio şi alţii împotriva Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl, cu participarea Azienda Agricola De Agostini Lorenzo

publicat in

Hotararea nr. C-40/08 din 06-oct-2009 Clauză arbitrală abuzivă. Hotărâre arbitrală care a dobândit autoritate de lucru judecat. Executare silită. Competenţa instanţei naţionale de executare de a invoca din oficiu nulitatea clauzei arbitrale abuzive

publicat in

Hotararea nr. C-44/08 din 10-sep-2009 Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry şi alţii împotriva Fujitsu Siemens Computers Oy - ''Procedură preliminară - Directiva 98/59/CE - Apropierea legislaţiilor statelor membre privind concedierile colective - Articolul 2 - Protecţia lucrătorilor - Informarea şi consultarea lucrătorilor - Grup de întreprinderi - Societate-mamă - Filiale''

publicat in

Hotararea nr. C-45/07 din 12-feb-2009 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene, susţinută de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

publicat in

Hotararea nr. C-45/07 din 12-feb-2009 Comisia/ Republica Elenă - Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolele 10 CE şi 71 CE şi articolul 80 alineatul (2) CE. Siguranţă maritimă. Controlul navelor şi al instalaţiilor portuare. Acorduri internaţionale. Competenţe care revin Comunităţii şi statelor membre

publicat in

Hotararea nr. T-48/04 din 19-iun-2009 Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, susţinută de Republica Federală Germania şi de Deutsche Telekom AG, Daimler AG şi Daimler Financial Services AG

publicat in

Hotararea nr. C-59/08 din 23-apr-2009 Copad SA împotriva Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, în calitate de administrator judiciar al Societe industrielle lingerie (SIL), Societe industrielle lingerie (SIL)

publicat in

Hotararea nr. C-67/08 din 12-feb-2009 Margarete Block împotriva Finanzamt Kaufbeuren

publicat in

Hotararea nr. C-69/08 din 16-iul-2009 Raffaello Visciano împotriva Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - ''Politică socială - Protecţia lucrătorilor - Insolvabilitatea angajatorului - Directiva 80/987/CEE - Obligaţia de a plăti totalitatea creanţelor în limita unui plafon prestabilit

publicat in

Hotararea nr. T-74/07 din 28-ian-2009 Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-74/08 din 23-apr-2009 PARAT Automotive Cabrio Textiltetoket Gyarto kft împotriva Ado- es Penzugyi Ellenorzesi Hivatal Hatosagi Foosztaly Eszak-magyarorszagi Kihelyezett Hatosagi Osztaly

publicat in

Hotararea nr. C-75/08 din 30-apr-2009 The Queen, la cererea lui Christopher Mellor împotriva Secretary of State for Communities and Local Government

publicat in

Hotararea nr. C-76/08 din 10-sept-2009 Comisia/Malta - Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Admisibilitate. Conservarea păsărilor sălbatice. Directiva 79/409/CEE. Vânătoare de primăvară. Interzicere. Derogare de la regimul de protecţie. Condiţie privind lipsa unei ''alte soluţii satisfăcătoare''. Încredere legitimă

publicat in

Hotararea nr. C-77/08 din 19-mar-2009 Dachsberger & Sohne GmbH împotriva Zollamt Salzburg, Erstattungen

publicat in

Hotararea nr. T-81/07, T-82/07, T-83/07 din 01-iul-2009 Jan Rudolf Maas, în calitate de lichidator în procedura de faliment a KG Holding NV, Jan Rudolf Maas şi Cornelis van den Bergh, în calitate de lichidatori în procedura de faliment a Kliq BV, şi Jean Leon Marcel Groenewegen, în calitate de lichidator în procedura de faliment a Kliq Reintegratie împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-83/08 din 02-apr-2009 Gluckauf Brauerei GmbH împotriva Hauptzollamt Erfurt

publicat in

Hotararea nr. C-88/08 din 18-iun-2009 David Hutter împotriva Technische Universitat Graz

publicat in

Hotararea nr. C-88/07 din 05-mar-2009 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Spaniei

publicat in

Hotararea nr. C-88/08 din 18-iun-2009 David Hutter împotriva Technische Universitat Graz - Directiva 2000/78/CE - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; - Discriminare pe motive de vârstă - Stabilirea remuneraţiei agenţilor contractuali ai statului - Excluderea experienţei profesionale dobândite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani

publicat in

Hotararea nr. C-93/08 din 12-feb-2009 Schenker SIA împotriva Valsts ienemumu dienests

publicat in

Hotararea nr. C-102/08 din 04-iun-2009 Finanzamt Dusseldorf-Sud împotriva SALIX Grundstucks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

publicat in

Hotararea nr. C-103/08 din 01-oct-2009 Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz - Libera circulaţie a persoanelor. Cetăţenia Uniunii. Articolul 12 CE. Acordarea unei viniete rutiere anuale gratuite persoanelor cu handicap. Dispoziţii care limitează acordarea unei astfel de viniete la persoanele cu handicap care au domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul naţional

publicat in

Hotararea nr. C-109/08 din 04-iun-2009 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene

publicat in

Hotararea nr. T-109/07 din 25-mar-2009 L'Oreal SA împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI), cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului, fiind Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV

publicat in

Hotararea nr. C-110/05 din 10-feb-2009 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene

publicat in

Hotararea nr. C-110/05 din 10-feb-2009 Comisia/Republica Italiană - MODALITĂŢI DE UTILIZARE A PRODUSELOR ŞI MĂSURI CU EFECT ECHIVALENT

publicat in

Hotararea nr. C-111/08 din 02-iul-2009 SCT Industri AB i likvidation împotriva Alpenblume AB

publicat in

Hotararea nr. C-113/07/P din 26-mar-2009 SELEX Sistemi Integrati SpA, celelalte părţi în proces fiind: Comisia Comunităţilor Europene, şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol)

publicat in

Hotararea nr. T-114/07 din 11-iun-2009 Last Minute Network Ltd împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI), cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului, fiind Last Minute Tour SpA

publicat in

Hotararea nr. C-115/08 din 27-oct-2009 LandOberosterreich/CEZas - Acţiune prin care se urmăreşte încetarea unei poluări sau a unor riscuri de poluare a unui bun imobil de către o centrală nucleară situată pe teritoriul unui alt stat membru. Obligaţie de a tolera poluarea şi riscurile de poluare ocazionate de instalaţii autorizate de o autoritate administrativă naţională. Neluarea în considerare a autorizaţiilor emise în alte state membre. Egalitate de tratament. Principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate în domeniul de aplicare a Tratatului CEEA

publicat in

Hotararea nr. T-116/04 din 06-mai-2009 Wieland-Werke AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-118/06 din 02-apr-2009 Zuffa, LLC împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. T-122/04 din 06-mai-2009 Outokumpu Oyj, Luvata Oy împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-125/06 din 28-ian-2009 Centro Studi Antonio Manieri Srl împotriva Consiliului Uniunii Europene

publicat in

Hotararea nr. T-127/04 din 06-mai-2009 KME Germany AG, KME Franţa SAS, KME Italy SpA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-132/08 din 30-apr-2009 Lidl Magyarorszag Kereskedelmi bt împotriva Nemzeti Hirkozlesi Hatosag Tanacsa

publicat in

Hotararea nr. C-134/08 din 02-apr-2009 Hauptzollamt Bremen, împotriva J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

publicat in

Hotararea nr. T-136/08 din 13-mai-2009 Aurelia finance SA împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. C-138/07 din 12-feb-2009 Belgische Staat împotriva Cobelfret NV

publicat in

Hotararea nr. C-139/08 din 02-apr-2009 Rafet Kqiku

publicat in

Hotararea nr. C-140/07 din 15-ian-2009 Hecht-Pharma GmbH împotriva Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Luneburg, cu participarea Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

publicat in

Hotararea nr. C-142/05 din 04-iun-2009 Aklagaren împotriva Percy Mickelsson, Joakim Roos

publicat in

Hotararea nr. T-145/06 din 04-feb-2009 Omya AG, cu sediul în Oftringen (Elveţia) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-150/08 din 07-mai-2009 Siebrand BV împotriva Staatssecretaris van Financien

publicat in

Hotararea nr. T-151/05 din 07-mai-2009 Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Marius Schep, Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, susţinută de Sovion NV

publicat in

Hotararea nr. T-152/06 din 09-iun-2009 NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-155/08 şi C-157/08 din 11-iun-2009 X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) împotriva Staatssecretaris van Financien

publicat in

Hotararea nr. C-155/08 din 11-iun-2009 X (C155/08), E. H. A. Passenheimvan Schoot (C157/08) împotriva Staatssecretaris van Financien - Libera prestare a serviciilor - Libera circulaţie a capitalurilor - Taxă pe capital - Impozit pe venit - Active provenind din economii plasate în alt stat membru decât cel de reşedinţă - Lipsa declaraţiei - Termen de recuperare - Prelungirea termenului de recuperare în cazul activelor deţinute în afara statului membru de reşedinţă - Directiva 77/799/CEE - Asistenţă reciprocă acordată de către autorităţile competente ale statelor membre în domeniul impozitării directe şi indirecte - Secret bancar

publicat in

Hotararea nr. C-155/08 din 11-iun-2009 X şi Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financien - Libera prestare a serviciilor. Libera circulaţie a capitalurilor. Taxă pe capital. Impozit pe venit. Active provenind din economii plasate în alt stat membru decât cel de reşedinţă. Lipsa declaraţiei. Termen de recuperare. Prelungirea termenului de recuperare în cazul activelor deţinute în afara statului membru de reşedinţă. Directiva 77/799/CEE. Asistenţă reciprocă acordată de către autorităţile competente ale statelor membre în domeniul impozitării directe şi indirecte. Secret bancar – cauze conexate

publicat in

Hotararea nr. C-158/08 din 04-iun-2009 Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste împotriva Pometon SpA

publicat in

Hotararea nr. C-161/08 din 14-mai-2009 Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV împotriva Belgische Staat

publicat in

Hotararea nr. T-162/06 din 14-ian-2009 Kronoply GmbH & Co. KG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-165/06 din 14-mai-2009 Elio Fiorucci împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI), cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului, fiind Edwin Co. Ltd

publicat in

Hotararea nr. C-165/08 din 16-iul-2009 Comisia/Republica Polonă

publicat in

Hotararea nr. C-167/08 din 23-apr-2009 Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd împotriva Omnipol Ltd

publicat in

Hotararea nr. C-169/07 din 10-mar-2009 Hartlauer Handelsgesellschaft mbH împotriva Wiener Landesregierung, Oberosterreichische Landesregierung

publicat in