Rasfoire documente

Hotarare din 2008 Tudor c. României - Imobile naţionalizate abuziv. Dreptul la respectul bunurilor. Contract de vânzare-cumpărare. Terţ de bună-credinţă. Despăgubire efectivă. Fondul «Proprietatea». Dreptul la un proces echitabil. Prejudiciu moral. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (violare). Articolul 6 paragraful 1 (non-violare)

publicat in

Hotarare din 2008 Marius Ciocan, Ioan Târvuică şi Maria Licu c. României - Decizie de concediere. Anularea deciziei de concediere pentru nelegalitate. Obligaţia angajatorului de a se conforma hotărârii judecătoreşti de anulare a deciziei de concediere, prin reintegrarea în funcţia deţinută anterior şi plata drepturilor salariale aferente. Executarea cu întârziere a hotărârii judecătoreşti. Plângere penală. Caracterul adecvat şi suficient al măsurilor adoptate de autorităţile naţionale. Articolul 6 § 1 din Convenţie (încălcare parţială, cu privire la obligaţia de reintegrare în funcţia deţinută anterior)

publicat in

Hotarare din 2008 Gheorghe State Viaşu c. României - Teren cedat în folosinţa unei cooperative agricole. Cadrul legal şi instituţional privind restituirea imobilelor preluate abuziv de statul comunist. Modificări succesive. Restituire parţială a terenului în litigiu. Decizii ale autorităţilor competente cu privire la recunoaşterea dreptului la despăgubiri. Mecanism naţional ineficient de restituire în natură sau de acordare a despăgubirilor. Dreptul la respectarea bunurilor. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (încălcare). Executarea hotărârilor Curţii. Indicarea măsurilor ce trebuie luate de statul pârât. Articolul 46 din Convenţie

publicat in

Hotarare din 2008 Gabriel Folea c. României - Afirmaţii privind săvârşirea de către un înalt funcţionar a unor pretinse fapte penale. Rezoluţie a procurorului prin care se dispune neînceperea urmăririi penale. Proces penal de sancţionare a calomniei. Respingerea cererii de probă a verităţii. Condamnarea autorului afirmaţiilor calomnioase. Dreptul la un proces echitabil Articolul 6§1 din Convenţie (încălcare). Libertatea de exprimare. Caracterul disproporţionat al pedepsei în raport cu scopul protejării onoarei persoanei vătămate prin afirmaţiile calomnioase. Articolul 10 din Convenţie (încălcare)

publicat in

Hotarare din 2008 Cauza Teodorescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 21 februarie 2008 în cauza Johanna Huber împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 25 noiembrie 2008 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României, definitivă la 25 februarie 2009

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 17 iunie 2008 în Cauza Irimia împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 în Cauza Dinu împotriva României şi Franţei

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 14 octombrie 2008 în Cauza Iordache împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 25 noiembrie 2008 în Cauza Paicu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 în Cauza Bota împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 30 septembrie 2008 în Cauza Societatea Comercială ''COMPRIMEX'' - S.A. împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 2 decembrie 2008 în Cauza Giuglan şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 13 mai 2008 în Cauza S.C. Editura Orizonturi - S.R.L. împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 în Cauza Savu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 octombrie 2008 în Cauza Barb împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 1 iulie 2008 în Cauza Calmanovici împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 3 iunie 2008 în Cauza Societatea Comercială ''Pilot Service'' - S.A. Constanţa împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Silimon şi Gross împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 29 iulie 2008 în Cauza Oancea şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 17 iunie 2008 în Cauza Matache şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 4 martie 2008 în Cauza Licu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 24 ianuarie 2008 în Cauza Babeş împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂREA nr. 35.955/02 din 4 noiembrie 2008 în Cauza Gingis împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 25 noiembrie 2008 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României, definitivă la 25 februarie 2009

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 29 iulie 2008 definitivă la 1 decembrie 2008, în Cauza Mitrea împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 23 septembrie 2008, definitivă la 23 decembrie 2008, în Cauza Urbanovici împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 21 februarie 2008, în Cauza Pappszasz împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 1 aprilie 2008 în Cauza Valentin Dumitrescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 14 octombrie 2008 în Cauza Megheleş şi Popa împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Arsenovici împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 25 martie 2008, definitivă la 1 decembrie 2008, în Cauza Vitan împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 24 aprilie 2008 în Cauza Rosengren împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 octombrie 2008 în Cauza Grigoraş împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Societatea Comercială ''Sefer'' - S.A. împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 29 iulie 2008 în Cauza Oancea şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂREA din 7 februarie 2008 în Cauza Şerbănescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Tarik împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂREA din 24 aprilie 2008 în cauza Visan împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008 în Cauza Gâgă împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 29 aprilie 2008 în Cauza Spînu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 17 ianuarie 2008 în Cauza Atanasiu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 februarie 2008 în Cauza Dumitrescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu şi Bobulescu împotriva României (nr. 1)

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu şi Bobulescu împotriva României (nr. 2)

publicat in

Hotarare din 2008 HOTĂRÂRE din 4 noiembrie 2008 în Cauza Dinu împotriva României şi Franţei

publicat in

Hotararea nr. C-1/07 din 20-nov-2008 Frank Weber - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-2/06 din 12-feb-2008 Export de bovine. Restituiri la export. Decizie administrativă definitivă. Interpretarea unei hotărâri a Curţii. Efectul unei hotărâri preliminare a Curţii pronunţată ulterior acestei decizii. Reexaminare şi revocare. Limite de timp. Securitate juridică. Principiul cooperării

publicat in

Hotararea nr. C-2/06 din 12-feb-2008 Willy Kempter KG împotriva Hauptzollamt Hamburg-Jonas

publicat in

Hotararea nr. C-2/07 din 28-feb-2008 Paul Abraham şi alţii împotriva Region wallonne şi alţii

publicat in

Hotararea nr. C-5/06, C-23/06-C-36/06 din 08-mai-2008 Zuckerfabrik Julich AG, fostă Julich AG împotriva Hauptzollamt Aachen şi Saint Louis Sucre SNC şi alţii Împotriva Directeur general des douanes et droits indirects şi Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

publicat in

Hotararea nr. T-7/04 din 12-nov-2008 Shaker di L. Laudato & C. Sas împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-9/05 din 15-ian-2008 Hoya/OAPI - Indo (AMPLITUDE)

publicat in

Hotararea nr. C-11/07 din 11-sept-2008 Hans Eckelkamp şi alţii împotriva Belgische Staat

publicat in

Hotararea nr. C-13/08 din 22-dec-2008 Erich Stamm, Anneliese Hauser, cu participarea Regierungsprasidium Freiburg - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-14/06, C-295/06 din 01-apr-2008 Parlamentul European şi Regatul Danemarcei împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-14/07 din 08-mai-2008 Ingenieurburo Michael Weiss und Partner GbR Împotriva Industrie- und Handelskammer Berlin

publicat in

Hotararea nr. F-15/05 din 24-iun-2008 Carlos Andres împotriva Băncii Centrale Europene (BCE)

publicat in

Hotararea nr. F-16/07 din 30-apr-2008 Adriana Dragoman împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-16/07/P din 09-oct-2008 Marguerite Chetcuti împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-16/06/P din 18-dec-2008 Les Editions Albert Rene Sarl împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI), Orange A/S - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-17/07/P din 28-feb-2008 Neirinck/Comisia

publicat in

Hotararea nr. C-18/08 din 20-nov-2008 Foselev Sud-Ouest SARL împotriva Administration des douanes et droits indirects - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-19/07 din 17-ian-2008 Moştenitorii lui Paul Chevassus-Marche împotriva Groupe Danone şi alţii

publicat in

Hotararea nr. T-20/03 din 24-sept-2008 Kahla/Thuringen Porzellan GmbH, susţinută de Freistaat Thuringen (Germania) şi de Republica Federală Germania, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-25/07 din 10-iul-2008 Alicja Sosnowska împotriva Dyrektor Izby Skarbowej we Wroclawiu Osrodek Zamiejscowy w Walbrzychu

publicat in

Hotararea nr. C-27/07 din 03-apr-2008 Banque Federative du Credit Mutuel Împotriva Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

publicat in

Hotararea nr. F-31/07 din 21-feb-2008 Francoise Putterie-De-Beukelaer împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-32/07 din 31-ian-2008 Comisia/Spania

publicat in

Hotararea nr. C-32/08 din 02-iul-2008 Fundacion Espanola para la Innovacion de la Artesania (FEIA) împotriva Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

publicat in

Hotararea nr. C-33/07 din 10-iul-2008 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti împotriva lui Gheorghe Jipa

publicat in

Hotararea nr. T-35/07 din 23-apr-2008 Leche Celta/OAPI - Celia (Celia)

publicat in

Hotararea nr. T-36/07 din 25-iun-2008 Zipcar/OAPI - Canary Islands Car (ZIPCAR)

publicat in

Hotararea nr. C-37/06 şi C-58/06 din 17-ian-2008 Viamex Agrar Handels GmbH şi Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) împotriva Hauptzollamt Hamburg-Jonas

publicat in

Hotararea nr. C-38/07/P din 20-nov-2008 Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-39/04 din 14-feb-2008 Orsay/OAPI - Jimenez Arellano (O orsay)

publicat in

Hotararea nr. C-39/05/P, C-52/05/P din 01-iul-2008 Regatul Suediei şi Maurizio Turco împotriva Consiliului Uniunii Europene

publicat in

Hotararea nr. C-39/07 din 08-mai-2008 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Spaniei

publicat in

Hotararea nr. T-43/03 din 13-mar-2008 Maison de l'Europe Avignon Mediterranee/Comisia

publicat in

Hotararea nr. C-43/07 din 11-sept-2008 D. M. M. A. Arens-Sikken împotriva Staatssecretaris van Financien

publicat in

Hotararea nr. T-45/06 din 24-sept-2008 Reliance Industries Ltd împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-46/05 din 30-ian-2008 Comisia/Environmental Management Consultants

publicat in

Hotararea nr. C-47/07/P din 16-dec-2008 Masdar (UK) Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-48/05 din 08-iul-2008 Yves Franchet, Daniel Byk, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-48/07 din 22-dec-2008 Etat belge - Service public federal Finances împotriva Les Vergers du Vieux Tauves SA - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-49/05/P din 08-mai-2008 Ferriere Nord/Comisia

publicat in

Hotararea nr. C-49/07 din 01-iul-2008 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) Împotriva Elliniko Dimosio

publicat in

Hotararea nr. C-51/05/P din 17-iul-2008 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl şi alţii

publicat in

Hotararea nr. F-51/07 din 11-sept-2008 Philippe Bui Van împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-51/07 din 08-oct-2008 Agrar-Invest-Tatschl GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. F-52/05 din 09-dec-2008 Q împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-52/07 din 11-dec-2008 Kanal 5 Ltd, TV 4 AB împotriva Foreningen Svenska Tonsattares Internationella Musikbyra (STIM) upa - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. T-53/03 din 08-iul-2008 BPB plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europen - TRADUCERE PROVIZORIE

publicat in

Hotararea nr. C-54/07 din 10-iul-2008 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV - Directiva 2000/43/CE. Criterii discriminatorii de selecţie a personalului. Sarcina probei. Sancţiuni

publicat in

Hotararea nr. C-54/07 din 10-iul-2008 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding împotriva Firma Feryn NV - Directiva 2000/43/CE - Criterii discriminatorii de selecţie a personalului - Sarcina probei - Sancţiuni

publicat in

Hotararea nr. C-54/07 din 10-iul-2008 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding împotriva Firma Feryn NV

publicat in

Hotararea nr. C-55/07 din 24-apr-2008 Othmar Michaeler şi alţii Împotriva Amt fur sozialen Arbeitsschutz, fostă Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen, şi Autonome Provinz Bozen

publicat in

Hotararea nr. C-55/06 din 24-apr-2008 Arcor AG & Co. KG împotriva Bundesrepublik Deutschland

publicat in

Hotararea nr. C-58/07 din 14-feb-2008 Comisia Comunităţilor Europene/Regatul Spaniei

publicat in