Rasfoire documente

Hotarare din 2007 Cauza Anghel împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂREA din 22 noiembrie 2007 definitivă la 7 iulie 2008, în Cauza S.C. Concept Ltd. - S.R.L. şi Manole împotriva României (Cererea nr. 42.907/02)

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 12 iulie 2007 în Cauza Hauler împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2007 în Cauza Larco şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 27 septembrie 2007 în Cauza Grozescu împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2007 în Cauza Larco şi alţii împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2007 în Cauza Puşcaş împotriva României

publicat in

Hotarare din 2007 HOTĂRÂRE din 15 noiembrie 2007 în Cauza Belasin împotriva României

publicat in

Hotararea nr. C-1/05 din 09-ian-2007 Libertatea de stabilire. Articolul 43 CE. Directiva 73/148/CEE. Resortisant al unui stat membru stabilit în alt stat membru. Dreptul de şedere al ascendentului soţului, ambii, ascendentul şi soţul, fiind resortisanţi ai unei ţări terţe. Obligaţia acestui ascendent de a locui legal într-un stat membru în momentul în care se alătură familiei sale în statul membru de stabilire. Dovezi care trebuie aduse pentru a fi considerat ascendent în întreţinere

publicat in

Hotararea nr. C-1/05 din 09-ian-2007 Yunying Jia împotriva Migrationsverket

publicat in

Hotararea nr. C-1/06 din 28-iun-2007 Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH împotriva Hauptzollamt Hamburg-Jonas

publicat in

Hotararea nr. C-3/06 din 08-feb-2007 Recurs. Concurenţă. Înţelegere. Amenzi. Orientări privind metoda de stabilire a amenzilor. Comunicarea privind cooperarea

publicat in

Hotararea nr. C-3/06-P din 08-feb-2007 Groupe Danone împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-3/07 din 08-nov-2007 Comisia/Belgia

publicat in

Hotararea nr. T-3/00, T-337/04 din 27-nov-2007 Athanasios Pitsiorlas Împotriva Consiliul Uniunii Europene şi a Băncii Centrale Europene (BCE)

publicat in

Hotararea nr. C-4/07 din 27-sept-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Portugheză

publicat in

Hotararea nr. C-5/07 din 27-sept-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Portugheză

publicat in

Hotararea nr. C-6/05 din 14-iun-2007 Medipac-Kazantzidis AE împotriva Venizeleio-Pananeio (PE. S. Y. KRITIS)

publicat in

Hotararea nr. C-6/06/P din 22-nov-2007 Cofradia de pescadores ''San Pedro'' de Bermeo şi alţii/Consiliul

publicat in

Hotararea nr. C-6/07 din 29-nov-2007 Comisia/Spania

publicat in

Hotararea nr. C-7/06/P din 29-nov-2007 Beatriz Salvador Garcia împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-8/95, T-9/95 din 27-sept-2007 Wilhelm Pelle şi Ernst-Reinhard Konrad împotriva Consiliului Uniunii Europene şi a Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-8/06/P din 29-nov-2007 Anna Herrero Romeu împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-9/07 din 27-sept-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Franceză

publicat in

Hotararea nr. C-9/06/P din 29-nov-2007 Tomas Salazar Brier împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-10/06/P din 29-nov-2007 Rafael de Bustamante Tello Împotriva Consiliului Uniunii Europene

publicat in

Hotararea nr. T-10/06 din 11-dec-2007 Portela & Companhia/OAPI - Torrens Cuadrado şi Sanz (Bial)

publicat in

Hotararea nr. C-11/06 din 23-oct-2007 Rhiannon Morgan împotriva Bezirksregierung Koln şi Iris Bucher împotriva Landrat des Kreises Duren

publicat in

Hotararea nr. C-12/05/P-REV din 29-nov-2007 Meister/OAPI

publicat in

Hotararea nr. C-15/06-P din 22-mar-2007 Regione Siciliana împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-17/06 din 11-sept-2007 Céline SARL împotriva Céline SA

publicat in

Hotararea nr. C-19/05 din 18-oct-2007 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Danemarcei

publicat in

Hotararea nr. C-20/05 din 08-nov-2007 Procedură penală împotriva lui Karl Josef Wilhelm Schwibbert

publicat in

Hotararea nr. F-21/06 din 28-iun-2007 Joao da Silva împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, susţinută de Consiliul Uniunii Europene - traducere provizorie

publicat in

Hotararea nr. T-23/03 din 06-feb-2007 CAS SpA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. F-23/05 din 02-mai-2007 Jean-Louis Giraudy, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene- Traducere provizorie

publicat in

Hotararea nr. T-25/04 din 12-sept-2007 Gonzalez y Diez, SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-26/07 din 18-iul-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Elenă

publicat in

Hotararea nr. T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 şi T-98/03 din 25-oct-2007 SP SpA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-28/04 din 11-iul-2007 Mulhens/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) – Cara (TOSKA LEATHER)

publicat in

Hotararea nr. T-28/05 din 18-oct-2007 Ekabe International SCA împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. T-28/06 din 06-nov-2007 RheinfelsQuellen H. Hovelmann GmbH & Co. KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. C-29/05-P din 13-mar-2007 Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) împotriva Kaul GmbH

publicat in

Hotararea nr. T-30/05 din 12-sept-2007 Prym şi Prym Consumer/Comisia

publicat in

Hotararea nr. C-34/04 din 15-feb-2007 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Ţărilor de Jos

publicat in

Hotararea nr. C-34/05 din 01-mar-2007 Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten împotriva Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

publicat in

Hotararea nr. C-34/07 din 29-nov-2007 Comisia/Luxemburg

publicat in

Hotararea nr. C-35/05 din 15-mar-2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH împotriva Ministero delle Finanze

publicat in

Hotararea nr. C-35/07 din 27-sept-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Portugheză

publicat in

Hotararea nr. T-38/04 din 15-nov-2007 Sunplus Technology/OAPI - Sun Microsystems (SUNPLUS)

publicat in

Hotararea nr. C-40/05 din 11-ian-2007 Libera circulaţie a lucrătorilor. Articolul 39 CE. Obstacole. Formare profesională. Profesori. Refuz de admitere la un curs de formare a unui candidat angajat într-o instituţie şcolară dintr-un alt stat membru

publicat in

Hotararea nr. C-40/05 din 11-ian-2007 Kaj Lyyski c. Umea universitet

publicat in

Hotararea nr. C-40/05 din 11-ian-2007 Kaj Lyyski împotriva Umea universitet

publicat in

Hotararea nr. C-40/07 din 08-nov-2007 Comisia/Italia

publicat in

Hotararea nr. C-43/06 din 24-mai-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Portugheză

publicat in

Hotararea nr. C-44/06 din 08-mar-2007 Gerlach und Co. mbH împotriva Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

publicat in

Hotararea nr. C-45/06 din 08-mar-2007 Campina GmbH & Co., fostă TUFFI Campina emzett GmbH Împotriva Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

publicat in

Hotararea nr. T-45/01 din 12-iul-2007 Stephen G. Sanders şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-45/03 din 25-oct-2007 Riva Acciaio/Comisia

publicat in

Hotararea nr. T-47/06 din 10-mai-2007 Antartica/OAPI - Nasdaq Stock Market (nasdaq)

publicat in

Hotararea nr. T-47/03 din 11-iul-2007 Sison/Consiliul Uniunii Europene

publicat in

Hotararea nr. C-48/05 din 25-ian-2007 Adam Opel AG împotriva Autec AG

publicat in

Hotararea nr. C-50/06 din 07-iun-2007 Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Cetăţenia Uniunii. Libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre. Directiva 64/221/CEE. Ordine publică. Legislaţia naţională în materie de expulzare. Condamnare penală. Expulzare

publicat in

Hotararea nr. C-50/06 din 07-iun-2007 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Ţărilor de Jos

publicat in

Hotararea nr. C-50/07 din 18-iul-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Regatul Spaniei

publicat in

Hotararea nr. T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 şi T-69/06 din 12-dec-2007 Irlanda şi alţii/Comisia

publicat in

Hotararea nr. T-53/05 din 16-ian-2007 Calavo Growers, Inc. împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. T-53/04-T-56/04, T-58/04 şi T-59/04 din 12-iun-2007 Budejovicky Budvar/OAPI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)

publicat in

Hotararea nr. C-54/05 din 15-mar-2007 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Finlanda

publicat in

Hotararea nr. C-56/06 din 14-iun-2007 Euro Tex Textilverwertung GmbH împotriva Hauptzollamt Duisburg

publicat in

Hotararea nr. T-57/04 şi T-71/04 din 12-iun-2007 Budejovicky Budvar, narodni podnik şi Anheuser-Busch, Inc. împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

publicat in

Hotararea nr. T-57/06 din 07-nov-2007 Marly/OAPI - Erdal (Top iX)

publicat in

Hotararea nr. C-57/07 din 06-dec-2007 Comisia/Luxemburg

publicat in

Hotararea nr. T-58/05 din 11-iul-2007 Isabel Clara Centeno Mediavilla şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-59/07 din 15-nov-2007 Comisia/Spania

publicat in

Hotararea nr. C-59/06/P din 06-dec-2007 Marcuccio/Comisia

publicat in

Hotararea nr. T-60/04-T-64/04 din 12-iun-2007 Budejovicky Budvar/OAPI - Anheuser-Busch (BUD)

publicat in

Hotararea nr. C-60/07 din 08-nov-2007 Comisia/Republica Cehă

publicat in

Hotararea nr. C-61/07 din 18-iul-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

publicat in

Hotararea nr. C-62/05/P din 18-oct-2007 Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, aflată în lichidare, şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-62/06 din 18-dec-2007 Fazenda Publica - Director Geral das Alfandegas Împotriva ZF Zefeser - Importacao de Produtos Alimentares Lda

publicat in

Hotararea nr. C-63/06 din 19-apr-2007 UAB Profisa împotriva Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos

publicat in

Hotararea nr. C-64/04 din 29-mar-2007 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

publicat in

Hotararea nr. C-64/06 din 14-iun-2007 Telefonica O2 Czech Republic a.s., fostă Cesky Telecom a.s., împotriva Czech On Line a.s.

publicat in

Hotararea nr. C-64/05/P din 18-dec-2007 Regatul Suediei împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. T-65/04 din 27-iun-2007 Nuova Gela Sviluppo/Comisia Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-66/07 din 27-sept-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Irlanda

publicat in

Hotararea nr. C-67/07 din 29-nov-2007 Comisia/Franţa

publicat in

Hotararea nr. C-68/07 din 29-nov-2007 Kerstin Sundelind Lopez împotriva lui Miguel Enrique Lopez Lizazo

publicat in

Hotararea nr. T-71/06 din 15-nov-2007 Enercon/OAPI (Turbină eoliană)

publicat in

Hotararea nr. C-72/06 din 19-apr-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Elenă

publicat in

Hotararea nr. C-73/06 din 28-iun-2007 Planzer Luxembourg Sarl împotriva Bundeszentralamt fur Steuern

publicat in

Hotararea nr. C-75/07 din 08-nov-2007 Comisia/Franţa

publicat in

Hotararea nr. C-76/06/P din 07-iun-2007 Britannia Alloys & Chemicals Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in

Hotararea nr. C-76/05 din 11-sept-2007 Herbert Schwarz şi Marga Gootjes-Schwarz împotriva Finanzamt Bergisch Gladbach

publicat in

Hotararea nr. T-77/03 din 25-oct-2007 Feralpi Siderurgica/Comisia

publicat in

Hotararea nr. C-77/05 din 18-dec-2007 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Împotriva Consiliului Uniunii Europene

publicat in

Hotararea nr. C-80/06 din 07-iun-2007 Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi împotriva Ecorad Srl

publicat in

Hotararea nr. C-82/06 din 14-iun-2007 Comisia Comunităţilor Europene/Republica Italiană

publicat in

Hotararea nr. C-85/07 din 18-dec-2007 Comisia/Italia

publicat in