Rasfoire documente

Hotarare din 1999 POLITICĂ SOCIALĂ. APROPIEREA LEGISLAŢIILOR. CONCEDIERI COLECTIVE. DIRECŢIA 75/129. PROCEDURA CONCEDIERII COLECTIVE. FACULTATEA STATELOR MEMBRE DE A PREVEDEA DEROGĂRI. CONDIŢII. CONCEDIERI COLECTIVE INTERVENITE CA URMARE A UNEI ÎNCETĂRI A ACTIVITĂŢII STABILIMENTULUI URMARE A UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI. NOŢIUNE

publicat in

Hotarare din 1999 Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum şi cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană

publicat in

Hotararea nr. C-67/96 din 21-sept-1999 HOTĂRÂREA CURŢII din 21 septembrie 1999 „Afilierea obligatorie la un fond sectorial de pensii - Compatibilitatea cu regulile de concurenţă - Calificare ca întreprindere a unui fond sectorial de pensii'

publicat in

Hotararea nr. T-102/96 din 25-mar-1999 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea extinsă) din 25 martie 1999 „Concurenţă - Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 - Decizie de declarare a unei concentrări incompatibilă cu piaţa comună - Acţiune în anulare - Admisibilitate - Interesul de a exercita acţiunea - Sferă teritorială de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 - Poziţie dominantă colectivă - Angajamente'

publicat in

Hotararea nr. C-143/13 din 03-dec-1999 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a noua) ''Directiva 93/13/CEE - Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor şi un consumator - Articolul 4 alineatul (2) - Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale - Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar şi inteligibil - Clauze care conţin un «comision de risc» perceput de creditor şi care îl autorizează pe acesta, în anumite condiţii, să modifice în mod unilateral rata dobânzii''

publicat in

Hotararea nr. C-158/1998 din 29-iun-1999 Hotărârea CJE din 29 iunie 1999, cauza C-158/1998, Staatssecretaris van Financien c. Cafeneaua Siberia Acţiune preliminară formulată de Hoge Raad (Curtea Supremă) din Olanda

publicat in

Hotararea nr. C-180/12 din 30-nov-1999 2013 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 24 octombrie 2013 ''Trimitere preliminară - Dispariţia unui temei juridic al deciziei în discuţie în litigiul principal - Lipsa de pertinenţă a întrebărilor adresate - Nepronunţare asupra fondului''

publicat in

Hotararea nr. C-198/98 din 16-dec-1999 G. Everson, T.J. Barrass c. Secretary of State for Trade and industry, Bell Lines Ltd.

publicat in

Hotararea nr. C-212/1997 din 09-mar-1999 Hotărârea CJE din 9 martie 1999, cauza C-212/1997, Centros Ltd. C. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen Acţiune preliminară formulată de Hojesteret (Danemarca)

publicat in

Hotararea nr. C-234/98 din 02-dec-1999 G.C Allen e.a. c. Amalgamated Construction Co. Ltd

publicat in

Hotararea nr. C-250/97 din 17-dec-1999 Dansk Metalasbejerforbund, acţionând pentru John Lauge S.A. c. Lonmodtagernes Garantifond

publicat in

Hotararea nr. C-275/98 din 18-nov-1999 Contracte de furnizare. Directiva nr. 93/36/CEE. Acordarea contractelor de furnizare de o altă entitate decât o autoritate contractantă

publicat in

Hotararea nr. C-336/09 din 30-nov-1999 26 iunie 2012(*) „Recurs - Organizarea comună a pieţelor - Măsuri tranzitorii care trebuie adoptate în urma aderării unor noi state membre - Regulamentul (CE) nr. 60/2004 de instituire a unor măsuri în sectorul zahărului - Acţiune în anulare - Termen - Punct de plecare - Tardivitate - Inadmisibilitate - Motive - Încălcarea principiilor constitutive ale unei comunităţi de drept şi a principiului protecţiei jurisdicţionale efective'

publicat in

Hotararea nr. C-410/14 din 30-nov-1999 Sistem de achiziţionare a bunurilor care constă în a admite ca furnizor orice operator economic care îndeplineşte condiţiile stabilite în prealabil. Furnizare de medicamente rambursabile în cadrul unui regim general de securitate socială

publicat in

Hotararea nr. C-441 din 12-iun-1999 PROTECŢIA SALARIATULUI ÎN CAZ DE INSOLVABILITATE A ANGAJATORULUI. DIRECTIVA EUROPEANĂ 80/198/CEE MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/74/CE1 II. Riksskatteverket contra SoghraGharehveran

publicat in

Hotararea nr. C-607/14 din 07-dec-1999 HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 26 mai 2016 ''Trimitere preliminară - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Scutire - Articolul 135 alineatul (1) litera (d) - Operaţiuni privind plăţile şi viramentele - Noţiune - Cumpărare prin telefon sau pe internet de bilete de cinema - Plată cu cardul de debit sau cu cardul de credit - Servicii numite «de procesare a plăţii cu cardul»''

publicat in