Rasfoire documente

Hotarare din 1998 Kolliope Schöning-Kougebetopoulou c. Freie und Hansestadt Hamburg

publicat in

Hotararea nr. C-52/97, C-53/97, C-54/971 din 07-mai-1998 Epifanio Viscido, Mauro Scandella e.a. şi Massimiliano Terragnolo c. Ente Poste Italiane, Cauze unite C-52/97, C-53/97 şi C-54/97

publicat in

Hotararea nr. C-85/96 din 12-mai-1998 HOTĂRÂREA CURŢII din 12 mai 1998 „Articolele 8a, 48 şi 51 din Tratatul CE - Noţiunea «lucrător» -Articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Alocaţie de educaţie - Noţiunea «prestaţie familială» - Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 - Noţiunea «avantaj social» - Cerinţa deţinerii unui permis sau a unei autorizaţii de şedere'

publicat in

Hotararea nr. C-125/97 din 14-iul-1998 A.G.R. Regeling c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid

publicat in

Hotararea nr. C-127/96, C-229/96, C-74/97 din 10-dec-1998 Francisco Hernandez Vidal SA c. Prudencia Gomez PErez, Maria Gomez PErez et Contratas y Limpiezas SL (C-127/96), Friedrich Santner contre Hoechst AG (C-229/96) et Mercedes Gomez Montana contre Claro Sol SA et Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles (Renfe) (C-74/97)

publicat in

Hotararea nr. C-136/95 din 30-apr-1998 Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salarié (CNAVTS) c. Eveline Thibault

publicat in

Hotararea nr. C-162/96 din 16-iun-1998 HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iunie 1998 „Acord de cooperare CEE/Iugoslavia - Suspendarea concesiilor comerciale - Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor - Clauza rebus sic stantibus'

publicat in

Hotararea nr. T-184/95 din 28-apr-1998 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 28 aprilie 1998 „Răspundere extracontractuală pentru un act licit - Regulamentul nr. 2340/90 - Embargo comercial împotriva Irakului - Atingere echivalentă cu o expropriere - Răspundere pentru un act ilicit - Prejudiciu'

publicat in

Hotararea nr. C-235/95 din 16-iul-1998 AGS Assedio Pas-de-Calais c. François Dumon

publicat in

Hotararea nr. C-243/95 din 17-iun-1998 Kathleen Hill şi Ann Stapleton c. The Revenue Commissioners şi Department of Finance

publicat in

Hotararea nr. C-247/96 din 10-dec-1998 Francisca Sanchez Hidalgo c. Asociacion de Servicio Aser, Sociedad Cooperativa Minerva, Cauza C-73/96 şi Horst Ziemann c. Ziemann Sicherheit GmbH, Horst Bahn Scherheitsdinst

publicat in

Hotararea nr. C-249/96 din 17-feb-1998 Lisa Jaqueline Grant c. South-West Trains Ltd.

publicat in

Hotararea nr. T-334/94 din 14-mai-1998 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 14 mai 1998 „Concurenţă - Articolul 85 alineatul (1) din Tratatul CE - Noţiunea de încălcare unică - Schimb de informaţii - Somaţie - Amendă - Determinarea cuantumului - Metodă de calcul - Motivare - Circumstanţe atenuante'

publicat in

Hotararea nr. C-336/1996 din 12-mai-1998 Hotărârea CJE din 12 mai 1998, cauza C-336/1996, Dl. şi Dna. Robert Gilly c. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin Acţiune preliminară formulată de Tribunal administratif de Strasbourg (Franţa)

publicat in

Hotararea nr. C-394/96 din 30-iun-1998 Mary Brown c. Rentokil Ltd.

publicat in

Hotararea nr. C-399/96 din 12-nov-1998 Europieces S.A. în lichidare c. Wilfried Sanders, Automative Industries Holding Company S.A., în faliment

publicat in