Rasfoire documente

Hotararea nr. C-53/81 din 15-mar-1981 LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR. Câmpul material de aplicare. D.M. Levin contra Secretarului de Stat al Justiţiei. Cerere de decizie preliminară: Raad van State - Ţările de Jos. Drept de şedere. Cauza C-53/81

publicat in

Hotararea nr. C-69/80 din 11-mar-1981 Susan Jane Worringham şi Margaret Humphreys c. Lloyds Bank Limited

publicat in

Hotararea nr. C-96/80 din 31-mar-1981 J.P. Jenkins c. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.

publicat in

Hotararea nr. 244/80 din 16-dec-1981 Pasquale Foglia/Mariella Novello - 1. Întrebări preliminare. Competenţa instanţei naţionale. Apreciere a necesităţii întrebărilor. Aplicare exclusivă a dreptului comunitar (Tratatul CEE, art. 177). 2. Întrebări preliminare. Competenţa Curţii. Limite. Întrebări adresate în cadrul unei construcţii procedurale aranjate de către părţi. Verificare de către Curte a propriei competenţe (Tratatul CEE, art. 177). 3. State membre. Aplicare a dreptului comunitar de către o instanţă naţională. Litigiu privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a legislaţiei unui alt stat membru. Posibilitate de a acţiona în instanţă statul membru în cauză. Apreciere pe baza dreptului statului forului şi a dreptului internaţional. 4. Întrebări preliminare. Competenţa Curţii. Întrebare destinată să permită instanţei naţionale să aprecieze compatibilitatea cu dreptul comunitar a legislaţiei unui alt stat membru. Calitate a părţilor la procesul naţional. Atenţie particulară a Curţii (Tratatul CEE, art. 177). 5. Întrebări preliminare. Competenţa Curţii. Condiţii de exercitare. Natura şi obiectivul procedurilor contencioase naţionale. Absenţa incidenţei

publicat in