Rasfoire documente

Regulamentul 7/30-oct-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în ceea ce priveşte scoaterea la licitaţie a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieţei pentru fondul pentru inovare şi includerea pe listă a unei platforme de licitaţie care urmează să fie desemnată de Germania

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 8/03-ian-2019 privind autorizarea analogului hidroxilat al metioninei şi sarea sa de calciu ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 9/03-ian-2019 privind autorizarea substanţei betaină anhidră ca aditiv pentru hrana animalelor de la care se obţin produse alimentare, cu excepţia iepurilor

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 10/03-ian-2019 privind autorizarea unui preparat conţinând un amestec natural de ilit-montmorilonit-caolinit ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 11/03-ian-2019 privind autorizarea preparatului de Enterococcus faecium NCIMB 10415 ca aditiv în hrana scroafelor, purceilor de lapte, purceilor înţărcaţi, porcilor pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 252/2006, a Regulamentului (CE) nr. 943/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 12/03-ian-2019 privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 4/11-dec-2018 privind fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2019

Regulamentul 5/11-dec-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric şi a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2019

Regulamentul 6/11-dec-2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2019

Regulamentul 13/04-ian-2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2019

Regulamentul 23/07-ian-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2019

Regulamentul 24/08-ian-2019 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1071

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2019

Regulamentul 26/08-ian-2019 de completare a legislaţiei Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 8Lbis din 2019

Regulamentul 27/19-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Regulamentul 33/17-oct-2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererile de protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziţie, restricţiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecţiei şi etichetarea şi prezentarea

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 34/17-oct-2018 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte cererile de protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziţie, modificările caietelor de sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecţiei şi utilizarea simbolurilor, cât şi a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte un sistem de controale adecvat

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 35/08-ian-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 36/10-ian-2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte substanţa N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamidă

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 37/10-ian-2019 de modificare şi de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 38/10-ian-2019 de modificare a anexelor II şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 39/10-ian-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 40/10-ian-2019 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Regulamentul 2/11-dec-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2019

Regulamentul 49/04-ian-2019 privind autorizarea substanţelor selenit de sodiu, selenit de sodiu granulat învelit şi zinc-L- selenometionină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2019

Regulamentul 50/11-ian-2019 de modificare a anexelor II, III, IV şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru clorantraniliprol, clomazon, ciclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiacloprid şi valifenalat din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2019

Regulamentul 51/11-ian-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2019

Regulamentul 58/14-ian-2019 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru linuron din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2019

Regulamentul 59/14-ian-2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2019

Regulamentul 48/16-ian-2019 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă [2019/57] (*)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2019

Regulamentul 66/16-ian-2019 privind normele referitoare la modalităţile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pentru a verifica respectarea normelor Uniunii privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor care se aplică mărfurilor respective

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2019

Regulamentul 67/16-ian-2019 de impunere a unor măsuri de salvgardare cu privire la importurile de orez Indica originare din Cambodgia şi Myanmar/Birmania

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2019

Regulamentul 71/09-nov-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 16 din 2019

Regulamentul 72/17-ian-2019 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 16 din 2019

Regulamentul 73/17-ian-2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 16 din 2019

Regulamentul 84/21-ian-2019 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice

publicat in Jurnalul Oficial 18Lbis din 2019

Regulamentul 85/21-ian-2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 18Lbis din 2019

Regulamentul 92/21-ian-2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2019

Regulamentul 93/21-ian-2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2019

Regulamentul 94/30-oct-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2019

Regulamentul 98/21-ian-2019 de deschidere a unei proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea de lapte praf degresat în perioada de intervenţie publică 1 martie-30 septembrie 2019

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2019

Regulamentul 99/22-ian-2019 de încheiere a anchetei noi privind absorbţia măsurilor referitoare la importurile de tuburi şi ţevi din fontă ductilă (cunoscută şi sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India fără modificarea măsurilor în vigoare

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2019

Regulamentul 88/18-ian-2019 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2019

Regulamentul 89/18-ian-2019 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru bromadiolonă, etofenprox, paclobutrazol şi penconazol din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2019

Regulamentul 90/18-ian-2019 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru bromuconazol, carboxin, oxid de fenbutatin, fenpirazamină şi piridaben din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2019

Regulamentul 91/18-ian-2019 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină şi tepraloxidim din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2019

Regulamentul 103/23-ian-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce priveşte clarificarea, armonizarea şi simplificarea, precum şi consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2019

Regulamentul 107/23-ian-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 108/24-ian-2019 de autorizare a modificării specificaţiilor ingredientului alimentar nou ''extract lipidic obţinut din krillul antarctic (Euphausia superba)'', în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 109/24-ian-2019 de autorizare a unei prelungiri a utilizării uleiului de Schizochytrium sp. ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 110/24-ian-2019 de autorizare a unei prelungiri a utilizării uleiului din seminţe de Allanblackia ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 111/24-ian-2019 privind autorizarea extractului de hamei (Humulus lupulus L. flos) ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşare, a speciilor minore de porcine înţărcate şi pentru îngrăşare

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 112/24-ian-2019 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizeci şi una invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 113/07-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la pieţele monetare (BCE/2018/33)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2019

Regulamentul 132/28-ian-2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2019

Regulamentul 133/28-ian-2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/640 în ceea ce priveşte introducerea de noi specificaţii de navigabilitate suplimentare

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2019

Regulamentul 138/29-ian-2019 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 şi (UE) nr. 667/2013 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru anumiţi aditivi destinaţi hranei pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Regulamentul 139/29-ian-2019 de aprobare a substanţei active Beauveria bassiana tulpina IMI389521, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Regulamentul 123/24-ian-2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a funcţiilor reţelei de management al traficului aerian (ATM) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2019

Regulamentul 124/30-ian-2019 de stabilire, pentru anul 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în apele Uniunii şi, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2019

Regulamentul 125/16-ian-2019 privind comerţul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2019

Regulamentul 126/16-ian-2019 de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2019

Regulamentul 127/16-ian-2019 de înfiinţare a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2019

Regulamentul 128/16-ian-2019 de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2019

Regulamentul 129/16-ian-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2019

Regulamentul 144/28-ian-2019 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei pentru puicuţele pentru ouat şi a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducere (titularul autorizaţiei: Fertinagro Biotech S.L.)

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 145/30-ian-2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 146/30-ian-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 147/30-ian-2019 de aprobare a substanţei active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 148/30-ian-2019 privind neaprobarea substanţei active propanil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 149/30-ian-2019 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1108 şi (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a oţetului ca substanţă de bază

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 150/30-ian-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 686/2012 în ceea ce priveşte statul membru raportor pentru evaluarea următoarelor substanţe active conţinute în produse fitosanitare: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol şi tebuconazol

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 151/30-ian-2019 de reînnoire a aprobării substanţei active Clonostachys rosea tulpina J1446, ca substanţă activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Regulamentul 157/06-nov-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide care se menţionează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2019

Regulamentul 158/31-ian-2019 de reînnoire a aprobării substanţei active metoxifenozid, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2019

Regulamentul 159/31-ian-2019 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2019

Regulamentul 162/01-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2019

Regulamentul 168/31-ian-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum şi ziram

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Regulamentul 218/01-feb-2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Vinos de Madrid'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2019

Regulamentul 219/31-ian-2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Bulot de la Baie de Granville'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2019

Regulamentul 220/06-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2019

Regulamentul 221/06-feb-2019 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 785/2007, (CE) nr. 379/2009, (CE) nr. 1087/2009, (UE) nr. 9/2010, (UE) nr. 337/2011 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 389/2011, (UE) nr. 528/2011, (UE) nr. 840/2012, (UE) nr. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 şi (UE) 2017/896 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei şi reprezentantul titularului autorizaţiei pentru anumiţi aditivi pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2019

Regulamentul 216/30-ian-2019 privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2019

Regulamentul 227/28-nov-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 în ceea ce priveşte anumite combinaţii substanţă activă/tip de produs pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2019

Regulamentul 228/07-feb-2019 de stabilire a informaţiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice şi a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referinţă cuprinse între 31 decembrie 2018 şi 30 martie 2019 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2019

Regulamentul 229/07-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce priveşte anumite metode, criteriul de siguranţă alimentară pentru Listeria monocytogenes în seminţele germinate, precum şi criteriul de igienă a procedeelor şi criteriul de siguranţă alimentară pentru sucurile de fructe şi legume nepasteurizate (gata pentru consum)

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2019

Regulamentul 230/07-feb-2019 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2330 privind autorizarea substanţelor carbonat de fier (II), clorură de fier (III) hexahidrat, sulfat de fier (II) monohidrat, sulfat de fier (II) heptahidrat, fumarat de fier (II), chelat de fier (II) al aminoacizilor hidrat, chelat de fier (II) al hidrolizatelor de proteine şi chelat de fier (II) al glicinei hidrat ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, precum şi a dextranului de fier ca aditiv pentru hrana purceilor, şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1334/2003 şi (CE) nr. 479/2006

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2019

Regulamentul 231/07-feb-2019 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizeci şi doua invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2019

Regulamentul 237/08-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate 28

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2019

Regulamentul 238/08-feb-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei ovotransferină în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2019

Regulamentul 225/06-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 în ceea ce priveşte operatorii de aeronave pentru care Regatul Unit este specificat drept stat membru de administrare

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2019

Regulamentul 226/06-feb-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2019

Regulamentul 244/11-feb-2019 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Argentina

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2019

Regulamentul 247/16-oct-2018 de stabilire a listei indicatorilor pentru raportul privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2019

Regulamentul 248/13-nov-2018 de corectare a Regulamentului (UE) nr. 63/2011 de stabilire a dispoziţiilor detaliate pentru aplicarea unei derogări de la obiectivele privind emisiile specifice de C02, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2019

Regulamentul 249/12-feb-2019 de suspendare a preferinţelor tarifare pentru anumite ţări beneficiare ale SGP în ceea ce priveşte anumite secţiuni din SGP, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare pentru perioada 2020-2022

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2019

Regulamentul 250/12-feb-2019 privind modelele de certificate şi de declaraţii ''CE'' pentru subsistemele şi pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declaraţie de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat şi procedurile de verificare ''CE'' a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2019

Regulamentul 251/12-feb-2019 privind taxele antidumping definitive la importurile de la Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2272 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite ţevi şi tuburi fără sudură din fier sau din oţel originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2019

Regulamentul 254/09-nov-2018 privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2019

Regulamentul 255/13-feb-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2019

Regulamentul 256/13-feb-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 în ceea ce priveşte modificările modelelor pentru transmiterea informaţiilor privind un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, precum şi de rectificare a respectivului regulament în ceea ce priveşte datele în scopul evaluării performanţelor şi al cadrului de performanţă

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2019