Rasfoire documente

Aviz din 11-ian-2019 privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2019

Aviz din 31-ian-2019 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană, Regatul Norvegiei şi Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Aviz din 31-ian-2019 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană, Regatul Norvegiei şi Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2019

Aviz din 25-mar-2019 privind data intrării în vigoare a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 ''Uniunea Europeană - Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre''

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2019

Aviz din 26-apr-2019 privind intrarea în vigoare a Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2019

Aviz din 05-iul-2019 privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2019

Aviz din 19-sept-2019 privind intrarea în vigoare a Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanţa şi schimburile comerciale în sectorul forestier

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2019

Aviz din 14-nov-2019 privind data intrării în vigoare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Republica Singapore

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2019