Rasfoire documente

Regulamentul 3/04-ian-2018 de stabilire a volumelor de declanşare pentru anii 2018 şi 2019 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Regulamentul 12/08-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2018

Regulamentul 18/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de grenadier în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele I, II şi IV de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 19/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de cod în apele groenlandeze din zona NAFO 1F şi apele groenlandeze din zona XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 20/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de uvă şi capturi accidentale asociate în apele Uniunii din zonele IIa, IIIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 21/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 22/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de hering în apele Uniunii şi în apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30' N de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 23/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de hering în zonele VIaS, VIIb şi VIIc de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 24/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIf şi VIIg de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 25/21-dec-2017 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIh, VIIj şi VIIk de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 26/09-ian-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Montravel'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 27/09-ian-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Ribeiras do Morrazo'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 28/09-ian-2018 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, fabricate de City Cycle Industries

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2018

Regulamentul 31/10-ian-2018 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 32/28-sep-2017 de completare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăţi

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 33/28-sep-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul de prezentare standardizat al situaţiei comisioanelor şi simbolul comun al acesteia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 34/28-sep-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul de prezentare standardizat al documentului de informare cu privire la comisioane şi simbolul comun al acestuia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 35/10-ian-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele octametilciclotetrasiloxan (D4) şi decametilciclopentasiloxan (D5)

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2018

Regulamentul 44/20-oct-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 45/20-oct-2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa pentru anul 2018

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 46/20-oct-2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale şi de adâncime în apele de nord-vest pentru anul 2018

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 47/30-oct-2017 de autorizare a utilizării traulelor T90 alternative în activităţile de pescuit din Marea Baltică, prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 48/11-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Suikerstroop (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 49/11-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului de extindere a taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate, printre altele, din Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare, printre altele, din Tunisia, în urma unei reexaminări în ceea ce priveşte un «nou exportator», efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) şi al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 50/11-ian-2018 de modificare pentru a 280-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Daesh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2018

Regulamentul 53/12-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 54/04-dec-2017 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VIII de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 55/09-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce priveşte adăugarea Republicii Singapore pe lista ţărilor terţe recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune din domeniul securităţii aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 56/12-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2018

Regulamentul 63/26-sep-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 64/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a preciza modul în care trebuie aplicate criteriile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) pentru a evalua dacă anumite evenimente ar afecta în mod semnificativ şi cu urmări negative integritatea pieţelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanţarea gospodăriilor şi a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 65/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precizarea unor elemente tehnice ale definiţiilor prevăzute articolul 3 alineatul (1) din regulament

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 66/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul noţional al instrumentelor financiare derivate şi valoarea netă a activelor fondurilor de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 67/03-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor de evaluare a efectelor încetării sau modificării indicilor de referinţă existenţi

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 68/08-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Carne de Salamanca'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 69/16-ian-2018 privind anularea înregistrării indicaţiei geografice protejate ''Carne de Morucha de Salamanca'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 70/16-ian-2018 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de ametoctradin, clorpirifos-metil, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadionă şi clorură de sodiu din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 72/04-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul cu privire la standardele tehnice de reglementare prin care se stabilesc cerinţele care trebuie respectate de schemele de plată cu cardul şi de entităţile de prelucrare pentru a asigura aplicarea cerinţelor de independenţă în ceea ce priveşte contabilitatea, organizarea şi procesul de luare a deciziilor

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 73/16-ian-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile compuşilor de mercur din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 74/17-ian-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea de acid fosforic - fosfaţi - di-, tri- şi polifosfaţi (E 338-452) în frigăruile congelate pe ţepuşe metalice verticale

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 75/17-ian-2018 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru celuloza microcristalină [E460(i)]

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 76/23-oct-2017 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2018

Regulamentul 77/15-ian-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2018

Regulamentul 78/16-ian-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de 2-fenil-fenol, bensulfuron- metil, dimetaclor şi lufenuron din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2018

Regulamentul 79/18-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2018

Regulamentul 80/18-ian-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şaisprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2018

Regulamentul 81/16-ian-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 82/19-ian-2018 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 83/19-ian-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce priveşte lista de ţări terţe sau părţi ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de lapte crud, produse lactate, colostru şi produse pe bază de colostru

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 84/19-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active clorpirifos, clorpirifos-metil, clotianidin, compuşi de cupru, dimoxistrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil, petoxamid, propiconazol, propineb, propizamid, piraclostrobin şi zoxamid

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 87/22-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 16Lbis din 2018

Regulamentul 88/22-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 16Lbis din 2018

Regulamentul 62/17-ian-2018 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2018

Regulamentul 92/18-oct-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la ajustarea în funcţie de rata inflaţiei a cuantumurilor taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 93/16-nov-2017 privind creşterea procentului de resurse bugetare alocate proiectelor sprijinite prin granturi pentru acţiuni în cadrul subprogramului pentru mediu, dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii şi a biodiversităţii, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 94/16-nov-2017 de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 95/09-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Slavonski med'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 96/09-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Oignon doux des Cevennes'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 97/22-ian-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea îndulcitorilor în produsele fine de panificaţie

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 98/22-ian-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte sorbatul de calciu (E 203)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 99/22-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378 în ceea ce priveşte formularul şi condiţiile de comunicare pentru evaluarea anuală a eficacităţii schimbului automat de informaţii şi a listei cu datele statistice care urmează să fie furnizate de statele membre în vederea evaluării Directivei 2011/16/UE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 105/27-oct-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce priveşte adăugarea Etiopiei pe lista ţărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Regulamentul 106/10-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Saint-Nectaire'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Regulamentul 107/12-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Jajca izpod Kamniskih planin'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Regulamentul 108/23-ian-2018 privind o măsură de urgenţă sub formă de ajutor acordat fermierilor ca urmare a inundaţiilor şi a precipitaţiilor abundente din anumite zone din Lituania, Letonia, Estonia şi Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2018

Regulamentul 111/12-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Bayerisches Rindfleisch''/''Rindfleisch aus Bayern'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 112/24-ian-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active cu risc mic laminarin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 113/24-ian-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active acetamiprid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 125/08-oct-2016 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului [2018/116]

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2018

Regulamentul 121/23-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 privind înfiinţarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 122/20-oct-2017 de modificare a anexelor I, II, VI, VIII şi IX la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 123/15-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Cerezas de la Montana de Alicante'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 124/15-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Pane di Matera'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 125/24-ian-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 126/24-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 127/24-ian-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 128/25-ian-2018 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 129/25-ian-2018 privind autorizarea L-argininei produsă de Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 130/25-ian-2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrăşare (deţinătorul autorizaţiei: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 137/29-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 138/16-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Traditional Welsh Caerphilly''/''Traditional Welsh Caerffili'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 139/29-ian-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce priveşte trimiterile la dispoziţiile OACI

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 140/29-ian-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză şi de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 120/23-ian-2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în apele Uniunii şi, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2018

Regulamentul 147/29-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 în ceea ce priveşte limita cantitativă pentru achiziţionarea de lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 148/27-sep-2017 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 149/15-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce priveşte cerinţele privind compoziţia şi caracteristicile calitative pentru laptele şi produsele lactate eligibile pentru intervenţie publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 150/30-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate eligibile pentru intervenţia publică şi pentru ajutoarele pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 151/30-ian-2018 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte aducerea unor precizări suplimentare cu privire la elementele care trebuie să fie luate în considerare de către furnizorii de servicii digitale pentru gestionarea riscurilor la adresa securităţii reţelelor şi a sistemelor informatice, precum şi cu privire la parametrii necesari pentru a se determina dacă un incident are un impact substanţial

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 153/23-oct-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Regulamentul 154/30-ian-2018 de deschidere a unei proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea de lapte praf degresat în perioada de intervenţie publică 1 martie-30 septembrie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Regulamentul 155/31-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanţelor active

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2018

Regulamentul 161/23-oct-2017 de stabilire a unei excepţii de minimis de la obligaţia de debarcare pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2018

Regulamentul 162/23-nov-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexelor II şi III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2018

Regulamentul 163/01-feb-2018 de supunere la înregistrare a importurilor de pneuri noi şi reşapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2018

Regulamentul 164/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Regulamentul 165/31-ian-2018 de stabilire a informaţiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice şi a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referinţă cuprinse între 31 decembrie 2017 şi 30 martie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Regulamentul 166/02-feb-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Regulamentul 171/19-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Regulamentul 172/28-nov-2017 de modificare a anexelor I şi V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018