Rasfoire documente

Notificare din 10-feb-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Notificare din 21-mar-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Notificare din 09-apr-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind măsuri prudenţiale referitoare la asigurare şi reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2018

Notificare din 17-mai-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Notificare din 06-aug-2018 privind intrarea în vigoare a Protocolului dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Republica Libaneză de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, de pe altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2018

Notificare din 16-aug-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2018

Notificare din 20-sept-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului adiţional la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Notificare din 25-sept-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Notificare din 27-sept-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Notificare din 10-dec-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018