Rasfoire documente

Orientarea BCE/2018/8/22-feb-2018 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare ((UE) 2018/323)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2018

Orientarea 570/07-feb-2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2018/3)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea 571/07-feb-2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2018/4)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea 572/07-feb-2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2018/5)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea BCE/2018/14/03-mai-2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale şi ţări din afara zonei euro şi către organizaţii internaţionale (UE) 2018/797)

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Orientarea BCE/2018/13/24-apr-2018 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanţele publice((UE) 2018/861)

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2018

Orientarea BCE/2018/16/01-iun-2018 privind Registrul de date privind instituţiile şi companiile afiliate ((UE) 2018/876)

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2018

Orientarea BCE/2018/17/01-iun-2018 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare şi financiare ((UE) 2018/877)

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2018

Orientarea BCE/2018/19/02-aug-2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe ((UE) 2018/1151)

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2018

Orientarea 20/03-aug-2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20) ((UE) 2018/1626)

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2018