Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2018/1006/16-iul-2018 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Maldivelor

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1791/06-nov-2018 privind numirea comandantului forţei misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia (PESC) 2018/135/23-ian-2018 privind numirea comandantului forţei misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2018

Decizia 1574/16-oct-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1502/08-oct-2018 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2018

Decizia (PESC) 2018/355/27-feb-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Decizia 813/14-mai-2018 privind documentul de referinţă sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi la parametrii de excelenţă pentru sectorul agricol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2018

Decizia 2031/19-dec-2018 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2030/19-dec-2018 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil depozitarilor centrali de titluri de valoare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 43/12-dec-2017 de adoptare a celei de a unsprezecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică continentală

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 42/12-dec-2017 de adoptare a celei de a unsprezecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică alpină

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 41/12-dec-2017 de adoptare a celei de a unsprezecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică boreală

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 40/12-dec-2017 de adoptare a celei de a unsprezecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 38/12-dec-2017 de adoptare a celei de a noua actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică panonică

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 37/12-dec-2017 de adoptare a celei de a unsprezecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2018

Decizia 1257/18-sept-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1510/08-oct-2018 de numire a doi membri, propuşi de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Decizia (PESC) 2018/925/26-iun-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia (PESC) 2018/522/27-mar-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Decizia 1908/06-dec-2018 privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2018

Decizia 1109/03-aug-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1622/29-oct-2018 privind neaprobarea anumitor substanţe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Decizia 1031/13-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind statutul între Uniunea Europeană şi Republica Albania referitor la acţiunile desfăşurate de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă în Republica Albania

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 2079/19-dec-2018 privind aprobarea funcţiei de rulare liberă cu motorul la ralanti ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2078/21-dec-2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2077/20-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2076/20-dec-2018 de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2075/07-dec-2018 privind prelungirea mandatului şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2073/24-oct-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2071/24-oct-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2068/29-nov-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare şi a schimbului de scrisori care însoţeşte acordul

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1612/25-oct-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Burundi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1084/30-iul-2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/475

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/475/21-mar-2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1426

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2055/21-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA)

publicat in Jurnalul Oficial 327Lbis din 2018

Decizia (PESC) 2018/2054/21-dec-2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 327Lbis din 2018

Decizia 2029/18-dec-2018 de determinare a limitelor cantitative şi de alocare a cotelor pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 20l9

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2028/04-dec-2018 de stabilire a faptului că Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2027/29-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale în ceea ce priveşte prima ediţie a Standardelor internaţionale şi a practicilor recomandate referitoare la protecţia mediului - Schema de compensare şi de reducere a emisiilor de carbon pentru aviaţia internaţională (CORSIA)

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2024/22-mai-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2023/17-dec-2018 privind modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1984 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referinţă în ceea ce priveşte valorile de referinţă aplicabile, în perioada cuprinsă între 30 martie 2019 şi 31 decembrie 2020, producătorilor sau importatorilor stabiliţi în Regatul Unit care au introdus hidrofluorcarburi în mod legal pe piaţă începând cu 1 ianuarie 2015, astfel cum s-a raportat în conformitate cu acest regulament

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2022/17-dec-2018 de întocmire a unei liste de experţi calificaţi pentru comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2021/17-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/348 în ceea ce priveşte coerenţa obiectivelor revizuite în domeniul de performanţă-cheie al rentabilităţii, incluse în planurile naţionale revizuite sau în planurile revizuite ale blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate de Portugalia şi de România

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2020/04-dec-2018 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2015/17-dec-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2014/14-dec-2018 de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce priveşte lista zonelor din Irlanda indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 var (OsHV-1 var)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2013/14-dec-2018 cu privire la identificarea substanţei 1,7,7-trimetil-3 (fenilmetilen)biciclo[2.2.1]heptan-2-onă (3-benziliden camfor) drept substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2012/17-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2011/17-dec-2018 în sprijinul politicilor, programelor şi acţiunilor care integrează perspectiva de gen în combaterea traficului de arme de calibru mic şi a utilizării abuzive a acestora, în conformitate cu agenda privind femeile, pacea şi securitatea

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2010/17-dec-2018 de sprijinire a combaterii proliferării ilicite şi a traficului ilicit de arme de calibru mic, de armament uşor (SALW) şi de muniţie şi a impactului acestora în America Latină şi în zona Caraibilor în contextul Strategiei UE împotriva armelor de foc, armelor de calibru mic şi armamentului uşor ilicite şi a muniţiei aferente ''Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor''

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2009/17-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2008/17-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2007/17-dec-2018 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2006/11-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2009/1008/UE de autorizare a Republicii Letonia în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2003/20-sept-2016 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 1996/14-dec-2018 de stabilire a normelor interne pentru furnizarea de informaţii persoanelor vizate şi restricţionarea anumitor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul anchetelor în materie de apărare comercială şi al anchetelor în materie de politică comercială

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1995/13-dec-2018 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din anumite zone din România

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1994/11-dec-2018 de autorizare a Croaţiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1993/11-dec-2018 privind mecanismul integrat al Uniunii pentru un răspuns politic la crize

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1/24-aug-2018 de modificare a anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte [2018/1948]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2018

Decizia 1/04-dec-2018 în ceea ce priveşte o invitaţie adresată Regatului Unit de a adera la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri [2018/1989]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 2/04-dec-2018 privind modificarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun [2018/1988]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1/04-dec-2018 din în ceea ce priveşte o invitaţie adresată Regatului Unit de a adera la Convenţia privind regimul de tranzit comun [2018/1987]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1986/13-dec-2018 de instituire a programelor specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit şi de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE şi 2014/156/UE

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1985/13-dec-2018 de neaprobare a Willaertia magna c2c maky ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 11

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1984/13-dec-2018 privind recunoaşterea sistemului ''KZR INiG System'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1983/26-oct-2018 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea anumitor regiuni ale Italiei ca oficial indemne de tuberculoză şi oficial indemne de bruceloză pentru efectivele de bovine

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1907/20-dec-2018 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2018

Decizia BCE/2018/35/12-dec-2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019 ((UE) 2018/2049)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2048/20-dec-2018 privind standardul armonizat pentru site-uri web şi aplicaţii mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2047/20-dec-2018 privind echivalenţa cadrului juridic şi de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveţia în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2046/19-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 şi 59122 şi de abrogare a Deciziei 2011/366/UE

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2045/19-dec-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 x MON 810 (MON-00603-6 x MON-00810-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 1544/15-oct-2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1970/11-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/412 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Decizia 1962/11-dec-2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii către persoanele vizate şi restricţionarea anumitor drepturi în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1961/11-dec-2018 de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informaţii persoanelor vizate şi de restricţionare a unor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul activităţilor de audit intern

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1960/10-dec-2018 privind o măsură de salvgardare adoptată de Suedia în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru a interzice introducerea pe piaţă a unui tip de maşină automată de poziţionare a popicelor şi a unui kit suplimentar care este utilizat împreună cu acest tip de maşină automată de poziţionare a popicelor, fabricate de Brunswick Bowling & Billiards, şi pentru a retrage maşinile introduse deja pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1959/10-dec-2018 de derogare de la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a introducerii şi a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis (Fairmaire) prin intermediul lemnului originar din Canada şi din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1958/06-dec-2018 privind numirea preşedintelui Consiliului de supraveghere al BCE

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1946/10-dec-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1945/10-dec-2018 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1944/10-dec-2018 de abrogare a Deciziei 2010/127/PESC privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1943/10-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2303 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2118 (2013) şi a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1942/10-dec-2018 de prelungire şi de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1941/10-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1940/10-dec-2018 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia 1938/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea unei recomandări prin care se aprobă prelungirea planului de acţiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1930/10-dec-2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 313Lbis din 2018

Decizia 1928/06-dec-2018 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1927/05-dec-2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în domeniul concurenţei în legătură cu furnizarea de informaţii către persoanele vizate şi restricţionarea anumitor drepturi

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1926/19-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de experţi pentru Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1925/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor strategice UE-Tunisia pentru perioada 2018-2020

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1920/04-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1919/04-dec-2018 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1918/04-dec-2018 de autorizare a Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolele 16 şi 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1906/30-nov-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalaţiilor de reciclare a navelor, stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1905/28-nov-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Referendum la nivelul întregii UE pentru a stabili dacă cetăţenii europeni vor ca Regatul Unit să rămână sau nu în Uniune!''

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1904/04-dec-2018 de autorizare a Ţărilor de Jos să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018