Rasfoire documente

Acord din 24-nov-2017 DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ŞI CONSOLIDAT între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2018

Acord din 07-feb-2018 ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI COMISIA EUROPEANĂ de modificare a punctului 4 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Acord din 02-mar-2018 între Uniunea Europeană şi Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2018

Acord din 27-feb-2018 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2018

Acord din 03-iul-2017 dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Acord din 10-apr-2018 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Maroc la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018

Acord din 04-dec-2017 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Acord din 15-mar-2018 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Acord din 13-mar-2018 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Acord din 06-feb-2018 între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor şi recuperarea creanţelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2018

Acord din 17-iul-2018 DE PARTENERIAT STRATEGIC între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 216L din 2018

Acord din 05-dec-2016 DE COOPERARE între Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Acord din 29-nov-2018 între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2018