Rasfoire documente

Recomandarea 84/16-ian-2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente şi în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu alimentele

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Recomandarea 146/21-dec-2016 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandării (UE) 2016/1374

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Recomandarea 432/07-mar-2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 66L din 2017

Recomandarea 761/26-apr-2017 privind Pilonul european al drepturilor sociale

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Recomandarea 820/12-mai-2017 privind efectuarea de verificări proporţionale de către poliţie şi cooperarea poliţienească în spaţiul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Recomandarea 948/31-mai-2017 privind utilizarea valorilor consumului de carburant şi ale emisiilor de CO2 omologate de tip şi măsurate în conformitate cu procedura de testare a vehiculelor uşoare armonizată la nivel mondial atunci când informaţiile sunt puse la dispoziţia consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2017

Recomandarea 1140/23-iun-2017 privind datele cu caracter personal care pot face obiectul schimbului de informaţii în cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid (SAPR) instituit în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul coordonării măsurilor de depistare a contacţilor în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Recomandarea 1/04-aug-2017 privind Programul de asociere UE-Republica Moldova [2017/1489]

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2017

Recomandarea 1520/26-iul-2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374 şi (UE) 2017/146

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2017

Recomandarea 1/25-iul-2017 de aprobare a priorităţilor parteneriatului UE-Egipt [2017/1544]

publicat in Jurnalul Oficial 236L din 2017

Recomandarea 1584/13-sep-2017 privind răspunsul coordonat la incidentele şi crizele de securitate cibernetică de mare amploare

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2017

Recomandarea 1/25-iul-2017 de aprobare a priorităţilor parteneriatului UE-Egipt [2017/1786]

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2017

Recomandarea 1803/03-oct-2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecţie internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1804/03-oct-2017 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spaţiul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1805/03-oct-2017 cu privire la profesionalizarea achiziţiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Recomandarea 1936/18-oct-2017 privind adoptarea imediată a unor măsuri de prevenire a utilizării improprii a precursorilor de explozivi

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2017

Recomandarea 2338/16-nov-2017 de instituire a unui manual comun în materie de returnare care să fie utilizat de autorităţile competente ale statelor membre atunci când desfăşoară activităţi legate de returnare

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2017

Recomandarea 1/20-nov-2017 privind Programul de asociere UE-Georgia [2017/2445]

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2017