Rasfoire documente

Protocolul 1/30-oct-2016 privind regulile de origine şi procedurile de determinare a originii

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2017

Protocolul 2/30-oct-2016 privind acceptarea reciprocă a rezultatelor evaluării conformităţii

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2017

Protocolul 3/30-oct-2016 privind recunoaşterea reciprocă a programului de conformitate şi aplicare în ceea ce priveşte bunele practici de fabricaţie pentru produse farmaceutice

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2017

Protocol din 15-dec-2016 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Protocol din 04-mar-2016 LA ACORDUL dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte participarea Republicii Croaţia în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2017

Protocol din 05-nov-2015 (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2017

Protocol din 07-apr-2011 la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2017

Protocol din 10-apr-2017 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Protocol din 17-iul-2017 la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2017

Protocolul 1/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI REPUBLICA ALBANIA, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocolul 2/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocolul 3/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocolul 4/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI KOSOVO*, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocolul 5/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI MUNTENEGRU, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocolul 6/09-oct-2017 DISPOZIŢII TRANZITORII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI REPUBLICA SERBIA, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2017

Protocol din 08-dec-2017 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2017

Protocol din 31-oct-2016 la Acordul-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2017

Protocol din 15-ian-2015 la Acordul-cadru de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2017